Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vagter til den Regionale Tilsynsstyrke ved Forsvarsakademiet


Vagter til den Regionale Tilsynsstyrke ved Forsvarsakademiet

Har du gode samarbejdsevner og er ansvarsfuld? Kan du være myndig og samtidig være imødekommende og ikke mindst støttende, så er du måske en af de nye kollegaer – som vi søger?
Om os
Forsvarsakademiet er som andre myndigheder i Forsvaret inde i en rivende udvikling, da skolerne de kommende år få flere elever, der kommer flere fastansatte medarbejdere, herunder vil Forsvarsakademiets opgaver øges de kommende år. En af de nye spændende opgaver er at drive den Regionale Tilsynsstyrke (RTS), der for nærværende primært foretager tilsyn/patruljering i Østsjælland.

Drifts- og støtteafdelingen er en del af Forsvarsakademiets stab. Vores primære opgaver er at understøtte forsvarsakademiets studerende og fastansatte medarbejdere - i en bred vifte af opgaver.

Der ansættes løbende nye medarbejdere til denne faste vagtstyrke, så her er en god mulighed for at være med til at præge de kommende opgaver og rutiner.

Du vil komme til at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø med fleksible arbejdsforhold i ånden af; frihed under ansvar. Vi tilbyder gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vi tilstræber et godt miljø hvor ordentlighed, omstillingsparathed og løsningsorientering er nøgleord. Der vil bestemt være frihed under ansvar, og gensidig respekt internt og eksternt i RTS vægtes højt.
Om stillingen
RTS er en mindre mobil enhed, der har domicil på Svanemøllens Kaserne. RTS er en tilsynsstyrke, der patruljerer, fører tilsyn og sikrer forsvarets udvalgte etablissementer i områder som bl.a. København, Ballerup, Hvidovre, Roskilde og andre mindre steder, hvor der er et behov for tilstedeværelse. Dette skal i nogle tilfælde, kunne ske inden for en given respons tid.

Tilsynet bestrides inden for gældende regler for arbejdsmiljø. RTS er værnsfælles og består af seks M100 stillinger. Der tilstræbes at ligge fast vagtplan to måneder frem, hvor hver person vil have 1-3 vagter om ugen. Du vil køre med en kollega under din oplæring, derefter skal du være klar til at køre tilsynene alene, hvilket er nattevagter af 11, 13 og 16 timer. Derudover vil der være dage hvor du kaldes ind til bl.a. enhedsuddannelse, vagtmøder og fælles arrangementer.

Din nærmeste leder vil være vagtlederen af Svanemøllens Vagt, der både er chef for RTS og den faste vagtstyrke. Der forventes at skulle etableres et tæt samarbejde mellem RTS og den faste vagtstyrke, hvor der hjælpes med at dække vagter ved behov eller i tilfælde af sygdom.

For at kunne trives i jobbet, skal du kunne arbejde selvstændigt i et team, og ud fra mantraet: ”Ingen opgaver er for store, og ingen er for små”.
Om dig
Du er konstabel og har gerne forudgående kendskab til vagttjeneste. Det er derfor en fordel, hvis du har forsvarets bevogtningsuddannelse, og derudover gerne solid praktisk erfaring med førstehjælp samt håndtering af våben, da du skal kunne bestå kontrolskydning K6 til pistol og K7 til gevær. Du skal ligeledes kunne bestå Forsvarets fysiske test.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM for at blive ansat i stillingen. Det er en fordel at du har forståelse for alarmsystemer samt betjening af disse jf. FKO-BST 358-1. Du skal have kørekort til minimum kategori B, da du selv skal kunne være fører af køretøjet.

Som person er du stabil, servicemindet, handlekraftig og udviser autoritet samtidig med at du er imødekommende. Du er professionel og samvittighedsfuld i din tjeneste, også skal du kunne trives i en hverdag med mange rutiner, som med kort varsel kan ændres til uforudsigelighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen var vagtstyrken OS Alberte Dippel Jensen på 61 73 39 53 eller på mail FAK-VAGT-01@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 21. april 2023 og samtaler forventes afholdt primo maj 2023. Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling inden for de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.04.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent