Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kommunikationsgast til Fregatten IVER HUITFELDT


Kommunikationsgast til Fregatten IVER HUITFELDT

Marinekonstabel, -overkonstabel eller -specialist kommunikation søges til Fregatten IVER HUITFELDT.

Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. IVER HUITFELDT har basehavn i Korsør.

Enheden skal gennemføre Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training i løbet af 2023, hvor besætningen vil opnå den nødvendige træningstilstand til at indgå i NATO RESPONSE FORCE-beredskab samt internationale operationer.

Radioen er en sektion af operationsdivisionen. Dens bemanding består af 6 kommunikationsgaster samt to sergenter, hvoraf én er daglig leder. Radioen sikrer skibets interne og eksterne kommunikation, så personellet på broen og i operationsrummet kan udføre deres opgaver. Divisionen ledes overordnet af Operationsofficeren.

Operationsdivisionen har fokus på at fremstå sammentømret og veltrænet, så fregatten troværdigt kan indsættes i internationale operationer. Vi lægger dog samtidig vægt på en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og hensyntagen til den enkeltes privatliv, når det på nogen måde er muligt.

Om stillingen
Sejladser varer mellem én uge op til tre måneder. Derudover vil der, i hjemmeperioden, være daglig tjeneste ombord på skibet. Der vil også være vagter ombord på skibet, hvor du vil indgå i skibets brandberedskab.

Hverdagen som kommunikationsgast er afvekslende med perioder med højt tempo særligt under øvelsessejlads, mens perioder i basehavn og under forlægning er mere rolige. Under sejlads gør du tjeneste på radiostationen eller broen under dine vagter – på broen styres den taktiske kommunikation, mens kommunikationsgasterne på radioen sikrer kommunikationslinierne på skibet, og varetager signal trafikken fra de enheder vi sejler sammen med.
Når skibet er ude fra sin basehavn, er radioen døgnbemandet.

På IVER HUITFELDT sigter vi mod at udvikle dig både fagligt og personligt. Du vil løbende blive efteruddannet efter dine ønsker balanceret imod skibets behov. Du lever tæt med dine kollegaer og arbejder med opgaver under forhold, som du ikke oplever civilt, hvilket danner et kammeratskab, der ikke findes uden for forsvaret.
Sejlads udløser fridage som skal afvikles, du vil derfor sjældent have en fuld femdages arbejdsuge, når skibet er i havn.

Der vil være mulighed for udlån til øvelsessejlads med andre enheder samt deltagelse i internationale operationer.
Om dig
Du har en funktionsuddannelse i kommunikation fra forsvaret eller er i gang med en sådan uddannelse.
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidig har evnen til at samarbejde med dine kolleger.
Du skal kunne arbejde under pres, når situationen bliver hektisk.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS.
Egnet til røgdykker

Kvalifikationer
Krav:
Militær basisuddannelse
Funktionsuddannelse Kommunikation (gerne, men ikke nødvendigvis fra Søværnet)
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Gode engelskkundskaber

Ønskeligt:
Kryptocertifikat
Diverse KU-relaterede kurser
Kendskab til ICS2000
Erfaring fra sejlads med DIV 21 og 22’s enheder
Erfaring med taktisk kommunikation


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Kommunikationsassistenten, OS Tobias Husted på telefon 30 16 94 00 eller via mail: 2E-IVER-KUA@mil.dk.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent