Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnichef til 3 Panseringeniørkompagni ved 1 Ingeniørbataljon


Kompagnichef til 3 Panseringeniørkompagni ved 1 Ingeniørbataljon

Tør du at gå forrest og vise vejen for dine soldater? Har du evner og modet til at være chef for en professionel enhed og evner du at hæve deres faglighed? Er du klar til at indgå i beredskab med dit kompagni i 2024 (Nato Response Initiative – NRI)?

Vi søger en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.
Om os
3. Panseringeniørkompagni indgår som en af fire underafdelinger i 1. Panseringeniørbataljon, der yder kampingeniørstøtte i rammen af 1. Brigade. 3. Panseringeniørkompagni består af en kommandodeling, to pansrede ingeniørdelinger og en pansret parksektion. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i samarbejde med kamptropperne i rammen af 1. Brigade. Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver. Med andre ord – vi baner vejen, hele vejen!

Kompagniet er kendetegnet ved et stærkt fællesskab og et godt sammenhold blandt alle personelgrupper. Den daglige tjeneste i kompagniet er præget af stor ydmyghed og stolthed over at være en del af kompagniet grundet korpsånd og et stærkt sammenhold på tværs af graderne.
Om stillingen
Du bliver chef i et stående kompagni med professionelle og engagerede soldater. Til dagligt vil du være ansvarlig for kompagniets samlede opgaveløsning og du er garant for, at dette sker inden for tildelte rammer og ressourcer. Du vil være ansvarlig for, at der gennemføres en spændende og udfordrende uddannelse, der i sidste ende medfører, at dine soldater kan løse kampingeniøropgaver i rammen af 1. Panseringeniørbataljon og 1. Brigade.
Du vil opleve at din dagligdag vil give dig rig mulighed for at udøve ledelse, hvor du får tid til at udvikle og fastholde soldaterne i kompagniet gennem dit chefvirke.

Du vil få direkte ansvar for alle soldater og førere i kompagniet og bliver samtaleleder for din næstkommanderende, de tre delingsførere og sektionsføreren for parksektionen.

Du vil indgå i bataljonens chefgruppe, hvor det forventes, at du tager ansvar og bidrager aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Kompagniet skal i 2023 have fokus på at uddanne kompagniet i kampingeniørmæssige færdigheder, der kræves for at kunne støtte kampenheder i rammen af 1. Brigade. I 2024 skal kompagniet indgå i beredskab (Nato Response Initiative – NRI) bl.a. sammen med en kampbataljon fra 1. Brigade. Her forventes det, at panseringeniørkompagniet kan løse alle relevante kampingeniøropgaver.

Der vil derfor være god mulighed for, at du som chef kan lægge tyngde i udvikling af gruppernes og delingernes ingeniørmæssige niveau og indsættelse. I den forbindelse skal du evne at sætte rammer for uddannelsen, således den passer til soldaternes niveau og det ønskede mål. Du skal favne alle fra den yngre konstabel til den ældre befalingsmand.
Om dig
Du er uddannet kaptajn ved ingeniørtropperne med både bataljons- og brigadekursus, og det er en fordel, hvis du har haft erfaring som delingsfører og-/ eller næstkommanderende i et kampingeniørkompagni.

Du har kendskab til ingeniørtroppernes organisation, doktrin og uddannelse samt en god helhedsforståelse.

Du skal være en udpræget fører, der evner at få soldaterne til at følge dig. Du skal være et godt eksempel for dine soldater og have gode evner til at motivere dem, også når der er udfordringer. Du skal forstå den ramme, som dit kompagni indgår i for at anvende ressourcerne bedst muligt.

Du skal ligeledes kunne lide at holde mange bolde i luften og være tryg ved en omskiftelig hverdag. Som person er du empatisk og formår at samarbejde på tværs af organisationen, både vertikalt og horisontalt. Det forventes, at du har evner til at rekruttere og fastholde soldaterne ved at gøre dit kompagni til en attraktiv enhed at gøre tjeneste i.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef René Sølvberg 5084 8736 eller administrationsbefalingsmand Johni Hosbond 7282 5105

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Tang Sørensen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 30. marts 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent