Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Elementleder i Personelsektionen ved Jydske Dragonregiment


Elementleder i Personelsektionen ved Jydske Dragonregiment

Vil du være med til at sikre ensartet, kvalificeret opgaveløsning og høj faglighed i et administrativt team? Kan du udvikle på såvel processer som samarbejde og brænder du for personaleledelse? Så er det måske dig, vi mangler.
Om os
Personelsektionen – i daglig tale S1 – er en del af regimentsstaben ved Jydske Dragonregiment og har ansvaret for en lang række opgaver inden for HR management, rådgivning og administration.

Sektionen består af en chef, et personelforvaltningselement på tre medarbejdere og et administrationselement på 16 medarbejdere (som er den, du kan blive leder af). Hertil kommer fire medarbejdere fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse til støtte for primært den del af HR opgaven, der omfatter management og rådgivning. Tilsammen udgør vi regimentets HR organisation.

Administrationselementet består af såvel militære som civile medarbejdere, ligesom der – fra tid til anden – vil være kontorelever tilknyttet.
Elementets primære opgave er at yde personeladministrativ støtte til enhederne på Dragonkasernen (omfatter ca. 800 personer) samt at rådgive såvel medarbejdere som deres chefer i forhold til en lang række personeladministrative forhold. Dette gælder både når enhederne er ”hjemme” og når de eksempelvis er udsendt i internationale operationer.

I S1 har vi en fælles forståelse af, at den støtte vi leverer til enhederne, skal være rettidig for at skabe værdi og samtidigt af en kvalitet, der understøtter formålet. Grundighed, forudseenhed, fleksibilitet og rettidighed er derfor alle nøgleord, der beskriver de krav og forventninger vi stiller til os selv og hinanden i dagligdagen.

Et andet forhold, som vi vægter meget højt, er trivsel på arbejdspladsen. Vi har derfor en god omgangstone og et godt socialt miljø, hvor vi hjælper hinanden når behovet er der og muligheden er til stede, og i øvrigt behandler hinanden med respekt. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og god humor.
Om stillingen
Som leder af Administrationselementet bliver du først og fremmest ansvarlig for den daglige drift og opgaveprioritering samt den faglige udvikling af elementet, elementets medarbejdere og de anvendte processer.

Du refererer til chefen for S1.

Den administrative opgave omfatter blandt andet:
• Rapportering for myndigheden inden for eget ressortansvar.
• Gennemførelse af arbejdstidsregistrering samt udfærdige opgørelser og oversigter.
• Ajourføring af stamdata og kvalifikationer.
• Bestilling og afrapportering af rejser.
• Registrering af arbejdsskadesanmeldelser.
• Trækning af statistik og information til støtte for chefen for regiment, f.eks. sygestatistik mhp. sygefraværssamtaler.

Støtten til enhederne gennemføres som en vekselvirkning mellem central støtte og decentral støtte ved enheden.
Udover ovenstående vil du have opgaver inden for sektionens samlede opgave portefølje. Disse opgaver vil blive fastlagt under mulig hensyntagen til dine kompetencer og interesser samt opgavernes naturlige forankring.
Om dig
Du har erfaring med håndtering af personaleadministrative opgaver fra tidligere jobs og har en faglighed, der ækvivalerer stillingens formål og indhold. Alternativt har du et godt kendskab til Forsvaret og gerne Hæren som virksomhed, og er i stand til at tilegne dig de kompetencer, der efterspørges i stillingen. Din uddannelsesmæssige baggrund er højst sandsynligt inden for kontor eller lignende.

Du har interesse i personaleledelse og gerne ledelseserfaring fra tidligere jobs.

Som person er du imødekommende, energisk og har masser af gåpåmod. Du er holdspiller men formår samtidigt at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver.

Du er analytisk stærk, er velformuleret i skrift og tale, og sætter en ære i en positiv dialog. Du har et udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets som den enkelte befalingsmands og korporals/konstabels rolle i Hæren.

Din kontaktflade vil være stor, og det er vigtigt at du kan samarbejde på tværs af organisationen.

Du kan arbejde med programmer fra Office pakken, SAP og besidder generelt gode IT-færdigheder.

Stillingen er også slået op som militær.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret som afdelingsleder 2.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.
Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning’.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S1, major Mogens Andreas Krukow Thomsen, på telefon 41 32 03 77 eller mail jdr-s1-01@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2023.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent