Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Hærens Basisuddannelseskompagni i 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet


Chef for Hærens Basisuddannelseskompagni i 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet

Formår du at udstikke retningen med en tydelig og synlig ledelsesstil, og er du den motiverende drivkraft i føringen af et værnepligtskompagni? Så søg stillingen som kompagnichef i 2. Hærens Basisuddannelseskompagni.
Om os
2. Hærens Basisuddannelseskompagni er hjemmehørende i Aalborg. Kompagniets kadre af faste soldater uddanner to gange årligt ca. 120 værnepligtige. En væsentlig del af opgaven er at gennemføre en målrettet, effektiv og motiverende uddannelse, som kan danne grundlag for hvervning af dygtige soldater til fremtidig tjeneste i forsvaret.

2. Logistikbataljon består af en stab, en kapacitetsenhed (S7), to Hærens Basisuddannelseskompagnier og et Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskompagni.

Vi tror ikke på nulfejlskultur – vi erkender og lærer af vores fejl, reducerer konsekvenserne og gør det bedre næste gang. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

I 2. Logistikbataljon fokuserer vi på at skabe følgeskab gennem god ledelse, at skabe sammenhold gennem korpsånd og at skabe kvalitet gennem faglighed. Med følgeskab, sammenhold og kvalitet skaber vi fysisk og psykisk stærke soldater og enheder, der kan kæmpe!
Om stillingen
Du har som chef gode muligheder for at påvirke hverdagen og gøre den yderligere motiverende og afvekslende for soldaterne, også selvom vi tager udgangspunkt i et standardiseret uddannelsesforløb. Det er derfor afgørende, at du løser opgaven selvstændigt og kan se mulighederne for at navigere inden for disse rammer.

Du skal sikre at kompagniet bidrager til hvervning af fagligt stærke og robuste soldater, der skal indgå i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og efterfølgende tilgå stående reaktionsstyrke samt grundlæggende sergentuddannelse. Du skal derfor, sammen med kompagnibefalingsmanden (kompagniets command team), være i stand til at vejlede både værnepligtige og befalingsmænd om forventninger og muligheder for karriere. Samtidig er du garant for, at kompagniet efter fire måneders uddannelse kan hjemsende gode ”ambassadører” for Trænregimentet og Forsvaret generelt.

Du vil blive udfordret både operativt samt ledelses- og planlægningsmæssigt. Du vil få erfaring med ledelse af personel på forskellige niveauer, da kadren er en blanding af nyuddannede befalingsmænd og mere erfarne, og du vil opleve en hverdag, der indeholder alt fra afholdelse af lektioner til håndtering af personelsager.

Basiskompagnierne er oftest førstegangsstillinger for både delingsfører og gruppefører, hvorfor du er ansvarlig for at udvikle primært delingsførernes færdigheder inden for operative og ledelsesmæssige områder med henblik på, at de skal tilgå 1. Logistikbataljon som kompetente førere.

Du skal derudover forvente at deltage i bataljonens føringsuddannelse og 2. Brigades aktiviteter som stabsofficer eller underafdelingschef i rammen af en operativ logistikbataljon.

2. Logistikbataljon og dermed også Hærens Basisuddannelseskompagnier arbejder med narrativet om cimbrernes historie i hverdagen og i de gennemførte aktiviteter. Du er sammen med kompagnibefalingsmanden garant for, at historien fortælles, videreføres og videreudvikles i de gennemførte aktiviteter.

Der er her tale om et virkelig godt job, hvor du vil få mulighed for at anvende mange af dine ledelsesmæssige og operative kompetencer. Du vil indgå i et super professionelt team, der ser muligheder frem for begrænsninger.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år og skal således forventes afsluttet medio 2025. Hvis du ikke selv har fået en anden stilling på dette tidspunkt, vil du blive befalet i en anden M321 stilling ved Trænregimentet eller 1. Logistikbataljon med fast tjenestested i Aalborg.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin-I/L, Videreuddannelseskursus, Brigademodul eller Føringskurset. Stillingen kan også søges af erfarne premierløjtnanter, der er i gang med eller har gennemført Føringskurset.

Du brænder for at være leder og har en anerkendende tilgang til personellet. Du har handlekraft, og evner samtidig at kommunikere krav og forventninger tydeligt. Du er opsøgende og deltager gerne i aktiviteter, der er med til at udvikle andre personer og enheder i bataljonen. Du har gode samarbejdsevner og erkender, at gode resultater udelukkende opnås på tværs af et godt og velfungerende team.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med de fravigelser og tilføjelser der fremgår af protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret iløngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 2. Logistikbataljon, oberstløjtnant Finn Sode på tlf.: 728 36700/41 38 58 76 eller mail: TRR-2B-CH@fiin.dk eller nuværende chef for 2. Hærens Basisuddannelseskompagni, kaptajn Kenneth Skov-Kipp på tlf.: 41 32 21 84 eller mail: TRR-2B-200A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er mandag den 10. april 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET - Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent