Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Storkøbenhavn: To producerende journalister/kommunikatører til at styrke opgaveløsningen i forsvaret af Danmark


Storkøbenhavn: To producerende journalister/kommunikatører til at styrke opgaveløsningen i forsvaret af Danmark

Er du dygtig journalist eller kommunikationsprofessionel, der vil være en del af en organisation i rivende udvikling?

Vores organisation står for anskaffelse og drift af materiel for mange milliarder af kroner, fra snørebånd til kampfly, såvel som f.eks. it-drift og cybersikkerhed for over 20.000 medarbejdere. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en arbejdsplads, der er en grundforudsætning for forsvaret af Danmark. Dét er rammerne - og de skal støttes med kommunikation. Kan og vil du det?
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og it for Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores it-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for. Vi er 2.500 medarbejdere i FMI, hvoraf de ca. 1.000 er i Ballerup. Forsvarsministeriets område har i alt over 20.000 medarbejdere.

Presse- og Kommunikationssektionen, som i daglig tales kaldes P.I. (presse/information), er en del af Ledelsessekretariatet i FMI. Ledelsessekretariatet er sammen med direktøren, vicedirektøren og den øvrige direktion hjertet i organisationen. P.I. sidder således helt tæt på maskinrummet i FMI, og chefen for P.I. er en del af direktionskredsen. Vi koordinerer løbende med Forsvarsministeriets pressesektion, og vi samarbejder med andre myndigheder under ministeriet såsom Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Personalestyrelsen m.fl.

Der har aldrig været større opmærksomhed og interesse for FMI end netop nu: Antallet af journalister og medier, der ønsker svar til borgerne om forsvarets anskaffelser og materiel-drift, er flerdoblet inden for det seneste år. Servicering af pressen er således en vigtig og tidskrævende del af P.I.’s arbejde, også i de opslåede stillinger.

Vi står for kommunikation til omverdenen. Det eksekverer vi eksempelvis via vores sociale medier, hjemmeside og fysiske arrangementer. I den forbindelse støtter vi organisationens bestræbelser på at rekruttere fagspecialister, f.eks. ved at rådgive afdelingerne om, hvordan man bedst deltager på uddannelsesmesser og lignende. Vi rådgiver og støtter generelt ude i organisationen, når der er behov for ekstern kommunikation.

FMI står over for mange milliarders løft i materielanskaffelser. Den opgave kræver en vækst i medarbejdere på tværs af fagligheder. Det betyder, at P.I.’s opgave med udførsel af og støtte til intern kommunikation også skal vokse. Flere medarbejdere i FMI end i dag vil blive placeret decentralt, mange vil være nye. Det giver et behov for at skabe sammenhængskraft på tværs af organisationen, og P.I. er her en vigtig aktør, som med kommunikation skal bibringe værdi.

Sektionen består af en chef, to journalister, en manager af sociale medier, en grafiker, FMI’s webmaster samt en journalistpraktikant fra DMJX. Dertil kommer nu de to nyoprettede stillinger.

P.I.’s værdiggrundlag er, at:

• Vi er målrettede, visionære og ansvarsfulde for både individuelle opgaver og for FMI’s samlede mål
• Vi er anerkendende, fordi vi har tiltro til hinandens faglighed, og vi lytter til og hjælper hinanden
• Vi er et fællesskab, som skaber tryghed ved åbenhjertighed og et positivt mindset

Og så har vi det sjovt hver dag i et miljø, der som oftest kører med 100 km/t og med en stor kontaktflade både uden for og i FMI.
Om stillingen
Vi leder efter to innovative og grundige kolleger i Presse- og Kommunikationssektionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup. Vi søger én kollega til intern kommunikation og fastholdelse af medarbejdere og én kollega til ekstern kommunikation mhp. oplysning og branding. Begge stillinger er nyoprettede.

I begge stillinger er der fælles snitflader. Bl.a.:

• Du skal indgå i P.I.’s bemanding af pressevagt og opsøge svar ude i organisationen
• Du skal levere skriftlige produkter med både korte og lidt længere deadlines
• Du skal have forståelse for virkemidler og kunne eksekvere på forskellige platforme som sociale medier, hjemmeside, print, pressemeddelelse etc.
• Du skal planlægge, optage og redigere videoprodukter
• Du skal kunne fungere både individuelt og som en teamplayer, der byder sig til og giver plads alt efter omstændighederne
• Du skal evne at skabe relationer til en divers gruppe af medarbejdere
• Du skal bidrage til udviklingen og indholdet af din egen stilling i samarbejde med teamet og chefen – herunder fx bidrage til idéudvikling af podcasts eller andre kanaler, vi ikke hidtil har brugt
• Du skal udføre og støtte i en række af de opgaver resten af sektionen dækker.

Om stillingen med fokus på intern kommunikation:
Dette er en generaliststilling, med fokus på intern kommunikation og fastholdelse af medarbejdere:
• Du skal opsøge de gode historier, der præsenterer FMI’s medarbejdere for de mange forskellige opgaver, deres respektive kolleger løser
• Du skal bidrage til interessentkortlægning og –håndtering
• Du skal være forberedt på, at stillingen forventeligt vil indebære nogen rejseaktivitet i løbet af året, idet FMI har mange decentrale enheder

Om stillingen med fokus på ekstern kommunikation:
Dette er en generaliststilling, med fokus på ekstern kommunikation og branding:
• Du skal promovere FMI’s industrisamarbejde, det internationale engagement med partnere og allierede samt organisationens udvikling af mere effektive anskaffelsesmetoder
• Du skal være med til at brande FMI som en attraktiv arbejdsplads og tænke den vinkel ind i den generelle eksterne kommunikation

Som en del af P.I. vil man i begge stillinger få en bred indsigt i FMI’s meget diverse opgaver på tværs af land-, luft- og sømilitære domæner, såvel som i it og cyber samt højteknologisk forskning. Over tid vil du også få en dybere indsigt i de forskellige emner, efterhånden som du lærer af at tale med de dygtige specialister og ledere i de forskellige divisioner.

Vi indfaser dig P.I.’s arbejde og udbygger opgaver og ansvar, efterhånden som du får erfaring. Håndtering af pressehenvendelser er dels en vigtig driftsopgave at løfte i fællesskab, dels er det en måde at lære om de mange fagligheder i FMI.

I forsvaret er personlig udvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere en integreret del af ledelseskonceptet, og det er noget, vi lægger vægt på i hele Ledelsessekretariatet.

Din faste arbejdsplads er i Ballerup. Vi har en pragmatisk tilgang til hjemmearbejde. Opgaven er i fokus, og med planlægning kan det ofte lade sig gøre ”remote”. For faglig sparring, at lære organisationen og grundet det sociale element er det samtidig en forventning, at du værdsætter og prioriterer at være fysisk blandt dine kolleger.

Hvis du har, hvad der skal til, kan vi tilbyde en udviklende stilling, der vil give dig indsigt i at arbejde i en meget stor statslig organisation i udvikling og muligheden for at påvirke, hvordan dit arbejdsområde håndteres. Ikke mindst tilbyder vi dig at arbejde med dedikerede professionelle, med eller uden uniform, der hver dag arbejder for noget meningsfuldt: Danmarks forsvar.
Om dig
Som udgangspunkt regner vi med, at du er uddannet journalist eller akademiker med kommunikativ, samfundsvidenskabelig, humanistisk eller anden relevant baggrund. Du behøver ikke at have erfaring fra en statslig styrelse eller forsvaret, men det kan være en fordel. Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring. Er du nyuddannet, får du mere vejledning i opstartsfasen. Har du flere års erfaring i forvejen, får du større ansvar tidligere.

Du er grundig, ordentlig og professionel i din fremtoning.

Du har initiativ og energi, og du skaber gode relationer til dine samarbejdspartnere. Du er ansvarsfuld, arbejder struktureret og selvstændigt, og du formulerer dig klart i skrift og tale.

Du trives i en hverdag med vekslende opgaver, og hvor løsningerne ikke altid ligger lige for.

Du er fleksibel og parat til at rumme de opgaver, der dukker op med kort varsel. Det er ofte et vilkår i P.I., at man ikke helt ved, hvad dagen bringer, når man møder på arbejde. Derfor er et vist overskud til at håndtere det uforudsigelige en god egenskab.

Du kan fremvise en portfolio med journalistiske og-/eller kommunikationsprodukter
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele dit
ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan kontakte chef for Presse- og Kommunikationssektionen Thorbjørn Nørgaard Hein på tlf. 4190 2200 eller skrive til presse-fmi@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Bianca Røjbæk på tlf. 3266 5535.

Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis snarest og senest søndag den 11. april 2023. Samtaler afholdes løbende eller i ugerne efter.

Du skal i ansøgningen anføre, hvilken en af de to stillinger, du primært søger.

I dit cv bedes du angive et link til en portfolio med journalistiske produkter, der kan vise din faglighed. Det kan være pressemeddelelser, artikler, video- eller lydproduktioner eller lignende. Du kan også vælge at vedhæfte relevant materiale, når du uploader ansøgningen.

Der kan i forbindelse med ansættelsessamtalen blive gennemført en skriftlig test.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere på www.fmi.dk eller finde os på LinkedIn.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.04.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent