Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef til projektledelsen ved Materiel- og Indkøbsstyrelsen under Forsvarsministeriet


Chef til projektledelsen ved Materiel- og Indkøbsstyrelsen under Forsvarsministeriet

Vi tilbyder en spændende og udviklende stilling, hvor du vil arbejde praktisk og strategisk med de vigtigste projekter inden for forsvarets materielanskaffelser, it-udvikling og forretningsudvikling. Du får en central rolle, hvor vi tilbyder indsigt i forsvarets opgaver og organisation og med gode muligheder for, at du kan bidrage til udviklingen i det kommende forsvarsforlig.

Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og it for hele Forsvarsministeriets koncern. Vores vigtigste opgave er at sikre, at vores kolleger i Forsvaret, Hjemmeværnet, beredskabet og resten af koncernen har det rette materiel og it til tiden, så de kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.

Projektledelsen i FMI varetager de mest styringsrelevante materiel-, it- og forretningsudviklingsprojekter i FMI. Projektledelsen bidrager også til udvikling af vores metoder i tæt dialog med interne og eksterne interessenter.

Vi har mange jern i ilden og i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling ser vi ind i mange flere, interessante projekter de kommende år.

Projektledelsen i FMI består af ca. 40 projektledere, projektstøtter og studerende med stærke kompetencer. Vi er en mangfoldig medarbejdergruppe og vi er repræsenteret i alle livets faser.

Aktuelt er projektledelsen delt i to sektioner med hver knap 20 medarbejdere – du vil blive chef for den ene sektion.

Projektledelsen er kendetegnet ved en åben, ærlig og uformel omgangstone og har fokus på gode resultater på alle niveauer. Vi prioriterer gode rammer for personlig udvikling og har stærkt fokus på et arbejdsliv i balance f.eks. gennem fleksibilitet og gode muligheder for hjemmearbejde, kompetenceudvikling mv.
Om stillingen
Hovedopgaven som chef i projektledelsen er at udvikle og støtte projektlederne og give den enkelte projektleder sparring i det daglige omkring opgaver og udfordringer, så vedkommende hele tiden kan levere fremdrift med gode og effektive resultater til gavn for Forsvaret - det kalder vi materiel og it til tiden.

Du bliver en del af et stærkt fagligt lederteam og du skal være interesseret i at indgå i en dynamisk lederrolle, hvor vi styrker vores samlede kapacitet ved at supplere de to sektioner med tværgående teams eller praksisfællesskaber. Vores ledelsesteam er præget af et meget højt fagligt niveau, stort engagement og med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Du refererer til chefen for Planlægningsafdelingen og har ofte dialog med FMI projekter og styregruppeformænd, herunder FMI ledelse, chefer for relevante fagområder, Forsvarsministeriets departement samt øvrige styrelser og myndigheder.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte styring, ledelse og udvikling af projektledelsens medarbejdere, projekter og metoder, herunder:
• Ledelse og udvikling af en stor og alsidig gruppe af projektledere.
• Allokering af medarbejdere til de prioriterede projekter.
• Direkte dialog, sparring og problemløsning i forbindelse med projekter, styregrupper og andre interessenter i materiel-, it- og forretningsudviklingsprojekter.
• Håndtering af eksterne konsulenter, som støtter op om vores projekter.

Indholdet i denne stilling giver dig stor indsigt i Forsvarets materielanskaffelser samt it- og forretningsudviklingsprojekter på tværs af Forsvarsministeriets koncern. Stillingen giver således gode muligheder for karrieremæssig og faglig udvikling i en spændende hverdag.
Om dig
Du har erfaring med ledelse af projektledere eller specialister. Du har væsentlig erfaring med at gennemføre store projekter med mange interessenter. Du har lyst og evner til at lede og udvikle engagerede projektledere samt bidrage til at udvikle metoder og værktøjer til projektledelsen i en stor organisation i vækst.

Da vi dækker en stor og kompleks organisation, er det afgørende, at du har vilje og evner til konstruktivt og løsningsorienteret at møde alle på deres niveau for at finde gode løsninger for hele organisationen.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Har veludviklede samarbejdsevner og menneskelige kompetencer, der understøtter varetagelse af chefrollen og relationen til dine kolleger og samarbejdspartnere.
• Har overblik og kan holde mange bolde i luften på en struktureret måde.
• Er resultatorienteret, eksekveringsstærk og har en veludviklet dømmekraft.

Vi forventer, at du som civil besidder en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Som militær har du gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L), Master i Militære Studier (MMS) eller et tilsvarende udenlandsk kursus.

Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes og aflønnes du som chefkonsulent med personaleledelse efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som militær gælder følgende: Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningsafdelingen, oberstløjtnant Flemming Brühl Asmussen, på 9350 4503 eller den nuværende stillingsindehaver, Martin Gundberg, på 4132 0442.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Mathilde Schmidt-Lange Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 3266 5818.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2023. Samtaler afholdes snarest herefter.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2023 eller snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

11.04.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent