Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Handlekraftig og ledelsesstærk stabschef til Marinehjemmeværnet


Handlekraftig og ledelsesstærk stabschef til Marinehjemmeværnet

Er du uddannet officer i Søværnet og vil du stå i spidsen for den medarbejderskare, der støtter og udvikler vores frivillige marinere i en tid, hvor Marinehjemmeværnet bliver stadig mere aktuel i det maritime beredskab? Har du overblik, handlekraft og en empatisk tilgang til ledelsesgerningen?

Så venter dig et spændende og varieret job som stabschef ved Marinehjemmeværnet.
Om os
Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø.

Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.000 aktive frivillige marinere, der udgør den operative spydspids af Marinehjemmeværnets indsættelsesberedskab.

Vi er ca. 38 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted og Brabrand styrer og støtter op om de frivillige marineres mange aktiviteter ude ved flotillerne og ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig.

Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan, og vi sætter kompetenceudvikling, og frihed til at virke, højt på dagsordenen. Dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone.
Om stillingen
Stabschefen ved Marinehjemmeværnet er overordnet leder for den samlede stab på ca. 38 civile og militære medarbejdere. Stillingen som stabschef er på chefniveau (M401) og omfatter koordination med og daglig ledelse af Marinehjemmeværnets fire sektioner, der hver ledes af en orlogskaptajn, M331. Stabschefen er stedfortræder for Chefen for Marinehjemmeværnet og agerer som dennes primære sparringspartner.

Som stabschef forestår du driften at stabens arbejde, og sammen med den øvrige chefgruppe sætter du retning for Marinehjemmeværnets udvikling. Du varetager koordinationen og leder diverse mødefora med dine sektionschefer og ift. den samlede chefgruppe. Du repræsenterer Marinehjemmeværnet i samarbejdet med Hjemmeværnsstaben og indgår i udvalgte forligsarbejdsgrupper mv. under Hjemmeværnskommandoen.

Du virker som personalechef og udstikker rammerne for stabens optimale virke og koordination. Du er en central figur i samarbejdsorganisationen og er tovholder på stabens kompetenceudvikling og nylønproces. Som stabschefen virker du som leder af det team, der inspicerer flotilleledelsernes administrative virke.

Sammen med Chefen leder du centrale aktiviteter for Marinehjemmeværnets frivillige chefer og ledere – bl.a. Marinehjemmeværnets Ledelseskonference og flotillechefsamlinger. Du virker som ledelsesrådgiver og støtter flotillecheferne i deres ledelsesgerning.

Stillingen som stabschef ved Marinehjemmeværnet kræver indsigt i dele af Hjemmeværnets forvaltningsgrundlag, som det forventes, at du hurtigt vil tilegne dig.

Marinehjemmeværnets stab undergår aktuelt en driftig udvikling, som fordrer, at stabschefen udstråler indsigt, overhøjde og ledelsesmæssig føling og handlekraft.

Marinehjemmeværnets stab er geografisk fordelt med medarbejdere i både Ringsted og Brabrand. Din stilling vil være placeret i Ringsted, men du må forudse rutinemæssigt også at forrette tjeneste fra Brabrand.

Du må således forvente at skulle gøre tjeneste i det jyske nogle dage om måneden, ligesom lejlighedsvise besøg ved flotillerne vil medføre rejseaktivitet i hele landet.

Du og din familie skal være forberedt på, at der vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige i sagens natur er aktive uden for normal arbejdstid. Der foreligger mulighed for hjemmearbejdsdage, ligesom der i stillingen vil være mulighed for kompetenceudvikling.
Om dig
Du har baggrund fra Søværnet og er officer af enten taktisk eller teknisk linje.

Du er kommandørkaptajn eller særdeles erfaren orlogskaptajn (M331) med potentiale til M401- niveau. Du har erfaring fra både sejlende tjeneste og stabstjeneste. Du udviser overhøjde, systematik og ledelsesmæssig tæft. Som person er du empatisk og udadvendt og har let ved at skabe sociale relationer. Du fungerer godt i et dynamisk og komplekst ledelsesfelt, men udviser samtidig handlekraft og er beslutningsdygtig. Du er delegerende, forstår at se sagerne fra flere sider, og skaber rum for, at dine ledere kan virke optimalt.

Du trives ved at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Sidst - men ikke mindst - udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.

Det vil være en stor fordel, hvis du tidligere har erfaring med stabsledelse og evt. har beskæftiget dig med frivilligt arbejde enten som led i tjenesten eller i fritiden. Du har god forståelse for frivillighedens særlige dynamik og vilkår, og du forstår at omsætte disse kvaliteter i dit daglige ledelsesvirke.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets område, og at du udviser helhedssyn i dit virke og formår at tænke Forsvarets og den samlede koncerns udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit faste tjenestested er i Ringsted.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ASØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved at rette henvendelse til Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen på telefon 4032 9113.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 51 50.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2023.

Samtaler forventes gennemført fra uge 15.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent