Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef J1 Arktisk Kommando


Chef J1 Arktisk Kommando

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus og samtidig opleve Grønlands storslåede natur, opfordres du til at søge stillingen som chef for J1 ved Arktisk Kommando i Nuuk.

Opgaverne bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Om os
Drifts- og Administrationssektionen (J1) indgår i Operationsstøtteafdelingen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af 14 medarbejdere, hvis funktion er at støtte Arktisk Kommandos stab indenfor bl.a. drift, IT, forsyning og administration.

I J1 vægter vi tillid, ærlighed og masser af humor i dagligdagen som nogle af vores vigtige hjørnesten i arbejdet med at betjene personellet ved Arktisk Kommando. Arbejdet i J1 bringer os i kontakt med hele organisationen og forventningerne til serviceniveauet er højt.

I situationer hvor arbejdsbelastningen er høj står vi sammen skulder ved skulder og hjælper hinanden på tværs af de 4 elementer i J1, administration, drift, IT og sikkerhed. I dag er vi 14 personer i J1, 4 i administrationen, 6 i driften, 1 sikkerhedsofficer og 3 i IT-støtteelementet.
Om stillingen
Som chef bliver din opgave blandt andet at varetage den daglige ledelse af medarbejderne i sektionen og prioritere ressourcer – både i forhold til igangværende og kommende opgaver. Du bliver en del af Arktisk Kommando chefgruppe og repræsentant for J1 i diverse mødefora.

Arktisk Kommando adskiller sig på mange måder fra tjenestesteder i Danmark. Servicefunktioner der tages for givet på en kaserne, flyvestation og flådestation, findes ikke hos Arktisk Kommando. Derfor har J1 stor kontakt til øvrige virksomheder i Nuuk, der servicerer Arktisk Kommando med alt fra rengøring og snerydning og alarmovervågning. Alle disse aftaler varetages af J1. Som chef J1 er du ligeledes Kommandant i Hovedkvarteret (KiH) i fredstid og i krise/krig. I krise/krig har du ansvaret for hovedkvarterets beskyttelse, hvor det forventes, at du kan indsætte fast personel og reservister til indre sikring af hovedkvarteret i koordination med politiet.

Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere. Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Stillingen er placeret i Nuuk, men der kan forventes rejseaktivitet til Danmark. Herunder må du i et beskedent omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og gerne med erfaring fra det logistiske og/eller administrative område, samt tidligere tjeneste i det arktiske område og du skal være bekendt med Forsvarets indkøbsprocesser.

Du skal være selvkørende, engageret og tillidsskabende.

Det er vigtigt at du er omstillingsparat og ansvarsbevidst.

Humor, trivsel og nærvær er nogle af de værdier vi værdsæter højt i J1.

Det er et krav, at du er fleksibel og kan acceptere at arbejde i et miljø, hvor opgaver ind imellem skal løses med kort varsel. Samtidig er du en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chef for J1 orlogskaptajn M.A. Nielsen, FKO-A-CHJ1@MIL.DK, tlf.: +299 36 40 80.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på mail: FPS-KAA@MIL.DK eller på tlf.: +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2023. Vi forventer at gennemføre samtaler i ugerne 18 og 19. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen ønskes besat senest den 1. september 2023 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund så som distribution af vacciner m.m. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 85 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, svømmehal, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.04.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent