Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Assisterende kapacitetscentermanager til Søværnets inspektionsskibe


Assisterende kapacitetscentermanager til Søværnets inspektionsskibe

Vi søger en struktureret teknisk officer med godt overblik, der har viden om Inspektionsskibe samt kompetencer inden for maritim teknologi. Er det dig, så har vi en spændende og udfordrende stilling som assisterende kapacitetscentermanager for Inspektionsskibe i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Kapacitetsansvarlig Maritim.
Om os
FMI Maritime Division har hovedkontor i Ballerup og er overordnet systemansvarlig for alle Forsvarsministeriets skibe, fartøjer og maritimt materiel. Kapacitetscentermanager for Inspektionsskibe har ansvaret for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af THETIS-klassen og KNUD RASMUSSEN-klassen. Du vil skulle bistå hans opgaveløsning.

Kapacitetscenteret løser anskaffelses-, drift- og vedligeholdelsesopgaver for inspektions-skibe. Til støtte herfor er der tilknyttet tekniske sagsbehandlere i Ballerup og skibsinspektører, som arbejder ud fra Flådestation Korsør og Frederikshavn.

Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer.
Om stillingen
Stillingen som Assisterende kapacitetscentermanager for Inspektionsskibe bestrides fra Rederkontor Nord i Frederikshavn, og opgaverne er mangeartede. Det kan være såvel mindre, som ganske omfattende opgaver, og dagligdagen er derfor både varieret og travl.

Du skal bidrage og medvirke til den tekniske opretholdelse af de operative kapaciteter i hele deres levetid - indenfor den overordnede fastlagte operative rådighed og på den mest levetids- og omkostningseffektive måde.

Du vil få ansvar for egne selvstændige opgaver, der medvirker til at skibe og materiel er til stede i nødvendig og tilstrækkelig mængde med den rigtige funktionalitet og ydeevne.

Dine primære arbejdsområder vil være:
- Selvstændig teknisk sagsbehandling, hvad angår fregatter og støtteskibe.
- Udfasning- og genforsyning af materiel, herunder sagsbehandling af materielsager.
- Daglig ad hoc-sagsbehandling vedr. skibe, fartøjer og dertil tilknyttet materiel.
- Medvirken ved udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbud.
- SAP R/3-sagsbehandling i forbindelse med materielopfølgning og styring
samt planlagt materielvedligehold.
- Opbygning og vedligeholdelse af teknisk dokumentation for en række af Søværnets enheder/fartøjer.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med teknisk baggrund og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premier-løjtnant med teknisk baggrund og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer i THETIS-klassen eller KNUD RASMUSSEN-klassen, gerne suppleret med efterfølgende stabstjeneste indenfor det materielmæssige område.

Det væsentligste kriterium for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er selvstændig, proaktiv, struktureret og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver.

Du skal kunne prioritere mellem opgaverne, men samtidig være god til at fokusere på de væsentligste forhold uden at gå på kompromis med virksomhedens samlede opgavekompleks.

Derudover forventer vi, at du har kompetencer inden for maritim teknologi, er god til kommunikation og at du evner at samarbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for KC Patrulje-fartøjer, orlogskaptajn Nicoline Ploug på mail FMI-MA-CHPPT@mil.dk eller telefon 72815527.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819166.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2023. Vi forventer at holde samtaler løbende eller umiddelbar efter fristens udløb. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller snarest mulig herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent