Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Er du en dygtig underviser og vil du være med til at styrke Air Control Wings Cybersikkerhed?


Er du en dygtig underviser og vil du være med til at styrke Air Control Wings Cybersikkerhed?

Air Control Wing står over for store ændringer, udfordrende opgaver samt en opbygning af enheden. Militær informations- og cybersikkerhed kræver de helt rette medarbejdere, som kan være med til at løfte Air Control Wing ind i en ny æra. Vil du være en del af vores sikkerhedsteam? Så læs videre her.
Om os
Du bliver tilknyttet vores militære sikkerhedsteam på Karup og vi lægger vægt på et godt indbyrdes samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du vil som assisterende informations- og cybersikkerhedsofficer i Military Security Element, være ansvarlig for at styrke informations- og cybersikkerheden på tværs af Air Control Wing bl.a. i form af undervisning.

Din primære opgave vil være, at assistere med at varetage informations- og cybersikkerheden i Air Control Wing. Du vil blive en del af et fagligt stærkt element, der kan sparres med i opgaveløsningen og som sætter en ære i, at levere professionelle løsninger med et højt serviceniveau til chefer og medarbejdere i Air Control Wing.

Opgaverne omhandler bl.a.:
- Uddannelse af Air Control Wings personel i informationssikkerhed i Karup og dets andre enheder.
- Assistere med sagsbehandling i relation til informationssikkerheden
- Bidrage til udarbejdelse af beredskabsplaner inden for informationssikkerhed og afprøvning deraf.
- At indgå, på ordre, i ACW SITRUM, såfremt aktiveret.

Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker. Vi dyrker Forsvarets grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed, fordi vi ved, at gode relationer skaber gode resultater. Men frem for alt tilbyder vi, en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Om dig
Du har baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren. Du har gennemgået og bestået uddannelsen til oversergent eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen, samt bedømt egnet hertil jf. Flyvevåbnets policy.

Vi ser gerne, at du er en erfaren underviser. Det er ønskeligt, at du har erfaring med arbejdet med informations- og cybersikkerhed eller du er villig til at gennemføre relevant uddannelse.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Bestået Forsvarets Fysiske Basistest og helbreds-/tandgodkendt (egnet til udsendelse)
• Du skal kunne godkendes til NATO Secret.
• Gode engelskkundskaber.
Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på minimum dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag. Du anvender PC og Microsoft Office, da det er en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende for Commander’s Support Staff: Kaptajn Morten v. H. Stentebjerg på telefon 72 84 50 11.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 29. marts 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen ønskes besat 1. maj 2023 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook-side ”Air Control Wing”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent