Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sagsbehandler til Teknisk Afdeling ved 2. Eskadre stab i Korsør


Sagsbehandler til Teknisk Afdeling ved 2. Eskadre stab i Korsør

2. Eskadre søger en engageret sagsbehandler, som har evnen og viljen til at favne en bred opgaveportefølje inden for teknikområdet. I samarbejde med store dele af Forsvarets øvrige myndigheder skal du skabe det bedste grundlag for de sejlende enheders operative opgaveløsning.
Om os
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver, der spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske fregatter specialiseret inden for ASW og AAW, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste.

2. Eskadres stab er placeret i Korsør med et underlagt stabselement i Frederikshavn. Vi støtter vores underlagte enheder, som er placeret i henholdsvis Frederikshavn, Korsør og Kongsøre.

Teknisk afdeling, som du vil blive tilknyttet, er en af stabens fire afdelinger. Afdelingen har syv medarbejdere, som fokuserer på at give underlagte enheder den bedst mulige støtte inden for områderne: teknik, logistik, forsyning, sanitet, etablissement og arbejdsmiljø.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi lægger også stor vægt på et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone. Et godt arbejdsmiljø er ligeledes kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid og muligheden for hjemmearbejdsdage.

Derudover har vi et målrettet fokus på, at du selv oplever en faglig og personlig udvikling gennem varetagelse af stillingen.
Om stillingen
Du er teknisk sagsbehandler i et fagligt stærkt og dynamisk miljø med engagerede kollegaer, hvor du vil få faglige udfordringer på det tekniske område.

Vores fokus er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.

Du får en bred kontaktflade - både internt i eskadren og eksternt til de myndigheder, stabe og styrelser, som bidrager til at holde eskadren ”flydende, sejlende og kæmpende”. Det er derfor vigtigt, at du kan opbygge og pleje et stærkt netværk på tværs af myndigheder.

Du må desuden forvente at skulle bidrage til eksisterende og kommende arbejdsgrupper samt udføre sagsbehandling af generel karakter inden for udvalgte dele af materielområdet.

Dele af stillingens indhold bliver tilpasset til dine konkrete kvalifikationer og kompetencer, og vi sikrer os tid og mulighed for kompetenceudvikling i stillingen.

Ved procesrelaterede opgaver vil du blive en aktiv spiller og tovholder i forhold til gentænkning, opbygning og operationalisering af de fremtidige samarbejdsaftaler med de stabe og styrelser, som har stor betydning for klargøring til understøttelse af eskadrens opstilling af operative enheder.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med teknisk baggrund, og du har en solid operativ erfaring fra sejlende tjeneste. Du er klar til at bringe din erfaring og kompetencer i spil som sagsbehandler ved 2. Eskadre.

Hvis du er en erfaren premierløjtnant, kan du eventuelt ansættes i stillingen på baggrund af en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelsesaftalen er opfyldt.

Du skaber sammenhæng på tværs af fagområder med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Du arbejder selvstændigt, er handlekraftig og træffer effektive og nødvendige beslutninger i en dagligdag, hvor to dage sjældent er ens, og opgaverne spænder fra planlagte med lang tidshorisont til ad-hoc opgaver med meget kort frist. Du kan tage ansvar for egen opgaveportefølje med et stærkt fokus på, at opgaven ofte er kompliceret, og at den skal løses i samarbejde med andre.

Du skal kunne indgå i tværfaglige projekter, hvor din sagsbehandling forventes at være af høj kvalitet – herunder at du kommunikerer klart og tydeligt. Såvel i tale som på skrift.

Som person er du udadvendt, initiativrig, selvstændig, struktureret og har gode samarbejdsevner. Du har en struktureret tilgang til opgaveløsningen baseret på et helhedssyn, hvor du ser muligheder frem for begrænsninger. I afdelingen lægger vi meget vægt på, at vi kan træde til og supplere hinanden i forhold til vores respektive opgaver, når der er behov for det. Du kommer derfor også til at arbejde med opgaver, der dækker alle eskadrens operative kapaciteter – store som små.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Teknisk Afdeling ved 2. Eskadre, KL John Lykke Nielsen, 2E-ST-CHTEK@mil.dk, tlf.: 3070 1164.
Alternativt chefen for 2. Eskadres Bemandingssektion, OK Jes Hultquist, 2E-ST-OP401@mil.dk, tlf.: 3038 0759.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 28. marts 2023, og vi forventer at holde samtaler i uge 13.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning og CV.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter.
2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent