Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Administrativ befalingsmand til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab


Administrativ befalingsmand til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Vil du arbejde med fundamentet for Forsvarets opgaveløsning? Administrativ oversergent søges til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, Karup

Er du oversergent eller sergent med potentiale til at blive forfremmet, og brænder du for at arbejde bredt med det administrative område? Vil du være med til at gøre en forskel for Flyvevåbnets enheder? Er du god til at samarbejde og er det vigtigt for dig at yde en god service? - Så er det hos os, du skal søge dit næste job.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing. Vi har ansvaret for at levere administrationsstøtte til alle Flyvevåbnets myndigheder, så de kan fokusere på deres operative kerneopgaver. Operations Support Wings motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.
Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig tillid og respekt for forskellige fagligheder og personlige egenskaber. Hos os har alle en vigtig rolle i at få enderne til at nå sammen – uanset, hvor i organisationen man befinder sig. Vi lægger stor vægt på at bidrage til et godt samarbejde og yde en ekstraordinær service.
Om stillingen
Du bliver en del af Back Office ved Operations Support Wing, som foruden dig selv består af specialister med forskellige ansvarsområder inden for blandt andet uddannelse, sygdomshåndtering og INTOPS.

Jobbet består i at rådgive og støtte inden for en bred vifte af administrative opgaver, bl.a.:
- Opdatering af SharePoint
- Udsende ledelsesinformation til cheferne i Operations Support Wing.
- Støtte kursusadministrationen
- Administrativ støtte som befalingsmand ved udsendelser
- Afløse kollegaer internt i organisationen ved behov

Den præcise opgaveportefølje tilpasses din erfaring og dine kompetencer.

Vi ønsker desuden, at du bidrager til optimering og udvikling af processer inden for dit ansvarsområde, samt at du er fleksibel og træder til, hvis der bliver behov for støtte til andre opgaver end dem, du løser til dagligt.

Vi kan tilbyde dig en 37 timers arbejdsuge på Flyvestation Karup, hvor vi tilstræber at skabe balance mellem livet på og uden for arbejdspladsen under hensyntagen til den aktuelle opgaveløsning. Når tjenesten tillader det, er der desuden mulighed for hjemmearbejde samt at holde sig fysisk aktiv. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi vægter fællesskabet højt og har et stort fokus på personlig og faglig udvikling. Efter endt oplæring vil der være gode muligheder for at deltage i Flyvevåbnets internationale operationer som oversergent samt udvikling inden for befalingsmandsfeltet, hvis potentialet er tilstede.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller sergent med potentiale for uddannelse til oversergent. Du har en kontoruddannelse inden for offentlig administration, eller en anden relevant administrativ uddannelse. Vi ser gerne, at du har erfaring med personaleadministration og SAP. Men dette er ikke et krav.

Dine vigtigste kvalifikationer er:
- Du er et godt forbillede, hvor du er udadvendt og servicemindet
- Du har gåpåmod og engagerer dig i opgaveløsningen
- Du opsøger og løser selvstændigt opgaver, der falder inden for dit arbejdsområde

Vi forventer desuden, at du:
- Har sans for orden og detaljer
- Kan bevare overblikket over dine opgaver
- Arbejder struktureret og følger dine opgaver til dørs
- Er fremsynet og sætter en ære i at forstå kundens behov
- Trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er hverdagen

Vi ser gerne, at du vedlægger din seneste bedømmelse eller anden udtalelse fra tidligere stillinger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder Premierløjtnant Kathrine Aggerholm Barkholt på telefon 72 84 48 84 eller på mail OSW-AKB-001@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Afdelingsleder-1 Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er søndag den 26. marts 2023 og samtaler afholdes løbende. Stillingen ønskes besat den 1. maj 2023 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent