Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Mekaniker til 4. Transportkompagni ved Trænregimentet (genopslag)


Mekaniker til 4. Transportkompagni ved Trænregimentet (genopslag)

Er du konstabel med en faglig baggrund som lastvognsmekaniker, og vil du indgå i en professionel enhed? Så har vi stillingrn til dig, hvori vi kan tilbyde en spændende hverdag ved os.
Om os
4. Transportkompagni er et operativt kompagni under 1. Logistikbataljon. Kompagniet er placeret på Aalborg kaserne dog med to eksterne delinger i Holstebro og Kalbyris. Kompagniet består af 9 delinger: Kommandodeling, Let Transportdeling, Middeltung transportdeling, Tung transportdeling (Kalbyris), Svær transportdeling (Holstebro), Bjærgningsdeling og 1 til 3 Forsynings – og transportdeling

4. Transportkompagni er et professionelt og operativt kompagni, der leverer operativ logistik på kamppladsen. Kompagniet er kendetegnet ved dygtige og engagerede soldater der altid løser deres opgaver, samt som værende et kompagni, hvor det er attraktivt at gøre tjeneste. Kompagniet specialer og opgaver spænder bredt i den daglige tjeneste og under operativ indsættelse. Fælles for kompagniet er, at kompagniets kerneopgave er at flytte kampkraften.

KDODEL har som helhed et rigtig godt fællesskab og sammenhold, hvor alle kender hinanden godt. Delingen prioriterer det gode samarbejde. VEDLGRP/KDODEL består af i alt 9 stillinger: 1 x FØRER (Oversergent), 1 x MMEK (SG), 5 x MMEK, 1 x EMEK og 1 x VMEK.

De primære køretøjer i 4TPKMP er MAN HX/SX, MAN SX MILLER BJVG, EAGLE IV samt små køretøjer som GD.
Om stillingen
Dine primære opgaver som lastvognsmekaniker vil være:
- Diagnosticere, reparere og støtte i udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.
- Støtte KMP enheder i forbindelse med vedligeholdelse i forhold til uddannelse, råd og vejledning
- Under øvelser at fungere som kører eller vognkommandør på vedligeholdelsessektionens køretøjer
- Diagnosticerer, reparerer og gennemfører eftersyn på forsvarets køretøjer efter FØ anvisning, evt. som del af fremskudt reparationskapacitet.
- Foretager brugereftersyn på udleverede køretøjer, herunder optælling/mønstring af køretøj og materiel.
- Indgår som kører og/eller reservekører og løser pålagte opgaver i rammen af gruppen efter gruppefører/delingsfører direktiv.
- Betjener endvidere evt. køretøjsmonteret udstyr i form af radiomateriel, kran m.m.
- Bemander og betjener endvidere evt. køretøjsmonteret våben.

Henset til kompagniets operative opgave vil du skulle løse ovenstående opgaver under både garnisons- og feltforhold.
Om dig
Du er udnævnt konstabel og du har færdiggjort din uddannelse som lastvognsmekaniker.

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning. Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.

Vi ønsker at du er en holdspiller, og har lyst til at indgå i det gode samarbejde der er ved VEDLGRP.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E

Det er ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er XX.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Jes Madsen på telefon 21 70 84 24.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent