Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Adjudant til Chefen for Søværnskommandoen


Adjudant til Chefen for Søværnskommandoen

Ønsker du personlig udvikling og oplevelser for livet i en central og betydningsfuld funktion for Søværnet – nationalt som internationalt? Er du struktureret, løsningsorienteret og kan du holde mange bolde i luften? Kunne du tænke dig at være der hvor udviklingen af Søværnet sker og få unik indsigt i Forsvaret og Søværnet på strategisk niveau?

Så tilbyder Søværnskommandoen jobbet som adjudant til Chefen for Søværnet.
Om os
Søværnskommandoens væsentligste opgaver er blandt andet at sørge for, at Søværnets skibe er klar til indsættelse på havet samt fastholdelse af Søværnets ekspertise.

Ledelsessektionen består af 8 engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi løser en bred vifte af opgaver, herunder direkte støtte til Chefen for Søværnskommandoen, næstkommanderende og stabschefen.
Vi lægger vægt på professionalisme, integritet og den gode arbejdsplads med fokus på balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Om stillingen
Som adjudant har du sammen med blandt andre militærassistenten ansvaret for, at Chefen for Søværnskommandoen har de rette oplysninger og dokumenter til rådighed rettidigt, og for at følge op på beslutninger og aftaler.

Du indgår i Søværnskommandoens ledelsessektion, og vil i dit daglige arbejde referere direkte til Chefen for Søværnskommandoen.

Stillingen kræver helhedsorientering og overblik. Dit arbejde gennemføres i tæt dialog med Chefen for Søværnskommandoen, hvorfor diskretion og situationsfornemmelse er påkrævet.

I forbindelse med Chefen for Søværnskommandoens tjenesterejser er dit ansvar at lave de fornødne aftaler, samt planlægge og koordinere det nødvendige i forhold til rejsen. Du skal forvente en del rejseaktivitet.

Jobbet vil i perioder indebære arbejde om aftenen og i weekender, men en god balance mellem arbejdsliv og privatliv vil blive prioriteret. Du vil sideløbende ligeledes få mulighed for at prioritere videreuddannelse og kompetenceudvikling.
Om dig
Du er udadvendt, struktureret og fremsynet og kan håndtere mange og skiftende opgaver. Du er imødekommende og har lyst til samarbejde med mange mennesker på tværs af niveauer og værn. Det er en fordel hvis du har bred indsigt i Søværnets opgaveportefølje.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt, men også at du formår at arbejde meget tæt sammen med bl.a. militær assistenten og sekretæren, for derigennem at sikre god og rettidig betjening af Chefen for Søværnskommandoen.

Derudover er det et krav, at du er en sikker formidler på dansk og engelsk, i såvel skrift som tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandør Rene Fuglsig på telefon 72 81 19 31, eller den tidligere adjudant, kaptajnløjtnant Thomas Præst Kristiansen på telefon 2481 8109.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2023. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen umiddelbart i forlængelse gerne inden 1. juni 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM SØVÆRNSKOMMANDOEN - Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
"

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent