Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagthavende befalingsmand, LOPO ved Søværnets Operationscenter (genopslag)


Vagthavende befalingsmand, LOPO ved Søværnets Operationscenter (genopslag)

Er du oversergent eller sergent med potentiale til udnævnelse, gerne med speciale i kampinformati-on (KI), og har mod på at spille en central rolle i både suverænitetshævdelse, billede opbygning og søredningsoperationer? - Så er du måske den rette til et spændende og udfordrende job ved Sø-værnets Operationscenter.
Om os
Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) er organiseret under Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende befalingsmand, i daglig tale LOPO, er man ansvarlig for opbygningen af det maritime situations billede. Man fungerer endvidere som assistent for VO Farvandsovervågning i fm. farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, og VO Søværnet i fm. eftersøgning og redningsopgaver, og med fornøden uddannelse og erfaring vil man på sigt selvstændigt varetage koordinationen af søredningsopgaver. Man forestår udfærdigelse af signaler og udarbejdelse af input til daglige briefinger.

LOPO stillingen stiller krav til samarbejde og selvstændighed, og der samarbejdes tæt med nationale såvel som internationale parter, der bidrager til billedopbygning og suverænitetshåndhævdelse.

Stillingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag- og nattevagter af 12 timers varighed.

Om dig
Som person er du moden, hurtig tænkende og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsbevist indgangsvinkel til jobbet og have forståelse for, hvordan dine løsninger af opgaverne påvirker operationscentrets samlede opgaveløsning.

Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen, samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.

Du har gerne baggrund fra kampinformationslinjen, og det er en fordel hvis du har erfaring fra sejlende og/eller anden tjeneste, hvor du har arbejdet med operativ billedopbygning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte KL Thomas Bonde-Madsen på 728 40274, e-mail; fko-sv-mcr02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-rth@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

09.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent