Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder Fire&Rescue ved Helicopter Wing


Leder til Fire&Rescue ved Helicopter Wing

Vil du være med til at sætte retningen for ledelsen af Fire&Rescue ved Helicopter Wing i Karup? Operations Support squadron ved Helicopter Wing søger en erfaren og selvstændig seniorsergent, som tør træffe de nødvendige beslutninger for at levere det bedst mulige beredskab året rundt. Nyder du at være en rollemodel for erfarne mennesker og finder du løsningen på de udfordringer, der står på din vej. Så er det nu du skal skrive din ansøgning til stillingen som leder af Fire&Rescue ved Operations Support Squadron.
Om os
Helicopter Wing har en klar international profil og huser alle Forsvarets Helikoptere. Helicopter Wings operative Helikoptereskadriller støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver redningstjeneste(SAR). Helicopter Wing træner og udsender Helikopterbidrag til indsættelse i internationale operationer. Derudover er Flyveskolen – der uddanner Flyvevåbnets kommende piloter - også en del af Helicopter Wing.
Helicopter Wing er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

Fire&Rescue indgår i flyvestationens flybrandberedskab og er i beredskab 24/7. Opgaverne omhandler indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, indsats ved brand, uheld med farlige stoffer samt en række opgaver der relaterer sig til flyvesikkerhed. Disse opgaver omfatter renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af start- og rullebaner samt birdcontrol (Mågejægertjeneste).

Fire&Rescue består af en leder, en uddannelsesleder, en garagemester og seks vagthold. Vagtholdene består af en indsatsleder og fire brand- og redningsassistenter.
Du bliver en del af en sammentømret enhed, hvor faglighed og sikkerhed er i højsædet. Alle dage skal fly og Helikoptere kunne flyve og vide at skulle der ske dem noget, så står vi klar til at hjælpe dem på en yderst professionel måde.
Om stillingen
Som leder bliver du ansvarlig for den daglige ledelse af de skiftende vagthold, der til stadighed skal kunne opretholde det pålagte beredskab. Du skal sikre en kontinuerlig udvikling af dit personel og enheden, hvilket stiller krav til din ledelsesstil og evner til at planlægge. Fire&Rescue ser, lige som resten af forsvaret, ind i en fremtid, hvor vi skal kunne fastholde vores dygtige medarbejdere samt rekruttere og udvikle de rigtige mennesker. I stillingen vægter vi derfor ledelses og samarbejdskompetencer højt.

Vi forventer at du fremstår som en god kommunikator, der formår at sætte en fælles retning for den udvikling som området står foran.
Det faglige inden for brand og redning skal du nok blive iklædt over tid, men du skal have lysten til at dygtiggøre dig inden for området.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent og har erfaring som leder af personel. Du kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt.
Du kan honorere Forsvarets fysiske basistest, samt funktionstest for personel ved Flyvevåbnets Fire & Rescue(Brandmandstest).
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Nato Secret.
Du behersker dansk i både skrift og tale.
Du kommunikerer tydelige på engelsk i både skrift og tale.
Du besidder gode egenskaber inden for office-pakken.

Der vil blive lagt vægt på ansøgerens personlighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Rasmus Top Mikkelsen på mail: HW-OSS-04@mil.dk eller telefon 72842158 mandag – torsdag mellem 0900 - 1500.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 26. marts 2023 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent