Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Chef for fregatten ESBERN SNARE


Chef for fregatten ESBERN SNARE

Vil du være chef for et af Søværnets mest avancerede krigsskibe? Så søg stillingen som chef for Fregatten ESBERN SNARE ved 2. Eskadre.
Om os
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampkraft. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære og diplomatiske opgaver over tilstedeværelse, afskrækkelse samt til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Eskadren har således brug for, at enhederne agerer professionelt. Både fagligt operativt og diplomatisk strategisk samt i forhold til at vise over for andre, hvorledes enhedens, eskadrens og Søværnets opgaver sikrer Danmarks interesser fra havet, både over, på og under havet samt på havbunden, med magt om nødvendigt.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste.

2. Eskadre arbejder for at være en god arbejdsplads, og vores fokus er rettet mod at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse de stillede opgaver.

ESBERN SNARE indgår i Division 22 og er organisatorisk underlagt chefen for 2. Eskadre. Som en af Søværnets kampenheder har ESBERN SNARE stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og du kan blive chef for en kompetent besætning med et stærkt sammenhold og en stærk kultur. På ESBERN SNARE vægtes fællesskab, trivsel og respekt for den enkelte medarbejder højt. Du skal som chef gå forrest og sikre, at ESBERN SNARE gennem høj faglighed og godt kammeratskab altid søger at løse de pålagte opgaver på bedst mulig måde. Om bord på ESBERN SNARE er det vores kultur, som skaber vores resultater — ikke omvendt.
Om stillingen
Du skal som chef for ESBERN SNARE sætte retningen og lede en besætning, hvor hver person besidder faglige og menneskelige kompetencer og specialviden, som sammen med en bred vifte af avancerede våbensystemer, sensorer, kommunikationsudstyr og fremdrivningsmateriel gør enheden til en kompleks platform.

Som skibschef i 2. Eskadre arbejdes der kontinuerligt med at udvikle besætningernes kompetencer, hvilket betyder, at koncepterne for kamp og havari, som enhederne træner ved den britiske flådes træningsskole ved Fleet Operational Sea Training (FOST), vil være det gennemgående omdrejningspunkt.


Som chef har du det samlede ansvar for enheden, hvor du agerer inden for instruks for skibschefen samt eskadrens direktiver. Du er garant for enhedens formåen, og du sikrer proaktivt samarbejde på tværs af relevante myndigheder. Du skal endvidere sikre et generelt fokus på Søværnets, Eskadrens, enhedens og besætningens udvikling.

Dit fokus som skibschef skal være rettet mod at vedligeholde og udvikle det nuværende træningsniveau. Samtidigt skal du sikre en løbende implementering af ny viden om kamp og havari i besætningen, således ESBERN SNARE kontinuerligt er klar til operativ indsættelse. Et personligt højt fagligt engagement samt evne og lyst til at sætte sig ind i FOST principperne er derfor afgørende. Evnen til at motivere din besætning er vital. Du går forrest, også når dagene er lange.

ESBERN SNARE har basehavn ved Flådestation Frederikshavn, som tillige vil være det faste tjenestested.
Om dig
Du har en baggrund som officer af taktisk linje i Søværnet. Du har gennemført Master i Militære Studier, Videreuddannelsestrin II/L eller ækvivalerende uddannelse for militære ledere. Du har en solid operativ baggrund og har flair for ship handling. Det er en stor fordel, såfremt du tidligere har haft sejlende tjeneste i ABSALON-klassen eller IVER HUITFELDT-klassen. Det er et krav, at du inden tiltrædelse som skibschef gennemgår ”Command Qualification” forløbet til fregat i 2. Eskadre, og at din ”Qualification” godkendes af eskadren og CH SVK.

Vi forventer, at du har en solid erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, alternativt militære ledergruppe, herunder gerne fra højere værnsfælles stabe i Forsvaret. Vi forventer derudover, at du har et solidt fagligt niveau og at du kan dokumentere resultater fra tidligere stillinger, hvor der tillige har været opmærksomhed rettet mod gode sociale og relationelle kompetencer i opgaveløsningen.

Du er en resultatorienteret og udviklingsorienteret officer, der har gode evner for ledelse - også under udfordrende forhold. Du kan opstille tydelige og realistiske mål, og du kan holde disse på sporet gennem anvendelse af en delegerende og motiverende ledelsesstil. Da du bliver chef for en enhed, der på nationale såvel som internationale missioner udfører meget synlige opgaver for Kongeriget Danmark, herunder på den diplomatiske front, er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn. Du formår at tænke ministerområdets værdier, udvikling og drift ind i chefvirket i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er muliglighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Frederikshavn. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for 2. Eskadre, KD Dan B. Termansen, på telefon 3038 0701.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Christian Aziz ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mail FPS-CHI@mil.dk, eller på tlf. 3266 5886.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2023. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juni 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 16.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi anmoder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge en kopi af seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe disse til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent