Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Deputy Chief of Staff Multinational Division North


Deputy Chief of Staff Multinational Division North

Som Deputy Chief of Staff Support får du en udfordrende og spændende hverdag med afvekslende opgaver, hvor du vil få rig lejlighed til at bringe dine operative og ledelsesmæssige kompetencer i spil. I stillingen er du også Assistant Senior National Officer for dansk og et mindre antal udenlandsk personel i staben ved MNDN HQ Vest.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Slagelse, Danmark.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver som en del af NATO styrkestruktur at støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet. Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til Multinational Corps Northeast (MNCNE) og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. I fredstid at forestå uddannelse af danske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du er i fred, krise og konflikt overordnet ansvarlig for generalstabselementerne G1, G4, G6, G8 og Ingeniørcellen. I fredstid er du tillige Assisterende Senior National Officer og støtter Senior National Officer, der er udstationeret i Letland, med forhold af national karakter i Danmark. Du er ligeledes overfor Chief of Staff ansvarlig for ledelsen af hovedkvarteret i Danmark, der består af ca. 40 danske og udenlandske officerer og befalingsmænd og varetager i denne forbindelse divisionens kontakt til danske militære og civile myndigheder.

Dine opgaver omfatter bl.a. overordnet ledelse af operativ planlægning i rammen af NATO forsvarsplanlægning samt i øvelsesramme, ligesom du også vil være involveret i den langsigtede kampagneplanlægning, samt udvikling af både divisionen og hovedkvarteret. Du vil desuden være MND N repræsentant i MND N Policy and Ressource Committee og Project Group CIS Implementation.

Hovedkvarteret har netop gennemført Combat Readines Evaluation og er derfor permanent i beredskab og varetager allerede nu forsvarsplanlægning i NATO regi, så en stor portion initiativ og vilje til at se løsninger er en forudsætning for at trives i stillingen. Stillingen kræver at du evner at skabe og vedligeholde netværk. Du vil ikke alene skulle etablere relationer til dine samarbejdspartnere i vores foresatte hovedkvarter MNC NE samt i de danske og lettiske hovedkvarterer, men også ved søsterdivisionerne MND NE, den estiske division og de underlagte brigader.

Stillingen giver dig en unik mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer gennem tjeneste i et multinationalt hovedkvarter, med udgangspunkt fra Danmark.
Der er en del rejse- og øvelsesaktivitet forbundet med stillingen, primært til Baltikum og Polen.
Om dig
Du er en erfaren oberstløjtnant gerne med logistisk eller føringsstøtte baggrund og du har gennemført såvel OFU som stabskursus, eller ækvivalerende udenlandsk generalstabskursus. Du har gjort tjeneste som bataljonschef og gerne i en operativ stab på brigadeniveau eller højere. Erfaring fra tjeneste i et multinationalt miljø eller multinationalt samarbejde, samt kendskab til NATO organisation og processer vil være en fordel.

Dit fokus er ledelse og operationer og du har flair for at kommunikere argumentere via enkle og væsentlige budskaber, til en modtagerkreds med vidt forskellige baggrunde.

Du er analytisk i din tilgang, men evner også at omsætte din faglighed til alternative løsninger, når planer møder virkeligheden.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er Antvorskov Kaserne, Slagelse

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal desuden kunne beherske engelsk til SLP niveau 3-3-3 og eventuelt sprogtestes ved FAK. Engelsk er MND N arbejdssprog, i tale og skrift på stabsniveau.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Du vil blive midlertidigt tillagt grad af oberst ved besættelse af stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Stillingen er ledig til besættelse fra 01 JUL 2023 eller snarest derefter

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Brigadegeneral Lennie Fredskov på tlf. 4074 0731.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Palle Hvirvelkær på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfristen er 29. marts 2023.

Samtaler forventes afholdt 12 – 14 APR 2023.


Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent