Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Fighter Wing har brug for kompetent Vagtholdsleder - genopslag


Fighter Wing har brug for kompetent Vagtholdsleder - genopslag

Fighter Wing søger kompetente og engagerede mellemledere til at indgå som vagtholdsleder på bevogtningstjenestens vagthold.

Bevogtningstjenesten opretholder kontinuerligt og uophørligt et beredskab, som sikrer, at flyvestationen øvrige medarbejdere kan løse deres opgaver i forhold til at sende fly i luften. Som vagtholdsleder vil du være ansvarlig for bemanding af vagtcentralens operationsrum, monitere alarm- og overvågningssystemer samt indsætte bevogtningsstyrken.

Bevogtningen arbejder i vagthold som sikrer, at der til stadighed er et højt sikkerhedsniveau i døgnets 24 timer, hele året rundt.
Om os
Fighter Wing (FW) er beliggende på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland og udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer.

For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Lige nu er vi i fuld gang med at gøre klar til modtagelse af Danmarks nye kampfly F-35, samtidigt hermed opretholdes F-16 i en overgangsperiode, hvilket stiller store krav til alle ansatte på FW.
Om stillingen
Som vagtholdsleder vil du være leder og ansvarlig for dit vagthold. Det betyder, at du skal sikre den nødvendige indsættelsesevne og disponere vagtstyrken i din vagtperiode. Opgaverne består af såvel en operativ dimension f.eks. taktisk indsættelse af bevogtningsassistenterne, samt en personaleledelse og administrativ dimension.

Vagtholdslederen er på oversergentniveau og du indgår i et kontinuerligt vagtrul sammen med din vagtstyrke. Derudover vil der være dage med administrative pligter samt uddannelsesdage.

Som vagtholdsleder skal du lære en masse lovstof og regler, som giver dig den nødvendige baggrundsviden for at kunne skride ind ved ulovlige eller uhensigtsmæssige handlinger. Dette vil du blive bibragt på Flyvevåbnets bevogtningsuddannelse, som sætter dig i stand til at agere hensigtsmæssigt i forskellige situationer.

Hverdagen kan være rutinepræget men når situationer opstår, skal der handles hurtigt og effektivt, hvilket stiller ekstra krav til den enkeltes fysiske og psykiske formåen. Dette vil du bl.a. blive trænet i, men du vil også selv skulle opretholde såvel en mental som fysisk standard for hele tiden at være klar til at håndtere disse udfordringer. Det er således vigtigt, at du kan ”holde hovedet koldt” også i tilspidsede situationer

Jobbet er således alsidigt med en vekselvirkning mellem stillesiddende arbejde og monitering af alarm- og overvågningssystemer, til håndtering af situationer med taktisk indsættelse af bevogtningsstyrken, ledelsesmæssige dilemmaer, vagtplanlægning, udvikling af vagtholdets medarbejdere, udfærdigelse af vagtrapporter o.s.v. Stillingen kræver således ikke alene en operativ/taktisk forståelse men også ledelsesmæssige kompetencer.
Om dig
For at komme i betragtning til jobbet skal du have baggrund i Forsvaret på mellemlederniveau enten som nuværende eller tidligere ansat.
Du kan som ansat eller tidligere ansat på sergentniveau søge stillingen, idet vi vil tage afsæt i en individuel og konkret vurdering af dine kompetencer og potentiale i forhold til Policy for Flyvevåbnets Befalingsmandskorps.

Har du erfaring fra højere niveauer, kan du i princippet stadig ansøge stillingen, idet du dog vil blive ansat på stillingens niveau med tilsvarende grad.

Hvis du er tidligere ansat i Forsvaret vil vi i forbindelse med din ansøgning tage stilling til, om du skal indkaldes til samtale hvilket indebærer en indledende godkendelse ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) samt evt. en optagelsesprøve.

Du vil modtage besked snarest vi modtager din ansøgning, idet vi gennemfører optagelsesprøver og samtaler løbende. Når du er godkendt ved FPS, vil du blive indkaldt til en personlig samtale på Fighter Wing, hvor vi tager en snak om dig, jobbet og os.

Du skal i forbindelse med jobbet kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt.

Inden du kan indgå som selvstændig vagtholdsleder skal du gennemføre Flyvevåbnets Bevogtningsuddannelse trin I og II, som foregår på Flyvestation Karup, samt være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt.

Hvis du er sergent skal du forberede dig på at gennemføre relevant uddannelse med henblik på at bestride funktionen på oversergentniveau inden du udnævnes. Du vil således blive ansat med en aftale i din udviklingskontrakt om gennemførelse af relevante uddannelsesmoduler.

Inden du søger stillingen skal du gøre op med dig selv, om du i øvrigt er kendetegnet ved at være:
- Åben og ærlig.
- Smilende og imødekommende.
- Ansvarsbevidst og Loyal.
- Handlekraftig og initiativrig.
- Selvstændig men kan indgå i samspil med andre mennesker og kollegaer.
- God til at bevare overblikket, også når det går stærkt eller bliver komplekst.
- Kan lede andre og formidle også svære budskaber.
- Er god til at konflikthåndtere og deeskalere.
- Har teknisk forståelse og flair for anvendelse af IT.

Ud over ovenstående personlige kompetencer, skal du have et gyldigt kørekort til minimum personvogn.

Hvis du ansættes som vagtholdsleder, vil du løbende blive kompetenceudviklet og dermed tilegnede dig viden og færdigheder i forhold til at løse opgaverne. Endvidere skal du hele tiden skal være erklæret operativ klar, hvilket indebærer følgende:
- Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
- Kunne bestå bevogtningstjenestens certificeringer sammen med dit vagthold.
- Kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse.
- Godkendes i helbredsmæssig forstand.
- Godkendes til international udsendelse med Fighter Wing.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Operationsstøttesektionen, kaptajn René Hinrich på mail: FW-S-GME01@fiin.dk alternativt
bevogtningstjenestens uddannelsesleder, oversergent Mads Sandholdt på mail: FW-S-MGS007@fiin.dk
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. april 2023 og samtaler forventes afholdt uge xx/løbende. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 og/eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange for-skellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejds-partnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.04.2023

Indrykningsdato

15.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent