Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Teknisk sagsbehandler til Taktisk Kommunikation ved KALA, FMI


Teknisk sagsbehandler til Taktisk Kommunikation ved KALA, FMI

Har du lyst til en spændende og udfordrende stilling, hvor du er med til at sikre drift, anskaffelser og udvikling af kommunikationsudstyr til Forsvaret?
Om os
Vi er 9 medarbejdere i kommunikationssektionen. Hos os kommer du til at indgå i et team med engagement og høj faglighed, kombineret med godt humør!

Vi har ansvaret for studie/udvikling, anskaffelse, implementering, drift og udfasning af kommunikationsmateriel og positioneringsudstyr.
Vores materiel dækker bredt i Forsvaret: Højteknologiske krypto- og dataradioer, intercom, audioudstyr, GPS, TETRA m.m.

Dette indebærer koordination og tæt samarbejde med FMI’s kunder, inden for Forsvarskommandoens landmilitære områder samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Omgangstonen hos os er uformel, men bygger på en høj faglighed og en høj grad af servicemindedhed.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om stillingen
Med reference til sektionschefen får du ansvaret for driften af taktisk kommunikationsmateriel, som bl.a. indbefatter HF, VHF og UHF radioer der forbinder soldater samt køretøjer og indgår i Hærens Taktiske Kommunikationssystem.

Vi har i forvejen en rigtig dygtig sagsbehandler på området, men da mængden af opgaver vokser, er der behov for flere kræfter. Dette giver en unik mulighed for faglig sparring og personlig udvikling i stillingen.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer kan stillingens ansvarsområde over tid tilpasses til også at indbefatte dele af sektionens øvrige materiel.

Arbejdsopgaverne indbefatter:
• Sagsbehandling, primært vedrørende Hærens og Hjemmeværnets kommunikationsbehov, herunder deltagelse i markedsundersøgelse, udbud, afprøvning af materiel samt kontraktforhandling.
• Deltage i udarbejdelse af planer for systemområdets tekniske udvikling på kort og lang sigt. Herunder materielanalyser, tekniske specifikationer og vedligeholdelseskoncepter/-direktiver.
• Ansvarlig for udarbejdelse af driftsplan for nye kapaciteter samt deltage i driftsgrupper.
• Støtte øvrige sagsbehandlingsområder med taktisk, teknisk og logistisk forståelse.
• Tværgående sagsbehandling og løsning af ’ad hoc’-opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent eller rutineret oversergent med potentiale til udnævnelse. Du har erfaring med radio-/kommunikationsudstyr og materielforvaltning samt interesse for logistik. Du har gerne erfaring med brugen af Forsvarets materiel- og ressourcestyringssystem (SAP) og trives i, at dette er en del af din hverdag.

Du er fleksibel og har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag.

Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne og dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er også slået op på civilt niveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Jeanette Nørregaard på tlf. 53 77 49 24 eller på mail FMI-LA-CHFKO@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. marts 2023 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.03.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent