Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Transportspecialist til Supply Chain Management, Logistic Support Squad-ron ved Fighter Wing Skrydstrup - genopslag


Transportspecialist til Supply Chain Management, Logistic Support Squad-ron ved Fighter Wing Skrydstrup - genopslag

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en proaktiv og handlekraftig oversergent til vores deployeringssektion. Så har du erfaring inden for transport og logistik, så er du må-ske vores nye kollega.
Om os
Logistic Support Squadron inkluderer samtlige funktioner, der støtter op om flyvedli-geholdelse, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning samt Supply Chain Ma-nagement (SCM).

SCM har ansvaret for den samlede forsyningstjeneste ved FW, Tool Control i forbin-delse med flyvedligeholdelse inklusiv kalibrering, samt udarbejdelse af deployerings- og pakkeplaner i tæt samarbejde med interne og eksterne myndigheder. Opgaverne løftes af 57 kompetente medarbejdere m/k der alle bærer et stort engagement, har høj faglighed, og alle medarbejdere kan arbejde selvstændigt.

Deployeringens (DEP) opgave er at støtte og muliggøre transporter. DEP er bl.a. an-svarlige for at planlægge og klargøre gods til transport, modtage og koordinere distri-butionen af godset samt, i samarbejde med forsyningstjenesten, at tilsikre at bl.a. toldregler overholdes.

Desuden varetager LOGOPS funktionen som sikkerhedsrådgiver i forbindelse med transport af farlig gods.
Om stillingen
Du skal fungere som transportspecialist ved FW og vil arbejde tæt sammen med dag-lig leder og næstkommanderende ved Deployeringssektionen.

Du vil i stillingen primært skulle beskæftige dig med den daglige koordinering af transportopgaver, herunder prioritering af kørselsopgaver internt og eksternt ved FW, og skal kunne virke som køreinstruktør.

Derudover vil du få ansvaret for klargøring og vedligeholdelse af oplagt materiel til deployeringer, og tilsikre at rette transportmateriel er til stede og brugbart.

FW deltager i ca. 4-6 udenlandske aktiviteter om året, og du på skift vil skulle deltage på Site Survey samt deployerings- og redeployeringsteams. Du skal derfor være villig til at deltage i både øvelser og INTOPS. Du må derudover være indstillet på, at der til tider kan være skiftende arbejdstider ved enheden.

Du vil skulle bidrage til ajourføring af FW deployerings- og pakkeplaner.
Om dig
Du er oversergent, gerne med erfaring inden for transport og logistik. Såfremt du er sergent, vil du via kompetencevandring erhverve dig graden til oversergent.

Du er en energisk, positiv person med et godt humør, som brænder for dit fagområ-de. Dit arbejdsområde kræver koordinering på tværs af organisationen og myndighe-der, så du skal være god til at samarbejde med høj som lav, civil som militær.

Har du kompetencer indenfor IMDG, ADR og IATA samt andre faglige og relevante uddannelser inden for transportverdenen vil det absolut være en fordel, ellers vil du blive klædt godt på via sidemandsoplæring samt uddannelse, således dine arbejdsop-gaver kan løses med baggrund i rette vidensniveau og kompetencer.

Du er proaktiv, analytisk og er forudseende i forbindelse med nuværende samt frem-tidige opgaver.

Det forventes at du er omhyggelig, ansvarsfuld og har fokus på at levere en god ser-vice.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Jan B. Arentoft, Leder af Deployeringen ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 25 25 29 60 eller mail FW-L-LDEP01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørregaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023 og samtaler afholdes løbende. Stilingen er til besættelse fra den 1. maj 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent