Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Fighter Wing har brug for dygtige bevogtningsassistenter - genopslag


Fighter Wing har brug for dygtige bevogtningsassistenter - genopslag

Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup søger bevogtningsassistenter til at varetage bevogtningen og sikring af flyvestationen.

Bevogtningstjenesten opretholder kontinuerligt og uophørligt et beredskab, som sikrer, at flyvestationen øvrige medarbejdere kan løse deres opgaver i forhold til at sende fly i luften.
Om os
Fighter Wing (FW) er beliggende på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland og udgør basen for de danske kampfly.

FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer.

For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Lige nu er vi i fuld gang med at gøre klar til modtagelse af Danmarks nye kampfly F-35, samtidigt hermed opretholdes F-16 i en overgangsperiode, hvilket stiller store krav til alle ansatte på FW.
Om stillingen
Som bevogtningsassistent indgår du i et team af professionelle vagter, fordelt på vagthold. Vagtholdet ledes af en vagtholdsleder, som sikrer, at det samlede vagthold og den enkelte bevogtningsassistent hele tiden er klar til indsættelse såfremt situationen kræver det.

Vagtholdene disponeres således, at der i døgnets 24 timer, hele året rundt konstant er et passende beredskab til at blive indsat ved f.eks. brud på sikkerheden eller i situationer, som kræver bevogtningsassistentens assistance.

Stillingen indebærer således tjeneste på alle tider af døgnet (også weekender) idet tilrettelæggelsen sker i et samarbejde med vagtholdslederen og den øvrige bevogtningstjeneste.

Ud over at være indsat på vagtholdet vil der naturligt skulle afsættes tid til uddannelse og rutinering, alt sammen noget, som indgår i den samlede tilrettelæggelse af bevogtningsassistentens tjeneste.

Ydermere vil stillingen også indebære indsættelse i andre dele af Danmark og i udlandet.

Som bevogtningsassistent skal du lære en masse lovstof og regler, som giver dig den nødvendige baggrundsviden for at kunne skride ind ved ulovlige eller uhensigtsmæssige handlinger.

Dette vil du blive bibragt på Flyvevåbnets bevogtningsuddannelse, som sætter dig i stand til at agere hensigtsmæssigt i forskellige situationer. Som bevogtningsassistent udrustes du med magtmidler, som du skal kende reglerne for anvendelsen af, så du i yderste konsekvens kan bruge dem for at sikre Flyvestationens øvrige personale samt passe på de ting, som vi ønsker at passe ekstra godt på.

Hverdagen kan være rutinepræget men når situationer opstår, skal der handles hurtigt og effektivt, hvilket stiller ekstra krav til bevogtningsassistentens fysiske og psykiske formåen. Dette vil du bl.a. blive trænet i, men du vil også selv skulle opretholde såvel en mental som fysisk standard for hele tiden at være klar til at håndtere disse udfordringer.

Det er således vigtigt, at bevogtningsassistenten kan ”holde hovedet koldt” også i tilspidsede situationer

Jobbet er således alsidigt, ofte udendørs og i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer på tværs af FW, hvilket giver en dynamisk og interessant hverdag.

Som nytiltrådt bevogtningsassistent vil du som udgangspunkt arbejde uden hund, men på sigt kan det være, at du har mulighed for at uddanne dig som bevogtningsassistent med hund (hundefører). Jobbet som hundefører er i princippet det samme, idet du dog skal besidde andre kompetencer i relation til uddannelse, træning og generelt have med en hund at gøre.

Hunden udgør dels et ekstra sæt øjne, ører og næse i terrænet, men også et ekstra magtmiddel. Ekvipagen (fører og hund) vil således skulle kunne fungere som én samlet enhed hvilket stiller ekstra store krav til hundeførerens kompetencer.

Hundeføreren skal hele tiden opretholde sine egne standarder men også hundens.

Som bevogtningsassistent med hund vil du endvidere have hunden med i dit eget hjem, hvilket også stiller krav til indretning samt familie og omgangskreds, når du og hunden holder fri.
Om dig
I forbindelse med din ansøgning vil vi tage stilling til, om du skal indkaldes til samtale hvilket indebærer en indledende godkendelse ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) samt evt. en optagelsesprøve.

Du vil modtage besked snarest vi modtager din ansøgning, idet vi gennemfører optagelsesprøver og samtaler løbende.

Når du er godkendt ved FPS, vil du blive indkaldt til en personlig samtale på Fighter Wing, hvor vi tager en snak om dig, jobbet og os. Du skal i forbindelse med jobbet kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt, hvilket indebærer yderligere sagsbehandling ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Inden du kan indgå som selvstændig bevogtningsassistent, skal du gennemføre Flyvevåbnets Bevogtningsuddannelse trin I og II, som foregår på Flyvestation Karup, samt være sikkerhedsgodkendt.

Inden du søger stillingen skal du gøre op med dig selv, om du i øvrigt er kendetegnet ved at være:
- Åben og ærlig.
- Smilende og imødekommende.
- Ansvarsbevidst og Loyal.
- Handlekraftig og initiativrig.
- Selvstændig men kan indgå i samspil med andre mennesker og kollegaer.
- God til at bevare overblikket, også når det går stærkt eller bliver komplekst.

Ud over ovenstående personlige kompetencer, skal du have et gyldigt kørekort til minimum personvogn.

Når du så er ansat som bevogtningsassistent, vil du løbende blive kompetenceudviklet og dermed tilegnede dig viden og færdigheder i forhold til at løse opgaverne. Endvidere skal du hele tiden skal være erklæret operativ klar, hvilket indebærer følgende:

- Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
- Kunne bestå bevogtningstjenestens certificeringer i forhold til bl.a. anvendelse af dine magtmidler (pistol, gevær, peberspray m.v.)
- Kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse.
- Godkendes i helbredsmæssig forstand.
- Godkendes til international udsendelse med Fighter Wing.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen Kaptajn René Hinrich via mail: FW-S-GME01@fiin.dk 
Alternativt kan du kontakte bevogtningstjenestens uddannelsesleder, Oversergent Mads Sandholdt via mail: FW-S-MGS007@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 9. maj 2023 og samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse 1. juni 2023 og/eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.05.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent