Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningshjælper til 1. Militærpolitikompagni


Forsyningshjælper til 1. Militærpolitikompagni

Kan du indgå i et operativt miljø, hvor du som en del af holdet servicerer soldater med et højt ambitionsniveau og et ubetinget krav til holdning og professionalisme? Har du overblik og er du er i stand til, at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige opgaver, i en hektisk hverdag?

Så er du den kommende forsyningshjælper til 1. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers Militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der to MP-stationer placeret i henholdsvis Aalborg og København.

1. Militærpolitikompagni består af tre detachementer, heraf to UDD detachementer og ét SRS detachement, KDO og FØRSEK, VEDL og FSSEK og en MP-station. Kompagniet er formeret og opstillet til løsning af opgaver i landmilitære operationer og er knyttet til 1.Brigade. Kompagniet bidrager med PSN til livvagtstjeneste og national MP-tjeneste og opstiller og uddanner INTOPS bidrag.
Om stillingen
Logistik i et operativt miljø er kendetegnet ved en varieret og dynamisk hverdag, hvor samarbejde og gensidig tillid er altafgørende for, at vi kan løse de pålagte opgaver.

Forsyningssektionen ved 1. Militærpolitikompagni består af 4 mand: En overser-gent, en korporal og to konstabler. Omgangstonen i sektionen er åben og direkte. Et godt kammeratskab er en væsentlig del af den måde, vi håndterer de mange, forskellige opgaver på.

Du er som forsyningshjælper med til at bidrage til styringen af forsyningstjenesten og forvaltning ved detachementer, sektioner og MP-Station i såvel garnison som under feltmæssige indsættelser i rammen af 1.Brigade.

Du støtter militærpolitiets enheder ved deployering ifm. enten INTOPS eller øvelsesaktivitet og levere forsyningsstøtte til MP-Skolen.

Du skal forvente deltagelse i øvelser og være indstillet på at deltage i TRR opstilling til INTOPS.

Du vil indgå i et meget erfarent hold, hvor man hjælper og støtter hinanden. 1MPKMP løser sine opgaver som et hold og FSSEK har en afgørende rolle heri. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til enhedens soldater og de daglige op-gaver.

Vi lægger vægt på selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at du bidrager hertil.
Om dig
Du er korporal. Du har erfaring med eller interesse i og evner til, at lære om forsyningstjenesten på UAFD niveauet.

Du er soldat. Du er selvstændig og opsøgende, lægger energi i opgaveløsningen og opbygning af relationer. Du kan se din og FSSEK opgave i en større sammenhæng og bidrager herigennem til at 1MPKMP lykkes med sine opgaver.

Du kan indgå i en dynamisk og omskiftelig hverdag, foretage prioriteringer der hænger sammen og iværksætte og gennemføre effektive beslutninger der understøtter kompagniets opgaveløsning.

Det er ønskeligt at du har erfaring med DEMARS Myndighedsbeholdning og at du har gyldigt ADR bevis. Det er en fordel hvis du har lastbil, hænger og truck førerbevis.

Du skal være forberedt på at gennemføre kompetencegivende efter- og videreuddannelser indenfor forsyningstjeneste, forvaltning og strukturelle uddannelser for befalingsmænd.

Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.
 
Løn og ansættelsesvilkår for konstabler i Flyvevåbnet, Søværnet og Beredskabsstyrelsen er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
For ansøgere i Hæren er løn og ansættelsesvilkår reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef KN Sten Georg Sørensen på telefon 41 38 58 33 eller på mail TRR-MP-100B@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 27. marts 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

27.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent