Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Udviklings- og Planlægningsstabens Koncernsynkroniseringssektion.


Sagsbehandler til Udviklings- og Planlægningsstabens Koncernsynkroniseringssektion.

Vil du være med til at styre Forsvaret - Kan du holde mange bolde i luften og håndtere et komplekst sagsområde med rigtig mange interessenter og modsatrettede behov, så er jobbet som sagsbehandler i Forsvarskommandoens Koncernsynkroniseringssektion lige noget for dig.
Om os
Styringsafdelingen varetager styringen af opgaver, ressourcer og implementering af forsvarsforlig og nye kapaciteter under Forsvarskommandoen, således at dette sker i en bedre sammenhæng end hidtil.
I Styringssektion 1 vil du være med til at udføre synkronisering af Forsvarskommandoens opgaver og ressourcer med de støttende styrelser, således at opgaverne kan udføres på den korte bane og længere horisont.
Vi udfører opgaverne i tæt samarbejde med de øvrige dele af Udviklings- og Planlægningsstaben, øvrige stabe og kommandoerne i synkroniseringen for at kunne løse opgaverne efter Forsvarschefens prioriteringer. Vi er også i tæt dialog med Forsvarsministeriets Departement. Derfor har vi en central rolle i Forsvarets virke og i at støtte Forsvarschefen med styringen.
Opgaverne består i at få samordnet og synkroniseret materiel-, etablissements-, IT- og personelområdet så det passer sammen med de opgaver og aktiviteter, som Forsvaret skal udføre i det aktuelle og de nærmeste år, og samtidig styre mod de givne opgaver og mål på den længere horisont. Det medfører derfor også implementering af forligsplaner således at forligsmålene opnås samtidig med at styrkeindsættelsen, -produktionen og -udviklingen samt en række øvrige opgaver kan løses ud fra de givne prioriteter.
Sektionen består af 8 officerer, en chefkonsulent og en studentermedhjælper.
Vi udfører ressourcelægnings- og prioriteringsopgaver i rammen af Forsvaret, og en udfører også råd¬givning, udvikling af korte og præcise svar på komplicerede problem¬stillinger i en dynamisk hverdag. Vi har derfor tæt berøring med hele Forsvaret, de andre styrelser og departementet.
Ud over ovenstående opgaver, håndterer sektionen ligeledes klima-, miljø- og energiindsatsen på tværs af Forsvarskommandoens område.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø med gode kolleger, fleksibilitet og gode fysiske rammer. Du får rig mulighed for at arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder og sætte dit eget præg på stillingen.
Du kommer som sagsbehandler til at arbejde med udgangspunkt i IT-området. Dine opgaver er at få samordnet og prioriteret Forsvarets samlede behov til de operative kapaciteter, stabe og understøttende opgaver. Denne samordning synkroniseres med opretholdelse og implementering af Forsvarets enheder, materiel, etablissement og personel, således at behovene kan leveres rettidigt til at understøtte Forsvarets kapaciteter, stabe, værksteder, infirmerier, uddannelser med videre.
Du vil dermed være en af Forsvarskommandoens primære kontaktpersoner til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse inden for områderne IT-udvikling og –styring Du vil derfor få en stor berøringsflade og tæt dialog på tværs af Forsvarsstaben, samt med kommandoerne, Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Du har også et samarbejde med Forsvarsministeriet i en tæt relation.
Du vil få en vigtig rolle med at bidrage til de løbende opdateringer af IT-planerne for Forsvaret, som gennemføres i tæt dialog med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, de øvrige styrelser og departementet. Det indebærer bl.a. tværgående prioritering og omprioriteringer af projekter for at få understøttet Forsvarets opgaveløsning, herunder udarbejdelse af oplæg til Forsvarschefen vedr. prioriteringer.
Stillingen vil give dig en enestående mulighed for at få erfaring med hele styringen af Forsvaret og indblik i styringen på ministerområdet, som du vil kunne anvende i din videre karriere.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført VUT-II/L, MMS eller anden ækvivalerende uddannelse eller du er civil med en akademisk baggrund, og har evne inden for planlægning og føring eller styring. Hvis du er en erfaren kaptajn, som er optaget på eller i gang med MMS eller OFU, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale.

Som person er du handlekraftig og kan agere selvstændigt og i et dynamisk miljø med flere modsat rettede parametre. Du har overblik over mange sager som interagerer med andre elementer, hvorfor du skal kunne se helheder i en kompleks sammenhæng. Du er analytisk stærk og formår gennem fremsynethed at se opgaverne i sammenhæng og identificere samt afklare afhængigheder tidligst muligt. Du formår at levere kvalitet i opgave¬løsningen, hvor der fokuseres på konstruktive løsningsmulig¬heder gennem inddragelse af relevante interessenter.

Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kan indgå i en tæt relation med dine nærmeste kolleger, men også at du kan arbejde konstruktivt sammen med såvel repræsentanter fra Forsvarsministeriets departement, Cyberdivisionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, samt Forsvarskommandoens mange myndigheder.

Har du erfaring med at planlægge og gennemføre operationer og logistik eller udvikle og implementere kapaciteter, vil tankegangen herfra være tæt på fundamentet til at virke i denne funktion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen har udgangspunkt i Holmens Kanal 9, København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef oberstløjtnant Steen Dalsgård på telefon 72812532.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er 28. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent