Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Køreinstruktør og køretøjssagsbehandler til Transportelementet.


Køreinstruktør og køretøjssagsbehandler til Transportelementet.

Du er oversergent med erfaring inden for materiel og forsyningsområdet, og det meget gerne inden for køretøjer specifikt. Du har måske allerede uddannelsen, men som minimum mod på som køreinstruktør at sikre viden om og korrekt brug af køretøjer og dets udstyr lokalt og ude ved søværnets brugere. Har du dertil erfaring inden for operativ logistik og lyst til at indgå i støtten til de operativt sejlende enheder nationalt og internationalt? Så er stillingen som køreinstruktør, køretøjssagsbehandler, forsyningsbefalingsmand og Battle Watch Assistent ved Flådestation Frederikshavn helt sikkert noget for dig.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen, herunder Host Nation Support til udenlandske enheder. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er i alt ca. 90 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i tre elementer, hhv. Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.

Du vil blive en del af Transportelementet. Elementet består af 11 medarbejdere, der ud over sagsbehandling på køretøjsområdet primært arbejder med den operative drift af flådestationen., herunder basehavnsydelser som eksempelvis transport af gods, tankning fra tankvogn og løft med bl.a. mobilkran.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et element med en meget varieret opgaveportefølje inden for transportområdet, herunder teknisk sagsbehandling, forsyningsforvaltning samt omskoling mm.

Elementets primære opgave er støtte til Søværnets sejlende enheder med eksempelvis løfteopgaver med mobilkran, transport af gods med forvogn/hænger, low-bed og sideloader, samt udlevering af brændstof fra tankvogn, kørsel med truck og lastvognsmonteret kran mm.

Dine primære opgaver vil være som køreinstruktør, køretøjssagsbehandler og forsyningsbefalingsmand blandt en række andre forudsætningsskabende opgaver, hvori denne stilling indtager en central funktion. Opgaverne er bl.a.
• Gennemføre omskoling og supplerende køreuddannelse af personel inden for myndighedsområdet.
• Flotbringning og bjærgning af egne køretøjer.
• Varetage beholdningsregnskab af motorkøretøjsmateriel under Flådestation Frederikshavn.
• Varetage administrative opgaver i forbindelse med motorkøretøjsmateriel, vedligeholdelse, herunder ADR godkendelser, eftersyn og periodiske kontroleftersyn. Dertil bistå i koordineringen af NIV I + II (FMI og SVK) arbejder der skal udføres på interne og eksterne autoværksteder.
• Teknisk sagsbehandling af normeret materiel og køretøjer.
• Fordeler udlån af køretøjer fra myndighedsbeholdningen.
• Modtagekontrol af nyt materiel og køretøjer, samt assistere ved færdselssagsbehandling.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå i tørn som vagtassistent i stationsvagten ved Flådestation Frederikshavn.

Du forventes dertil at indgå som Battle Watch Assistent i forbindelse med oprettelse af Forward Logistics Site (FLS) i relation til bl.a. Host Nation Support og anden operativ logistisk støtte. Ydermere forventes du at indgå i pulje for udsendelse med Maritime Støtteelementer (MSE), støtte til FRONTEX mv. ligesom øvelser, udlån eller lignende kan forekomme.

Det er derfor forventet, at du vedligeholder dine militærfaglige kvalifikationer, herunder bl.a. Forsvarets fysiske basiskrav, våbenuddannelse, førstehjælp mv.
Om dig
Du er oversergent, og der lægges vægt på, at du har god erfaring inden for materiel og forsynings-området og meget gerne for køretøjer specifikt.
Du er som person systematisk og god til at samarbejde, ligesom du kan arbejde selvstændigt - altid med præcision og med helhedsforståelse for Flådestation Frederikshavn såvel som Søværnets og Forsvarets overordnede behov.

Du er som medarbejder og menneske organiseret og sætter en personlig stolthed i at overholde indgåede aftaler og tidsfrister. Du er moden, pålidelig og engageret. Din tilgang til opgaver er fleksibel, hvor du altid er villig til at hjælpe parallelt med varetagelsen af egne opgaver. Du skal have et stort overblik og helhedsforståelse. Du kommunikerer positivt, åbent og ærligt både på skrift og i tale, ligesom evnen til at opbygge og fastholde netværk og relationer er et aktiv i funktionen.

Det forventes, at du har en bred erfaring med myndighedsbeholdning og materielforvaltning. Det vil blive betragtet som en fordel, hvis du har erfaring med PM (værkstedsleder/ordrebehandling), MM rekvirent (indkøbsrekvisitioner), MM varemodtagelse og fagligt gods håndtering (afsender).

Du er fortrolig med de fleste produkter i Microsoft Office Pakken. Til dagligt arbejdes der i Microsoft Outlook, Excel og Word.

Det er naturligvis ikke forventet, at du bestrider funktionen fuldt ud fra første arbejdsdag. Vores medarbejdere har til vane at blive hos os, så vi vil lægge vægt på at finde den rigtige medarbejder, hvorefter vi tilbyder uddannelse og at vi sammen udvikler de kvalifikationer og kompetencer, der endnu ikke er på plads.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med vagter og støtteopgaver vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling ved Flådestation Frederikshavn med fast tjenestested i Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder, SSG Ove Nielsen på tlf. 22459942, e-mail: 3E-FRH-LDTPE@mil.dk eller næstkommanderende Flådestation Frederikshavn, OK Tommy Pedersen på tlf. 72856002, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kontakt venligst [HR konsulent].

Ansøgningsfristen er 27. marts 2023, og efter vurdering gennemføres samtalerne snarest herefter. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller snarest herefter i koordination med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre desuden ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

27.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent