Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sagsbehandler i Flotillesektionen


Sagsbehandler i Flotillesektionen

MARINEHJEMMEVÆRNET SØGER ERFAREN KAPTAJNLØJTNANT SOM SAGSBEHANDLER I FLOTILLESEKTIONEN

Har du lyst til at være en del af dynamisk team, hvor der indgår ansvar, engagement og høj faglighed med godt humør? Så vil vi se frem til at høre fra DIG.
Om os
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver.

Vi dækker hele Danmark og er ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2000 aktive frivillige marinere, der udgør den operative spydspids af Marinehjemmeværnets operative indsættelsesberedskab. I disse år skærpes Marinehjemmeværnets militære profil, således at de frivilligt ledede, operative kapaciteter kan udnyttes fuldt ud i rammen af planerne for forsvaret af Danmark.

Vi er 37 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved de lokale flotiller og ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierende opgaver, hvor hverdagen tit kan være travl og uforudsigelig.

Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder for en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres mere af lyst end af pligt.

Tjenesten er dermed særligt udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan. Vi sætter selvstændighed, ansvar og frihed til at virke højt på dagsordenen. Dagligdagen i staben er præget af en fri og uformel omgangstone.

Marinehjemmeværnets Flotillesektion står for den primære administrative støtte til de frivillige marinere i flotillerne i forhold til opgaver såsom struktur- og personaleadministration, kursus- og uddannelsesvirke, meritering, økonomiforvaltning m.v.

Flotillesektionen varetager i den sammenhæng koordinationen og sagsbehandlingen med Hjemmeværnsskolen og Søværnets skoler omkring uddannelse til de frivillige mariner og med Forsvarets Personalelstyrelse, Forsvarets Regnskabsstyrelse og Hjemmeværnskommandoen i forhold til øvrige administrative opgaver.

Flotillesektionen har et tæt samarbejde med vores frivillige marinere, som naturligt inddrages i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Flotillesektionen indgår du i en sektion med både militære og civile medarbejdere. I det daglige arbejde vil du få ansvaret for sagsbehandling inden for en del af sektionens mere komplekse område, bl.a. inden for emnerne meritering, uddannelsesplaner og kompetenceprofiler.
Opgaveporteføljen inkluderer bl.a.:
- Udvikling og tilsyn med fører- og befalingsmandsuddannelser, officersuddannelser og chefuddannelser for Marinehjemmeværnets frivillige.
- Planlægning og afholdelse af underafdelingsinspektioner ved Marinehjemmeværnets flotiller.
- Udvikling og revision af opstillingsgrundlag for underlagte enheder.
- Planlægning og afholdelse af Marinehjemmeværnets Ledelseskonference.
- Forvaltning af personel af reserven.
- Deltager som ”Lærer på kald” i regi af Hjemmeværnsskolen, hvor du underviser frivillige inden for eget funktionsområde.
- Kontaktofficersvirke, hvor du bliver den primære kontaktperson, der har til opgave at opretholde en særlig tæt kontakt til to udvalgte flotiller.

Stillingen indebærer en høj grad af koordination med eksterne myndigheder, herunder Hjemmeværnsskolen, Hjemmeværnskommandoen mv. og stiller derfor store krav til dine kommunikative evner.

Ud over den daglige sagsbehandling kan du forvente at indgå i et tæt samarbejde med sektionschefen og sektionens øvrige officerer i den daglige synlige ledelse af sektionen. Da sektionen er delt på to geografier vil du i høj grad bidrage til den daglige ledelse og sparring for sektionens medarbejdere i Brabrand, ligesom du vil være en del at sektionens synlighed i staben i Brabrand. Desuden vil du indgå i et tæt samspil med kollegerne i stabens andre sektioner, i forbindelse med tværgående koordination af sager og opgaver.

Du kan forvente et positivt miljø med meget dedikerede kollegaer og frivillige og hvor vi aldrig helt ved hvad dagen bringer. Stillingen kræver derfor en god fleksibilitet i opgaveløsningen og den daglige planlægning og du skal være opmærksom på at arbejdet med frivillige til tider indebærer arbejde om aftenen og weekenderne – dog med god mulighed for længere planlægningshorisont. Vi har en fleksibel tilgang til hjemmearbejdsdage, ligesom vi prioriterer muligheden for kompetenceudvikling højt.

Der må påregnes rejseaktivitet i forbindelse med øvelser og møder.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant (M321) og gerne med en vis erfaring.
Da stillingen involverer selvstændig sagsbehandling inden for områderne personale og uddannelse er erfaring med disse områder at foretrække. Ligeledes er erfaringen inden for hjemmeværnet et stort plus, men ikke et krav.

Du er robust og imødekommende af natur og mestrer den svære samtale.
Du skal besidde gode kommunikative evner og formå at rumme mennesker af meget forskellige karakter. Marinehjemmeværnets medlemmer er af stor forskellighed og som stab skal vi kunne behandle alle med lige stor respekt.

Om du er teknikker eller taktikker er ikke afgørende, stillingen kan besættes af begge profiler.
Det er en fordel for stillingen, hvis du har erfaring fra national opgaveløsning til søs fra sejlende tjeneste og erfaring med sagsbehandling fra en niveau II eller III myndighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Flotillesektionen kaptajnløjtnant Henriette Koopmann Søndergaard på telefon 7221 6658. Du er også velkommen til at kontakte vores lokale tillidsrepræsentant orlogskaptajn Kim Kyllebæk Andersen på tlf. 7282 0452 hvis du vil vide mere om vores arbejdsplads, vores arbejdsvilkår mv.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2023 og samtaler forventes gennemført i uge 16. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

"OM MARINEHJEMMEVÆRNET - Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.
Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.
Vi er 40 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.
"

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent