Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Electronic Warfare sektionen ved Efterretningsregimentets Tjenestegrensafdeling i Varde (genopslag)


Sagsbehandler til Electronic Warfare sektionen ved Efterretningsregimentets Tjenestegrensafdeling.

Vil du være med til at udvikle Electronic Attack kapaciteter til Hæren?
Trives du som sagsbehandler i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver fleksibilitet, fremsynethed, selvstændighed og helhedsforståelse?

Så opfordres du til at søge stillingen hos os.
Om os
Personellet ved regimentsstaben er i dagligdagen overordnet ansvarlig for at yde støtte til regiments ledelse, enheder og medarbejdere inden for en bred vifte af områder. Regimentsstaben består af 68 medarbejdere, hvoraf de 50 er faste normer og 18 normer er tilknyttet reserven.

Du vil indgå i Tjenestegrensafdelingen som sagsbehandler i Electronic Warfare sektionen (EWSEK), der består af 5 medarbejdere.

Regimentsstaben er bemandet med rutinerede, engagerede og dygtige medarbejdere, for hvem opgaven er i centrum.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Electronic Warfare sektionen er du en nøgleperson i udviklingen af Electronic Warfare kapaciteten. Du støtter lederen af elementet i løsning af en række opgaver og leverer rådgivning og beslutningsstøtte inden for specialet.

Du foretager selvstændig sagsbehandling med fokus på Electromagnetic Defence (ED) og Electromagnetic Attack (EA), herunder sagsbehandling af kommunikationsteknologier.

Du er teknisk sagsbehandler på Electromagnetic Counter Measures (ECM) materiel, herunder støtter du med implementeringen af ECM-materiel i forsvaret, hvilket indebærer gennemførelse af ECM kurser, uddannelse af kommende ECM BM, såvel nationalt som internationalt.

Du støtter Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i forbindelse med test, måling og certificering af fill og generel fill support.

Du er ansvarlig for udvikling af taktik, teknik og procedurer (TTP), standing operating procedures (SOP) og doktrin for anvendelse at ECM og EA materiel.

Sagsbehandling af kommunikationsteknologier generelt til EWKMP, samt støtte til Battlespace spectrum management i Electromagnetic Coordination Cell, er ligeledes en del af porteføljen.

Herudover deltager du i:
• Udarbejdelse af publikationer for doktrin og proces til relevante fagområder og den taktiske efterretningstjeneste.
• Udvikling af nye kapaciteter og uddannelsesgrundlag inden for sektionens fagansvar.
• Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som lærer, samt subject matter expert inden for eget fagansvar.
• Støtte til tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.
• Udarbejdelse og opdatering af brugerspecifikationer inden for sektionens fagansvar.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du ser dig selv som specialist og vil arbejde med den kapacitetsnære udvikling af Electronic Attack materiel til forsvar mod radiokontrollerede objekter til Forsvarets myndigheder, og Electronic Attack kapaciteten til Electronic Warfare kompagniet ved Efterretningsregimentet.

Du har et bredt kendskab til kommunikations-, elektronisk krigsførelses- og kryptomateriel i Hæren herunder udstyr til informationsformidling.

Du er villig til at udvikle dine kompetencer i relation til Electronic Warfare teknologi, det elektromagnetiske spektrum og generel efterretningstjeneste. Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Du har et godt kendskab til Hærens organisation samt kendskab til Electromagnetic Warfare (EW), materiel og doktriner, herunder en god forståelse for det elektromagnetiske spektrum.

Det er ønskeligt at har forrettet tjeneste som efterretningsbefalingsmand samt bestridt stillinger der omfatter kommunikationsteknologi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Electronic Warfare sektionen, major Thomas Nordin Frost på tlf. 40 98 38 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. april 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 15.

Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2023, eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent