Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Stabsofficer til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse i Tinglev (sektionsleder)


Stabsofficer til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse i Tinglev (sektionsleder)

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse søger en stabsofficer/sagsbehandler. Hvis din interesse og dine styrker ligger i at kunne arbejde på tværs og altid have ja-hatten på, så er stillingen noget for dig.
Om os
Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner hvert år over 1.000 kursister, og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommunerne, politiet, sundhedsberedskabet og andre aktører inden for beredskabsområdet. Center for Uddannelse er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.

Stabens sagsbehandlere varetager med reference til skolens souschef en række tværgående opgaver i forhold til skolens drift. Blandt andet er skolens anvendelse af SoMe, økonomisk opfølgning, arbejdsmiljøorganisation og bygningsmæssige udviklingsprojekter forankret i staben. Medarbejderne i staben indgår også som undervisere på de kurser og uddannelser, der gennemføres ved Center for Uddannelse

Endvidere arbejder sagsbehandlerne tæt sammen med Beredskabsstyrelsens Kursusadministration og centrets Kursussekretariat, der løser de personale- og kursusadministrative opgaver, ligesom sagsbehandlerne har en bred kontakt til en række eksterne samarbejdspartnere.

Som stabsofficer ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, bliver du en del af en dynamisk organisation med godt 56 engagerede kolleger, der løser centrets opgaver i et positivt og åbent miljø, hvor nytænkning bydes velkommen, og hvor vi møder hinanden i en uhøjtidelig omgangsform. Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse kan du forvente gode udviklingsmuligheder tilpasset dine ønsker og kompetencer.
Om stillingen
Stillingens opgaveportefølje favner bredt i forhold til centrets aktiviteter, men de primære områder er støtte til gennemførelse af uddannelsesaktiviteter og administrativ sagsbehandling på uddannelsesområdet.

Som sagsbehandler skal du i samarbejde med sekretariatet, uddannelsesafdelingen og de uddannelsesstøttende enheder sikre en god og håndterbar intern kursusadministration og-koordinering.

Der er til stillingen tilknyttet en undervisningsforpligtigelse, således at du, når du har opnået den fornødne baggrund og erfaring, indgår som lærer på centrets statslige kursusportefølje. Ligeledes må du forvente, at du skal støtte op om afviklingen af de øvrige uddannelsesaktiviteter.

Du må tillige forvente, at du får en nøglerolle når skolen afvikler nationale og internationale øvelser.

Stillingens indhold vil i øvrigt blive fastsat i forhold til din baggrund og dine kompetencer.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet beredskabsofficer har en relevant akademisk uddannelse på minimum bachelorniveau, der modsvarer stillingens indhold.

Er du officer skal du have gennemført uddannelserne målrettet ledergruppens højere niveau, alternativt være fundet egnet til gennemgang af uddannelserne.

Du skal arbejde målrettet og systematisk og sikre, at opgaver indenfor dit ansvarsområde udføres på en måde, der medvirker til et godt samarbejde med skolens øvrige personale, Beredskabsstyrelsens centrale og decentrale enheder samt eksterne samarbejdspartnere, og du skal bidrager til at sikre fleksible, udviklende og effektive opgaveløsninger.

Det forventes af dig, at du står til rådighed for det nationale beredskab og at du på sigt vil være en aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde. Hvis ikke du har gennemgået Beredskabsstyrelsens internationale kurser, skal du være indstillet på at gennemføre dem inden for en nærmere aftalt periode.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 omfattende sektionsledere.

Stillingen vil kunne besættes på funktionsvilkår af en korpsmester. Der vi i så tilfælde skulle indgås en uddannelseskontrakt og stillingen bestrides som funktion i højere stilling indtil eventuel udnævnelse.

Er du allerede ansat som tjenestemand i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Der vil alt efter kvalifikationer og kompetencer være mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Fast tjenestested er i Tinglev.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, uddannelseskravene og Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, kan du henvende dig til souschef Per Sloth Møller på 2019 8977 eller brigadechef Allan Kirk Jensen på 4111 7534.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er fredag den 24. marts 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Stillingen er til besættelse den 1. maj 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed inden for katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent