Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Elementleder i Personelsektionen ved Jydske Dragonregiment


Elementleder i Personelsektionen ved Jydske Dragonregiment

Vil du være med til at sikre ensartet, kvalificeret opgaveløsning og høj faglighed i et administrativt team? Kan du udvikle på såvel processer som samarbejde og brænder du for personaleledelse? Så er det måske dig, vi mangler.
Om os
Personelsektionen – i daglig tale S1 – er en del af regimentsstaben ved Jydske Dragonregiment og har ansvaret for en lang række opgaver inden for HR management, rådgivning og administration.

Sektionen består af en chef, et personelforvaltningselement på tre medarbejdere og et administrationselement på 16 medarbejdere (som er den, du kan blive leder af). Hertil kommer fire medarbejdere fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse til støtte for primært den del af HR opgaven, der omfatter management og rådgivning. Tilsammen udgør vi regimentets HR organisation.

Administrationselementet består af såvel militære som civile medarbejdere, ligesom der – fra tid til anden – vil være kontorelever tilknyttet.
Elementets primære opgave er at yde personeladministrativ støtte til enhederne på Dragonkasernen (omfatter ca. 800 personer) samt at rådgive såvel medarbejdere som deres chefer i forhold til en lang række personeladministrative forhold. Dette gælder både når enhederne er ”hjemme” og når de eksempelvis er udsendt i internationale operationer.

I S1 har vi en fælles forståelse af, at den støtte vi leverer til enhederne, skal være rettidig for at skabe værdi og samtidigt af en kvalitet, der understøtter formålet. Grundighed, forudseenhed, fleksibilitet og rettidighed er derfor alle nøgleord, der beskriver de krav og forventninger vi stiller til os selv og hinanden i dagligdagen.

Et andet forhold, som vi vægter meget højt, er trivsel på arbejdspladsen. Vi har derfor en god omgangstone og et godt socialt miljø, hvor vi hjælper hinanden når behovet er der og muligheden er til stede, og i øvrigt behandler hinanden med respekt. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og god humor.
Om stillingen
Som leder af Administrationselementet bliver du først og fremmest ansvarlig for den daglige drift og opgaveprioritering samt den faglige udvikling af elementet, elementets medarbejdere og de anvendte processer.

Du refererer til chefen for S1.

Den administrative opgave omfatter blandt andet:
• Rapportering for myndigheden inden for eget ressortansvar.
• Gennemførelse af arbejdstidsregistrering samt udfærdige opgørelser og oversigter.
• Ajourføring af stamdata og kvalifikationer.
• Bestilling og afrapportering af rejser.
• Registrering af arbejdsskadesanmeldelser.
• Trækning af statistik og information til støtte for chefen for regiment, f.eks. sygestatistik mhp. sygefraværssamtaler.

Støtten til enhederne gennemføres som en vekselvirkning mellem central støtte og decentral støtte ved enheden.
Udover ovenstående vil du have opgaver inden for sektionens samlede opgave portefølje. Disse opgaver vil blive fastlagt under mulig hensyntagen til dine kompetencer og interesser samt opgavernes naturlige forankring.
Om dig
Du er chefsergent eller en erfaren seniorsergent med en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent. Du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har erfaring med håndtering af personaleadministrative opgaver fra tidligere jobs og har en faglighed, der ækvivalerer stillingens formål og indhold.

Du har interesse i personaleledelse og gerne ledelseserfaring fra tidligere jobs.

Som person er du imødekommende, energisk og har masser af gåpåmod. Du er holdspiller men formår samtidigt at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver.

Du er analytisk stærk, er velformuleret i skrift og tale, og sætter en ære i en positiv dialog. Du har et udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets som den enkelte befalingsmands og korporals/konstabels rolle i Hæren.

Din kontaktflade vil være stor, og det er vigtigt at du kan samarbejde på tværs af organisationen.

Du kan arbejde med programmer fra Office pakken, SAP og besidder generelt gode IT-færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er både slået op civilt og militært.

Militære ansættelsesvilkår:
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S1, major Mogens Andreas Krukow Thomsen, på telefon 41 32 03 77 eller mail jdr-s1-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent