Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Quality Auditor/Specialist ved Air Transport Aalborg


Quality Auditor/Specialist ved Air Transport Aalborg

Vi søger en ny medarbejder med flair for IT, kontrolvirke og instruktørvirke til at indgå i et lille Quality Management team på tre medarbejdere ved Flyvevåbnets Air Transport Wing (ATW).
Om os
Stillingen er placeret i Quality Management (QM) elementet som hører under Aviation Safety (AS) sektionen.
QM elementets hovedopgave er at tilsikre at ATW overholder gældende love, bestemmelser og standarder. Tilmed skal QM elementet understøtte læring og kontinuerlige forbedringer i hele organisationen.
Om stillingen
Du vil blive en af nøglespillerne inden for kvalitetsområdet og være med til at føre ATW kvalitetspolitik ud i livet igennem følgende ansvarsområder:
- Tage en nøglerolle i udviklingen af Aviation Safety IT-områder herunder performance- og data monitorering samt E-learning online-undervisning.
- Planlægge og gennemføre system- og procesaudits ved Air Transport Wings enheder jf. ATW auditprogram.
- Oprette og følge op på afvigelser, forbedringer samt øvrige sagstyper.
- Planlægge og gennemføre uddannelsesaktiviteter.
- Deltage i interne og eksterne Flyvesikkerheds- og kvalitetsledelsesseminarer.
- Vedligeholde og deltage i videreudvikling af ATW kvalitetsledelsessystem herunder ATW afvigelsesdatabase.
- Bidrage til at sikre at Air Transport Wing lever op til alle gældende krav samt både militære- og i relevant omfang civile luftfartsstandarder.
- Bidrage til at ATW forbliver en lærende organisation.
- Være mentor på kvalitetsområdet og støtte ATW enheder i forbindelse med optimeringstiltag der har til formål at øge kvalitet, sikkerhed, operativ og vedligeholdelsesmæssig effektivitet mv.

Som del af Quality Management teamet refererer du til Chief Quality i et fladt hierarki med en rummelig arbejdskultur. I stillingen som Quality Auditor kommer du til at have en grænseflade til alle øvrige enheder ved ATW og på Flyvestation Aalborg.
Om dig
For at opnå succes i stillingen vil du primært komme til at trække på dine IT-færdigheder samt tidligere erfaring med kontrolvirke og eventuelt andre kompetencer inden for kvalitetsområdet. Det er en stor fordel hvis du har erfaring med performance monitorering, business intelligence og dataanalyse. Det er mindre vigtigt om du har opbygget din erfaring ude i det civile eller i Forsvaret. Det er dog en fordel hvis du har erfaring med kvalitetsledelse samt luftfart og lufthavnsdrift.

Du er forventeligt en oversergent eller erfaren sergent med udviklingspotentiale. Alternativt har du en civil baggrund og uddannelse som kan bringes i anvendelse i dine arbejdsopgaver. Hvad der er vigtigst, er at din person og kompetencer matcher stillingens krav samt ATW organisationskultur. Vi forventer således at du er selvstændig, analytisk og metodisk i din tilgang til opgaveløsningen og at du som person er servicemindet, professionel, samarbejdsorienteret og coachende i din omgang med kolleger og medmennesker.

Noget af arbejdet foregår på engelsk og du skal derfor kunne kommunikere ubesværet på dansk og engelsk i både skrift og tale. Du skal være en god kommunikator og være i stand til at formidle din specialviden i klart forståeligt sprog.
Du skal tilmed være i besiddelse af kørekort, minimum til kategori B.

Vi tilbyder en stilling på en af Danmarks mest spændende arbejdspladser med gode kompetente kolleger og med rig mulighed for autonomi i opgaveløsningen, faglig udvikling samt en afvekslende hverdag.

Vi lægger vægt på at facilitere din faglige udvikling og hjælpe dig med at udleve dine ambitioner. Såfremt du ikke i forvejen har alle de fornødne kvalifikationer, laver vi en uddannelsesplan til dig, så du får de bedst mulige forudsætninger for at excellere i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Aalborg.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Har du behov for yderligere oplysninger tag kontakt til Chief Quality, Gudmundur S. Gudbergsson på telefon 4194 6233 eller send en besked til ATW-AS-004@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Ansøgningsfrist er den 10. april 2023, samtaler afholdes løbende.
Ansættelse er snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent