Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper og kører til S1 Staben ved II Bataljon, Jydske Dragonregiment


Stabshjælper og kører til S1 Staben ved II Bataljon, Jydske Drgonregiment

Ønsker du at blive en del af en operativ bataljon i en stilling, hvor der samtidig er tilpas fleksibilitet til familielivet?
Så er det muligt at søge stillingen som stabshjælper, hvor du spiller en afgørende rolle for den daglige drift af bataljonens administration og økonomi i hverdagen og under operativ indsættelse.
Om os
II/JDR er en operativ bataljon. Det betyder, at Hæren kigger på II/JDR, hvis Danmark har brug for at sende en slagkraftig panserinfanteribataljon til en af verdens brændpunkter. Derfor er vi i gang med at bygge en kampbataljon op, der om knap et år skal kunne løse kampopgaver i det fulde spektrum. Det giver prioritet som en del af 1. Brigades samlede opbygning.

Bataljonen består af en stab, et stabskompagni og to infanterikompagnier.
Staben består af en administrationssektion (S1), efterretningssektion (S2), en operationssektion (S3) og slutteligt en logistiksektion (S4). I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for at underafdelingerne kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift, men i særdeleshed også, når bataljonen er operativ indsat.
Om stillingen
Stabshjælperne ved II/JDR har i udgangspunktet to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i øvelses- og krigssammenhæng.

I den daglige driftsfunktion bidrager alle i staben til at understøtte underafdelingerne og den samlede opbygning af bataljonen. Stabshjælperen er i den forbindelse bataljonens blæksprutte på det administrative og økonomiske område. Opgaverne er meget praktiske anlagt, hvor stabshjælperen har direkte og personlig kontakt med underafdelingscheferne og kompagnikontorerne. Denne kontakt strækker sig fra rådgivning og vejledning, til løsning af opgaver i forbindelse med dette samt den daglige kontakt til Jydske Dragonregiments Administrative Element, Personelsektionen med flere.
Du vil endvidere være en vigtig sparingspartner til den resterende del af staben samt bataljonschefen.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med administrationsbefalingsmanden og den anden stabshjælper.
Du er ansvarlig for vedligeholdelse og klargøring af sektionens køretøj og køre dette under øvelser.
Dagligdagen vil være på kontoret, men der må også påregnes arbejde i felten - du skal derfor være afklaret med i perioder at være væk fra hjemmet.
Der vil i stillingen også være mulighed for at du kan videreudvikle dine kompetencer og på sigt kunne indgå i et uddannelsesforløb civilt, til en uddannelse som kontorassistent.

Hvis du er den rette kandidat, vil du blive uddannet inden for administration, forvaltning, personeltjeneste og økonomi, endvidere vil der være muligheder for uddannelser/kurser inden for andre relevante områder samt have egenindflydelse på kurser og uddannelse, som måske ligger ud over stillingen.
Om dig
Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad, med lyst til administrativt arbejde og det operative miljø.

Som medarbejder i administrationssektionen, er det vigtigt for os, at du er god til at samarbejde, er fleksibel, pligtopfyldende og loyal.

Der er i stillingen en høj grad af frihed og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde målrettet, selvstændigt og desuden er opsøgende samt selvkørende i din hverdag. Du kan formulere dig skriftligt og har evner til at planlægge både din tid og dine opgaver fremadrettet, og kan arbejde struktureret med korte tidsfrister. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.

Du sætter ære i at være en del af en enhed, hvor samarbejde og faglighed er i højsædet.

Det er en fordel, at du:
- Har tidligere erfaring fra Hærens Stående Reaktionsstyrker fra kamptropperne.
- Er erfaren i brugen af Microsoft Office.
- Har kendskab til DeMars/SAP.
- Har kørekort kategori B og C.

Du skal kunne erhverve kørekort.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte S1 II/JDR på telefon 72 82 34 05 eller via mail: JDR-KTP-2PNINFBTN@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Yde ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ays@mil.dk eller telefon 72 81 90 72 .

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2023. Samtaler forventes gennemført i uge 20. Stillingen ønskes besat den 1. juni 2023, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.05.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent