Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Enkeltmandsuddannelse og Kursuselementet i Hærkommandoens Uddannelsessektion (G7).


Sagsbehandler til Enkeltmandsuddannelse og Kursuselementet i Hærkommandoens Uddannelsessektion (G7).

Har du indsigt i Hærens uddannelse på gruppe- og delingsniveauet samt en generel viden omkring uddannelse i Hæren? Er du klar til at tage ansvar for din egen udvikling og dermed tage skridtet op på Hærkommandoniveau, for at være en del af det team, der sætter de overordnede uddannelsesmæssige rammer for hærens personel og aktiviteter? Så er du måske den, vi søger til stillingen som sagsbehandler i Enkeltmands- og Kursuselementet i Hærkommandoens Uddannelsessektion (G7).
Om os
Hærkommandoen har ansvar for – og varetager den overordnede styring af landmilitære kapaciteter i Danmark. Hærkommandoen har således ansvar for at producere, opstille og uddanne landmilitære kapaciteter til nationale og internationale operationer samt til beredskab. Hærens rolle i krise, konflikt og krig er samtidig at fungere som Nationalt Landmilitært Hovedkvarter.

Hærkommandoens Uddannelsessektion (G7) er overordnet ansvarlig for produktion, og planlægning af uddannelse og aktiviteter i Hæren. I praksis betyder det, at G7 er ansvarlig for HRN 180-XXX reglementsserie og udgiver policy, direktiver og befalinger for uddannelsesvirksomheden til nationale og internationale missioner samtidig med at G7 koordinerer uddannelse på tværs af myndighederne og på tværs af Forsvarets forskellige værn, hvor der måtte være behov. Uddannelsessektionen er således overordnet ansvarlig for alle Hærens uddannelsesområder fra værnepligt over Hærens reaktionsstyrkeuddannelse til stående styrke og enhedsuddannelse af Hærens kapaciteter – og det der uddannelsesmæssigt ligger til grund herfor. Hærkommandoens Uddannelsessektion og G7’s sagsbehandlere er på den baggrund dagligt og løbende i en tæt dialog med alle Hærens myndigheder inden for uddannelsesmæssige emner både på kort, mellem og lang sigt.
I rammen af det Nationale Landmilitære Hovedkvarter håndterer G7 ligeledes den overordnede planlægning af uddannelse og aktiviteter.

Hærkommandoens Uddannelsessektion (G7) består af fem elementer:
• Enkeltmandsuddannelse og kursuselementet.
• Enhedsuddannelseselementet.
• Internationalt samarbejdselement.
• Simulations elementet.
• Elementet for Erhvervsrettet Konstabeluddannelse.


Enkeltmandsuddannelse og kursuselementet består af fem medarbejdere, der forestår
koordination af Hærens styrkeproduktion, med særligt fokus på enkeltmandsuddannelse
til både national og international indsættelse og beredskaber på tværs af alle tjenestegrene
og brigader.
Dette sker i tæt dialog og samarbejde med Hærens myndigheder og tjenestegrensansvarlige (TA) og øvrige dele af Hærkommandoen.
Vi kan tilbyde en udfordrende, udviklende og lærerig hverdag, hvor alle byder positivt ind med deres kompetencer, viden og erfaring, således at opgaverne bliver løst med fokus på værdiskabelse ved hærens enheder, uden smålig syn på opdelte faggrænser på tværs af uddannelsessektionen.
Om stillingen
Som sagsbehandler har du tæt kontakt til og eksponering over for hærens myndigheder og ofte eksponering over for Hærens øverste ledelse.
Opgaverne vil give dig et helhedsorienteret perspektiv på det samlede forsvar og Hæren i særdeleshed. Stillingen i Enkeltmandsuddannelse og kursuselementet giver plads til egen kompetence- og videreudvikling.

Dine arbejdsområder vil være mangeartede og blive sammensat i forhold til baggrund og kompetencer, men omfatter i udgangspunktet:

• Uddannelsesmæssige opgaver i relation til bla. Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse, Konstabelelevuddannelse samt uddannelse af stående styrke inden for enkeltmandsuddannelse.
• Uddannelsesmæssige opgaver i relation til Militær Fysisk Træning, sanitetsuddannelse, Joint Terminal Attack Controller og mange andre.
• Bidrag til overordnede bestemmelser og direktiver vedr. Blended Learning og brug af fjernundervisning (E-læring) samt udarbejdelse af sagsoplæg, håndakter m.v. i relation til eget sagsområde.
• Støtte øvrige kollegaer i HKO G7 med projekt- og uddannelsesmæssige opgaver i forhold til egne kompetencer.

Ud over nogle faste aktiviteter, som kræver tilstedeværelse, er der som udgangspunkt stort råderum og fleksibilitet i stillingen, både hvad angår placering af - og afholdelse af friheder samt hjemmearbejde.
Om dig
Du prioriterer samarbejde, ser løsninger frem for begrænsninger, er fleksibel og går altid efter værdiskabelsen og kvalitet i opgaveløsningen. Du har en god forståelse for uddannelsen i hæren og formår at skabe gode relationer gennem dialog og på tværs af myndigheder og institutioner. Du besidder stærke kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt.
Du har et åbent og positivt sind med en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang til opgaverne, og du ser det som helt naturligt, at du er med til at skabe og vedligeholde et godt og kammeratligt arbejdsmiljø, hvor man spiller hinanden stærke og er klar til at give støtte såvel som at modtage støtte fra sine kollegaer.
Du kan lide udfordringer på flere niveauer og har erfaring fra tjeneste ved en eller flere af hærens enheder og gerne med erfaring inden for uddannelsesplanlægning. Erfaring fra tjeneste ved anden stab, eksempelvis bataljons-/afdelingsstab, brigadestab vil være en fordel, men er ikke et krav.

Som civil er du uddannet på minimum akademiniveau og er sandsynligvis tidligere tjenestegørende som fx reserveofficer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Steemann Nielsen (FKO-H-G71A) på telefon 3046 0809 eller oberstløjtnant Kåre Jakobsen (FKO-H-CHG7) på telefon 2080 7570

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 24 marts 2023. Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM HÆRKOMMANDOEN - Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
"

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent