Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtkommandører til den faste vagtstyrke ved Gardehusarregimentet


Vagtkommandører til den faste vagtstyrke ved Gardehusarregimentet

Trives du med en hverdag i faste rammer og vil du være med til at bevogte Gardehusarkasernen?

Ser du muligheder frem for begrænsninger, er handlekraftig og har et godt humør - så er stillingen som Vagtkommandør ved Gardehusarregimentet nok noget for dig.
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse uddannes både fast personel, værnepligtige og dele af Forsvarets uddannelser. Hertil kommer Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste, hvor der vil være rige muligheder for at studere ved siden af tjenesten, så du hele tiden er under konstant faglig udvikling.

Du vil blive ansat i hovedvagten – som for nuværende kan bestå af et antal vagtkommandører og patruljevagter i faste stillinger suppleret med soldater fra enhederne på garnisonen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver til gavn for regimentet og garnisonen.

Du vil komme til at være en del af opbygningen af det nye vagtkoncept og være med ved ibrugtagelsen af den nye vagtbygning og moderne teknologi i omskiftlige omgivelser.
Om stillingen
Vagten på Gardehusarkasernen er oprettet for at understøtte bevogtningen og sikringen af kasernen samt at aflaste kasernens enheder gennem en reduktion i antallet af befalingsmænd og menige, der bestrider garnisonsvagter ved omgangstjeneste.

Vi forventer på sigt at uddanne vagtstyrken til at kunne håndtere droneflyvning, hvor det bliver en af arbejdsopgaverne at understøtte vagtstyrken med nogle droner, der kan hjælpe med patruljering og overvågning af kasernen.

Du vil blive tildelt et antal vagter pr uge, fordelt på dags- og nattevagter herunder også i weekender. Der planlægges på afvikling af optjent frihed, som en del af vagtplanlægningen, så du vil have god muligheder for fx at hellige dig andre aktiviteter.
Som vagtkommandør bliver du leder af vagtholdet i den givende vagtperiode jf. vagtinstruks.

Opgaverne vil primært være:

- lede vagtstyrken således, at uvedkommendes hindres adgang til garnisonen.
- lede og gennemføre patruljetjenesten bl.a. mhp. opholdskontrol på garnisonen.
- sikre garnisonen mod spionage og sabotage ved hjælp af vagtstyrken.
- sikre/melde/alarmere ved brand og hærværk eller skader på Forsvarets ejendom.
- yde politi og andre assistance jf. gældende bestemmelser.
- reagere på alarmer ved garnisonen.
- pågribe personer, der opholder sig på garnisonens område uden hjemmel og afvise eller tilbageholde jf. gældende bestemmelser.
- på ordre modtage og viderestille telefonopkald.
- på ordre støtte i forbindelse med særlige arrangementer som fx parader eller VIP besøg.
- bidrage til det aktuelle situationsbillede gennem løbende grundig afrapportering til vagtbefalingsmanden eller sikkerhedsofficeren.
- i samarbejde med vagtbefalingsmanden forstår vagtuddannelse af soldaterne fra enhederne.
- på sigt gennemføre droneflyvning med henblik på effektiv patruljering og overvågning.

Stillingen er tænkt til besættelse i 12-24 måneder med mulighed for forlængelse. Stillingen giver god mulighed for at få struktur på din hverdag, at læse ved siden af havende tjeneste eller bare prøve noget nyt.
Det er vores intention, at du skal udvikle dine færdigheder og kompetencer til at kunne bestride andre spændende militære stillinger. Ligeledes vil det være muligt at tilrettelægge din tjeneste således, at du deltager i bataljonens uddannelse eller andre aktiviteter, hvis du fx skal overgå til stillinger ved en af bataljonerne på sigt.

Du vil forventeligt skulle gennemgå bevogtningsuddannelsen hos Flyvevåbnet, samt løbende deltage i eller selv planlægge vedligeholdende uddannelse inden for områder som skydning, selvforsvar, førstehjælp, idræt og bevogtning.

Med andre ord har vi mange muligheder, hvis du har lysten og viljen til konstant udvikling.
Om dig
Du er sergent og har gerne erfaring fra stående styrke, samt bestredet vagten på en af Forsvarets etablissementer.

Du har minimum kørekort B og gerne omskolet til terræn.
Herudover er du ansvarsbevidst, selvstændig og mødestabil.

Du kan fremstå myndig og med autoritet, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du skal være parat til at være en rollemodel, som andre soldater altid ser op til. Det medfører på naturlig vis, at du tillige skal være holdningsprægende, der fastholder en høj grad af professionalisme og militær orden på kasernen.

Du har mod på at fortsætte din tjeneste ved en af bataljonerne ved regimentet. Til en eventuel samtale bedes du have gjort dig tanker om din næste stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Anders Andersen på telefon 40 21 82 85 eller mail GHR-S2-VK01@MIL.DK, eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-S1-11A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. marts 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.03.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent