Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Oversergenter til Basisuddannelseselementet (SBU) ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)


Oversergenter til Basisuddannelseselementet (SBU) ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)

Ved CMS har vi fokus på at udvikle vores medarbejdere, øge deres kompetencer som delingsinstruktører, for på sigt at kunne hjælpe dem videre i deres virke og karriere i Søværnet.
Derfor søger vi pt. oversergenter med de rette kvalifikationer og holdninger, med flair for undervisning, og som ønsker at have med mennesker at gøre. Stillingen som delingsinstruktør ved CMS er måske noget for dig?
Om os
CMS er et kompetencecenter med i alt 62 medarbejdere, som er underlagt Søværnskommandoen og er geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn.

CMS er kompetencecenter indenfor områderne redningsmidler, fartøjstjeneste, brand, Almen D, CBRN, sanitet, håndvåben, maritim force protection og bording og ikke mindst idræt.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed.
Uddannelsesfokus er på værnepligtige og sergent funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, hvor de nødvendige undervisningsforhold er til stede, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, vippeskrog (Damage Control Unit (DCU)) og Chemical Trainer Unit (CTU).

For at imødekomme Søværnets enheder gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på skibene for bl.a. at sikre sikkerhed til søs. CMS bidrager også med Sea Riders til understøttelse af Danish Operational Seatraining (DOST).

Sektionen Grundlæggende Maritim Uddannelse består af 4 elementer. Søværnets Basisuddannelse (SBU), Håndvåben (HVB), Redningsmidler og Fartøjstjeneste (REFA) samt Idrætselement (IDR).

Vi tilbyder dig en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone, hvor du indgår i samarbejde med de øvrige elementer, der er karakteriseret ved god intern trivsel og kollegial støtte. Der er, ud fra en anerkendende tilgang, fokus på personlig, såvel som kompetenceopbygende udvikling. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, hvor arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed, og efter behov støtter du de øvrige elementer, når dit arbejde tillader det.
Om stillingen
Du skal virke som instruktør, ledelsesmentor og faglærer ved de uddannelser, som elementet er ansvarlig for at gennemføre. Du skal desuden bidrage til udvikling, planlægning, gennemførelse og kontrol af stillingsrelevant undervisning.

Som oversergent ved SBU vil du fungere som delingsinstruktør for de basiselever (værnepligtige og marineelever), der skal gennemføre Søværnets 4 mdr. basisuddannelse – heraf vil 4 uger være sejlads.

Herudover skal du varetage en betydningsfuld rolle som mentor og vejleder for de sergenter, der gennemfører ledelsespraktik ved SBU. Du får til opgave, aktivt og loyalt, at formidle ledelsens hensigter og mål til underlagt personel.
Med reference til strategi for sergentgruppen i Søværnet vil du hermed opnå at anvende og udvikle din faglighed og dine ledelseskompetencer.

Som delingsinstruktør og ledelsesmentor får du stor indflydelse på den faglige, såvel som den holdningsmæssige, dannelse af alle basiselever, der møder Søværnet for første gang. Det er en ansvarsfuld og spændende opgave, der stiller store krav til instruktørens kompetencer som formidler, mentor og leder.

Din bevidsthed om forskellige personligheder, og evnen til at skabe et optimalt samarbejde er vigtigt. Det kræver derfor, at man udstråler god, motiverende energi, der kan overføres i arbejdet med relationerne. Instruktørens vigtigste opgave er at opnå de bedste resultater i forhold til at skabe læring, trivsel og motivation hos basiseleverne.

Ud over instruktør- og mentorrollen, byder stillingen også på en række administrative opgaver, herunder sagsbehandling inden for afgrænsede områder. Opgaverne er relateret til basiselevens uddannelse (personeladministration, føring af lister, udfærdigelse af bedømmelser mv.).

Vi vil løbende afholde samtaler.
Om dig
Du er oversergent. Alternativt er du velbedømt og erfaren sergent. Du vil muligvis kunne komme i betragtning til stillingen under forudsætning af, at der indgås en udviklingskontrakt.

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en anerkendende fleksibel team player, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.
Du kan kommunikere anerkendende, i et klart og forståligt sprog. Du kan bevare overblikket i pressede situationer, samt arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra sejlende tjeneste, samt gennemført følgende kurser; Militær Fysisk Træner 1 og skydelederuddannelsen.
Mangler du en eller flere af disse kvalifikationer, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med et opfølgende uddannelsesforløb.

Er du for nuværende tjenestegørende i et andet værn, kan du også komme i betragtning til stillingen, såfremt du er indforstået med at skulle overføres til Søværnet samt gennemgå visse grundlæggende kurser for at kunne forrette sejlende tjeneste.

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Basiskrav
Blåt bevis
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til lederen af SBU CSG Marcus Rønnest, mail SC-CMS-GR20@mil.dk, eller på telefon 7285 5112.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent