Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsgaster til Fregatten ESBERN SNARE


Kampinformationsgaster til Fregatten ESBERN SNARE

Kampinformationsgaster til Operationsdivisionen til Fregatten ESBERN SNARE .

Har du lyst til at være en del af en sektion, hvor taktiske opgaver løses. Både nationalt og internationalt?

Vil du være med til at indhente og bearbejde informationer til beslutningstagere på skibet, eller i en international flådestyrke?

Er du klar til et job, hvor hverdag hurtigt kan blive til en skarp situation, i et nogle gange hektisk tempo?
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i alsidige internationale og nationale operationer i Østersøen, Nordatlanten, og Guineabugten.

I Operationsdivisionen bliver du en del af en ung sektion med stor vægt på et solidt fagligt fundament hos den enkelte medarbejder. Det er vigtigt for os at udvikle på den individuelles faglige kompetencer, for at kunne løse vores opgaver bedst muligt, og i mange forskellige situationer.

Disse opgaver har i de seneste par år, spændt vidt fra Anti-pirateri Operationer i Guineabugten, deltagelse i NATOs stående Flådestyrke TF441.01 (ex. SNMG), til nationale opgaver i Nordatlanten og Østersøen. Vi er klar, hvor det end måtte være nødvendigt – altid.
Om stillingen
I Kampinformationssektionen vil du indgå i et team af 16 menige gaster (KIGA), under ledelse af Leder Kampinformation (LEKI) og Operationsofficeren (OPO).

Din primære opgave til søs vil være billedopbygning ved hjælp af bl.a. skibets egne sensorer, men også ved hjælp af informationer fra andre enheder. Her udgår vi fra en to-tørn, hvor du sammen med det øvrige vagthold, under ledelse af en Assistant Sea Combat Officer (ASCO), varetager luft og overfladebilledet omkring skibet. Her er det op til ASCO at placere dig og dine kollegaer på posterne i O-rummet tilpasset ud fra situationen og aktivitetsniveauet. Det vil sige, at du ikke er låst fast til en enkelt opgave i O-rummet.

I basehavn vil dagligdagen, foruden vagttjeneste, være præget af relativt fleksibel daglig tjeneste, hvor vi typisk forbereder os til den næste sejlads. Det gør vi bl.a. ved egen træning og uddannelse, både i form af faglige kurser, og anvendelse af Center for Taktiks faciliteter. Vi gør meget ud af at opretholde og videreudvikle vores faglige kompetencer, også når vi er hjemme. Det er også med til at give hverdagen i basehavn mere mening.

I løbet af de næste par år vil skibet blive udstyret med nye sensorer og systemer, med fokus på Anti-ubådsoperationer.
Om dig
Vi forventer, at du er energisk, og har lysten og evnen til at opsige viden og informationer på egen hånd. Samtidigt er det vigtigt, at du kan indgå i et team. Både i henseende til Kampinformationssektionen, men også ESBERN SNARE som besætning.

Du skal kunne arbejde i nogle gange pressede og hektiske situationer, ligesom du skal kunne se helheder i hverdagens opgaver. Arbejdspladsens og opgavernes natur kræver en fornuftig mængde omstillingsparathed, både personligt og i forhold til skiftende arbejdstider.

Kvalifikationer

Krav:
Du skal have gennemgået militær basisuddannelse
TAC 540 eller bestået optagelsesprøven til kampinformation
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Du skal være røgdykker eller egnet til røgdykning
Gode engelskkundskaber

Fremtidige uddannelses muligheder:
Uddannelse til røgdykker
Uddannelse på Atlas ASO-94 sonar
Uddannelse på Smart S
Uddannelse på Scanter radar
Uddannelse som MCCIS bruger
Uddannelse på Taktiske Data Link systemer
Uddannelse som CEROS batterileder
Uddannelse som MU-90 batterileder
Samt en lang række øvrige fagligt relevante uddannelser.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (helbredsvurdering)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Grundvaccination
Egnet til røgdykning

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flådestation Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LEKI SSG Anders T Bjørn 2E-ESSN-LEKI@MIL.DK eller 30169480.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. marts 2023 og samtaler forventes afholdt i uge 13.

Stillingen er til besættelse den 1. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent