Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Batterichef for 2. Ildstøttebatteri ved 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment


Batterichef for 2. Ildstøttebatteri ved 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment

Har du chefpotentiale?

Vil du prøve udfordringen med at opbygge en ny enhed og deltage i indførelsen af nyt materiel? Brænder du for chefvirke og uddannelse? Er du energisk, engageret, målrettet og klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt? Så er stillingen som batterichef noget for dig.
Om os
2. Ildstøttebatteri, Nybølbatteriet, som du vil blive chef for, er en operativ underafdeling, der støtter både bataljons- og afdelingsniveauet under indsættelse. Det er noget, der stiller store krav til fagligheden og helhedsorienteringen hos alle i batteriet, da enheden som oftest vil være opstillet decentralt på kampladsen.

Efter en periode med beredskab og udsendelser i hhv. 2022 og første halvår af 2023, nærmer 2. Ildstøttebatteri sig et uddannelsesår med start fra januar 2024, hvor der skal bygges op, uddannes og certificeres.
Du må forvente et højt arbejdstempo op til og undervejs i uddannelsesåret, hvor der arbejdes sammen med bataljonen fra I/GHR, forventeligt i rammen af NATO beredskab, NRI 2025.

Du skal desuden være opmærksom på, at batteriet kan udsendes og aktiveres i rammen af netop NRI 2025 beredskabet.
Om stillingen
Jobbet indebærer mange forskellige aspekter og du vil blive udfordret både ledelsesmæssigt, planlægningsmæssigt samt føringsmæssigt, idet du ved siden af det uddannelsesmæssige ansvar også til stadighed har ansvar for underafdelingens administration og øvrige opgaver, samt skal virke som operativ batterichef når batteriet er indsat. Batteriet og 1. Artilleriafdeling har et meget højt arbejdstempo og løser mange forskelligartet opgaver.
Hverdagen ved en operativ enhed er spændende og afvekslende. Du skal have en fleksibel tilgang til løsningen af opgaver, og kommunikere klart og rettidigt, når tingene ændrer sig. Derudover skal du altid have øje for helheden, så du i kraft af rollen som chef ser det bredere perspektiv, og bidrager til at spille andre omkring dig bedre.
Du skal trives med, at der bliver udstukket mål og rammer – herunder økonomiske – i form af direktiver og befalinger, hvorefter det forventes, at du analyserer og løser opgaven selvstændigt. Nogle aktiviteter gennemføres styret af 1. Artilleriafdeling og/eller 1. Brigade.
Med henblik på at sikre rotation i stillingen forventes det, at du efter ca. to års tjeneste i stillingen søger nye udfordringer. Ligeledes kan en evt. udsendelse komme på tale i rollen som Batterichef.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin 1 (VUT-I/L) eller Føringskursus og du ønsker måske på sigt at komme på Operations- og Føringsuddannelsen/Master i Militære Studier (OFU/MMS).
Du har erfaring inden for ildstøttetjenesten.
Du er en rollemodel og skaber følgeskab. Du har dermed gode evner og erfaring inden for ledelse, føring og uddannelse. Det er vigtigt, at du med dedikation, stort engagement, handlekraft og personlig tilstedeværelse evner at tage ansvar for Batteriets virke i dagligdagen såvel som på den længere planlægningshorisont. Du skal evne at prioritere, således din kadre får rettidige rammer.
Du er soldat i ordets bedste betydning. Du har gode samarbejdsevner, er udadvendt og ved at gode resultater opnås af et godt team. Dine samarbejdsevner skal også bringes i spil i forhold til 1. Artilleriafdeling og ikke mindst dine kollegaer i nabobatterier, og der er behov for bevidsthed om ensretning og koordination batterierne imellem.
Du har et godt kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation, således at du naturligt i forbindelse batteriets virke både fagligt og holdningsmæssigt kan bidrage til fører- og befalingsmandsuddannelse og dermed dit faste personels løbende udvikling.
Du har som minimum én stilling ved et ildstøttebatteri bag dig, således du kender den organisation, du potentielt skal være chef for.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende batterichef KN Mathias Carlsen på telefon 2750 5315 eller på mail DAR-1A-200A@fiin.dk alternativt chefen for 1. Artilleriafdeling oberstløjtnant Kenneth Riishøj på telefor 4132 0374 eller mail DAR-1A-CH@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Tang Sørensen på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT

Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige myndigheder og enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i færd med at implementere nye moderne artilleripjecer og har netop tage nye tunge morterer i brug, ligesom der er tilgang af nyt digitalt ildledelsessystem og køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling varetager opgaver som Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra mindste til største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet Hærens kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en stab og en Tjenestegrensafdeling, der bl.a. bidrager til Forsvarets udviklings- og inspektionsvirksomhed.

Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune. Disse tre garnisoner rummer fire myndigheder (Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne, Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk. I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent