Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Få verden som din arbejdsplads! Bliv konstabel til Movement Control (MOVCON)


Få verden som din arbejdsplads! Bliv konstabel til Movement Control (MOVCON)

Vil du arbejde med logistikkens spændende udfordringer i et travlt operativt miljø, hvor to dage sjældent ligner hinanden?

Kan du levere i topklasse, hvad enten opgaven løses på Flyvestation Karup, et tilfældigt sted i Danmark eller et hvilket som helst sted i verden, hvor der er et militært behov?

Hvis ja, så er denne stilling sikkert lige noget for dig.
Om os
Movement Control (MOVCON) er den operative enhed, som er underlagt Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Det er i MOVCON, at det praktiske arbejde ved en transport bliver udført.

Enheden er placeret på Flyvestation Karup.

Vi er en værnsfælles enhed og ansætter derfor medarbejdere fra alle Forsvarets værn: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

En terminal er det sted, hvor en transport skifter mellem vej, sø, luft eller jernbane. Én af vores kerneydelser er, at lette enheders passage gennem en terminal.

Vi støtter Forsvarets enheder med planlægning af deres transporter gennem terminaler i ind- og udland.
Om stillingen
- Delingen tilrettelægger og gennemfører terminaltjeneste inden for samtlige transportformer, hvad enten det er til lands, til vands eller i luften
- Kompetencer opbygges via en kombination af interne og eksterne kurser samt on the job training, hvor du deltager i delingens operative opgaver med sidemandsoplæring
- Imellem indsættelse på de operative opgaver vedligeholder og træner vi vores kvalifikationer med udgangspunkt fra Flyvestation Karup
- I stillingen vil der være mulighed for deltagelse på opgaver af forskellig varighed i både ind- og udland
- Opgaver i udlandet kan strække sig fra dage til uger og måneder
- Der er ligeledes mulighed for at blive udsendt til INTOPS i op til seks måneder

Vi tilbyder
- Godt og uformelt arbejdsmiljø
- Gode kollegaer, der har et stærkt sammenhold
- Rig mulighed for videreuddannelse
- Årlige familiedage
- Frihed under ansvar
- God work/life balance
- Sociale aktiviteter både i og uden for arbejdstiden
- Og ikke mindst giver vi dig verden som din arbejdsplads
Om dig
- Du er konstabel eller har som minimum gennemgået og bestået en grundlæggende militær basisuddannelse fra enten Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
- Du har gyldigt kørekort i kategori B
- Du kan honorere sundhedstriaden (Forsvarets Fysiske Basiskrav, helbredsgodkendelse samt tandgodkendelse)
- Du kan begå dig på engelsk i skrift og tale
- Vi sørger for, at du får den krævede uddannelse for at kunne fungere i et militært terminalhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Jeppe Bak-Ipsen på telefon 41 73 25 40 eller på mail jmto-m-ch@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent