Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Vil du stå i spidsen for værtsnationsstøtten ved Fighter Wing Skrydstrup


Vil du stå i spidsen for værtsnationsstøtten ved Fighter Wing Skrydstrup

Vil du i spidsen for den nyoprettede organisation med ansvar for at levere og modtage værtsnationsstøtte?

Så er denne stilling ved Fighter Wing Staff lige noget for dig.
Om os
På Danmarks base for kampfly, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning og dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde en førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der prioriterer et tæt sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Vi tilbyder dig en helt ny chefstilling i en nyetableret sektion, hvor fokus er på at sikre den fornødne værtsnationsstøtte, på engelsk kaldet Host Nation Support, til gæstende, såvel som egne enheder. Heri ligger der en betydelig opgave i koordinationen og samarbejdet med Ejendomsstyrelsen, idet sektionen er ansvarlig for de afstemningsprocesser der sker over for Ejendomsstyrelsen.

Du får i høj grad mulighed for at sætte dit eget præg på både stillingens og sektionens indhold.

Dine primære opgaver vil være chefvirket for sektionen og herigennem sætte retningen for sagsbehandlingen og udvikling inden for værtsnationsstøtte, herunder udarbejdelse af direktiver for at levere støtte til gæstende enheder på Flyvestation Skrydstrup, men også at modtage værtsnationsstøtte når vi deployerer ud i verden.

Stillingen indbefatter derfor en anseelig koordinationsopgave med egne enheder ved Fighter Wing, men også øvrige enheder der huses på Flyvestation Skrydstrup, samt vores leverandører fra de støttende styrelser. Derudover vil der naturligt være en betydelig koordinationsopgave med udenlandske enheder når disse gæster flyvestationen.
Om dig
Du skal være god til at arbejde selvstændigt og struktureret, med øje for de vigtige detaljer.

Vi ønsker, at du har et detaljeret kendskab til Fighter Wing’s organisation, et stort netværk og kompetencer inden for planlægning og koordination. Derudover ønsker vi gode samarbejdsegenskaber, hvor du i samarbejdet med andre enheder er optaget af at blive klogere på andres fagområder og viden.

Vi forventer, at du:

- Indgår som en samarbejdspartner bredt i staben,
- Er tillidsfuld, medinddragende og kan inspirere dine medarbejdere og kolleger,
- Kan håndtere at have mange opgaver og samtidig overholde deadlines,
- Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation både på dansk og engelsk,
- Har kompetencer inden for sagsbehandling og –fremstilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til kontakte stabschef, OL Martin Neubert på FW-S-001@mil.dk eller tlf.: 7284 8201.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail: FPS-CABmil.dk.

Ansøgningsfristen er den 02. april 2023. Jobsamtaler forventes afholdt i uge 16.

Tiltrædelse i stillingen den 1. juni 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent