Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Forsyningsbefalingsmand til sejlads på Fregatten IVER HUITFELDT


Forsyningsbefalingsmand til sejlads på Fregatten IVER HUITFELDT

Er du en erfaren seniorsergent, der trives i en stillingen, der indebærer en høj forventning om evner og flair for lige dele samarbejde og gennemslagskraft overfor såvel egne kollegaer som over for myndigheder, leverandører, eksterne samarbejdspartenere med videre? Kan du holde mange bolde i luften uden at miste overblikket, trives du i en alsidig hverdag og kan du kommunikere med alle niveauer? Lyder det som dig, så er du måske vores nye Forsyningsbefalingsmand på Fregatten IVER HUITFELDT.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til maritime operationer alle steder i verden - fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt – med et fokus på områdeluftforsvar.

IVER HUITFELDT her netop overstået vedligehold, hvor skibet har fået ajourført installationer og opdateret systemer – herunder gennemgået et værftsophold. Platformen og besætningen påbegynder nu et intensivt træningsprogram i 2023, således enheden er klar til indsættelser fra årsskiftet.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør os i stand til at stille op hvor og når, der er brug for det. Vi forventer, at der kan forekomme ændringer til sejladserne med kort varsel, og vi er indforståede med, at det er et vilkår for vores tjeneste.
Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten ellers tillader det.

Vi har i et almindeligt år i gennemsnit 130 sejldage uden for basehavnen i Korsør. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger ad gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.
Om stillingen
Forsyningsbefalingsmanden (FSB) er den rutinerede leder af logistikdivisionens forsyningssektion. Forsyningssektionens tjenesteområder omfatter:
• Tilvejebringelse og kontrol af forsyningsgenstande
• Vedligeholdelse og ajourføring af normlister
• Overordnet tilsyn med enhedens beholdningsansvarlige
• Single point of contact i relation til alle forsyningsgenstande
• Støtte til beholdningsansvarlige i forbindelse med afskrivninger, mønstringer og tab.

FSB er således en central figur i relation til enhedens beholdninger og indgår i et tæt tværfagligt samarbejde i enheden.

FSB indgår som en del af logistikdivisionens ledelsesteam, hvor samarbejdet primært er med logistikofficeren. Forsyningssektionen består af 1 befalingsmand og 1 konstabel og er en af fire sektioner i logistikdivisionen med i alt 2 officerer, 4 befalingsmænd og 29 konstabler.

Jobbet giver mulighed for at deltage i udviklingen af en enhed i søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed på internationalt niveau.
Om dig
Du er en erfaren befalingsmand, der trives med en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel. Der er ikke konkrete ønsker om tidligere tjenestested eller funktion, da ”rettidig omhu” er det essentielle for stillingen, der indebærer en høj forventning om evner og flair for lige dele samarbejde og gennemslagskraft overfor såvel kollegaer som over for myndigheder, agenter og øvrige kontakter med videre.

I besætningen er der ikke langt fra høj til lav, derfor tager du selv initiativ og byder ind med din viden og erfaringer i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Uanset hvilken baggrund du har, vil der være en periode, hvor du skal tilegne dig ny viden og måske lære et nyt håndværk fra bunden. Du vil modtage sidemandsoplæring og blive sendt på uddannelse, for at blive klædt på. De specifikke værktøjer i SAP og indsigt i relevante bestemmelser skal vi nok sørge for at give dig, så længe du sørger for at bidrage med den rette indstilling. Gåpåmod og evne til at arbejde selvstændigt er et must.

I det daglige kommer du hurtigt til at arbejde med alle aspekter af forsyningsforvaltning, men stillingen indeholder også en væsentlig deltagelse i skibets indsatsevne over for havari, idet FSB er en ledende figur i en af skibets havaripatruljer.

Du kan se frem til en stilling, hvor der lægges vægt på initiativ, professionalisme, teamwork og et udpræget ’service gen’.

Kvalifikationer

Du er seniorsergent eller meget erfaren oversergent.

Helbredskrav:
• Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.

Sikkerhedsgodkendelse:
Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende Forsyningsbefalingsmand, SSG Jens-Christian Grønsdal via mail: 2E-IVER-FSB@mil.dk eller Logistikofficer Martin Langhoff via mail: 2E-IVER-LGO@mil.dk samt tlf.: 3016 9416

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. april 2023 og samtaler forventes afholdt uge 15. Stillingen er til besættelse 1. juli 2023, gerne før eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent