Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Chef til logistikcenter


Chef til Logistikcenter Materiel og International Indsats ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland søger en chef til en spændende stilling ved Logistikcenter Materiel og International indsats.
Vil du være med til at skabe rammerne for Beredskabsstyrelsens operative virke nationalt og internationalt gennem stærke logistiske løsninger, som virker ude i den spidse ende? Kan du stå i spidsen for og sætte rammerne for logistikcentrets medarbejdere? Og har du en skarp operativ profil til udsendelse af materiel og personel, når verdens brændpunkter kræver det?

Så kan det være dig, vi søger.
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 120 redningsspecialister om året, samt udvikling og vedligeholdelse af uddannelserne for ca. 125 frivillige.

Logistikcenter Materiel og International Indsats er en moderne, dynamisk, teambaseret enhed, som består af ca. 30 dygtige og dedikerede medarbejdere. Medarbejdergruppen er bredt sammensat af mange forskellige specialer. Tværfaglighed og samarbejde er nøgleord, for at enheden kan nå de fælles mål.

Logistikcentret understøtter Beredskabsstyrelsen Midtjyllands daglige drift på det materiellogistiske område i forbindelse med beredskab og uddannelsen af både værnepligtige og frivillige. Derudover understøtter logistikcentret ligeledes den samlede Beredskabsstyrelses operative virke nationalt og internationalt. Vi bidrager bl.a. til udvikling og opbygning af nye operative kapaciteter til hele Beredskabsstyrelsen. Vi har speciale i internationalt beredskab og forestår udvikling og vedligeholdelse af Beredskabsstyrelsens internationale materiel, ligesom vi foretager klargøring og deployering af materiel og udstyr til Beredskabsstyrelsens internationale operationer.
Om stillingen
Stillingen indeholder personale- og projektledelse, planlægning og sagsbehandling. Opgaverne relaterer sig til både det nationale og internationale beredskab, hvor omdrejningspunktet er at understøtte Beredskabsstyrelsens operationer gennem solide og veldokumenterede logistiske løsninger.

Du bliver ansvarlig for ledelsen af logistikcentrets tre underafdelinger: internationalt beredskab og projekter, driftsenheden og forsynings- og lagerenheden. Du vil sammen med afdelingschefen, stabschefen og uddannelseschefen indgå i Beredskabsstyrelsen Midtjyllands chefgruppe, hvor du vil være med til at præge den overordnede udvikling af drift af Beredskabsstyrelsen Midtjylland.

Centrale opgaver i stillingen er:

- Ansvarlig for Beredskabsstyrelsens internationale materielkapaciteter. Der vil i de kommende år være et særligt fokus på at få etableret og operationaliseret Beredskabsstyrelsen mobilhospital.
- I et tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsens hovedkvarter (BRS HQ) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) skal man sikre, at Beredskabsstyrelsens nationale og internationale materiel understøtter Beredskabsstyrelsens operative opgaver på bedste vis.
- Igennem underafdelingslederne sikre, at logistikcentret understøtter den daglige drift, samtidig med at alle underafdelinger kan støtte op omkring nationale og internationale materieldeployeringer.
- Sikre et løbende samarbejde med BRS HQ, FMI, Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO) samt internationale aktører som eksempelvis relevante arbejdsgrupper i International Humanitarian Partnership (IHP).
- Overordnet ansvarlig for deployering af Beredskabsstyrelsens materielkapaciteter ved internationale materieludsendelser – herunder også deltage i planlægningsarbejdet og den praktiske gennemførelse af deployeringerne, når det er nødvendigt.
- Sagsbehandlings- og dokumentationsopgaver i relation til logistikcentrets nationale og internationale opgaver.
- Projektledelse i forbindelse med nationale og internationale opbygnings- og udviklingsprojekter.
- Arbejdsmiljøledelse og –koordination.

Som underafdelingschef indgår du som chefvagt ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Funktionen som chefvagt – i kombination med chefrollen for logistikcentret – stiller i perioder store krav til fleksibilitet på arbejdstid. Der lægges desuden vægt på tilstedeværende ledelse af medarbejderne.
Om dig
Du er optimalt en sektionschef, der har gennemgået den nødvendige videreuddannelse på kandidatniveau. Ydermere er det relevant, at du har erfaring i funktionen som chefvagt ved et beredskabscenter.

Alternativt er du en erfaren sektionsleder, der er i gang med, optaget på eller ønsker at påbegynde en videreuddannelse. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er parat til at indgå i – og bidrage positivt til – afdelingens ledelsesteam. Gode samarbejdsevner og et øje for at skabe trivsel på arbejdspladsen er en naturlig del af dine kompetencer.

Det vil være optimalt, hvis du forhånd har erfaring med Beredskabsstyrelsens internationale område, ligesom du meget gerne må have erfaring med det materiellogistiske arbejde i Beredskabsstyrelsen – herunder også det tætte og nødvendige samarbejde, der er mellem Beredskabsstyrelsen og FMI i forhold til at sikre, at Beredskabsstyrelsens materielmæssige behov tilgodeses.

Stillingen indbefatter sagsbehandling på et højt niveau, ligesom der er et løbende samarbejde med internationale aktører. Det er derfor et krav, at du kan formulere dig klart og præcist på skrift og i tale, såvel på dansk som på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret som sektionschef i løngruppe 5.

Er du allerede ansat som tjenestemand i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Der vil alt efter kvalifikationer og kompetencer være mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Fast tjenestedsted i Herning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide om stillingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Nicolai Rauhe Kristensen på telefon 25 53 58 27 eller stabschef Christian Rosgaard på telefon 41 28 05 82.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er 10. april 2023. Samtaler påbegyndes herefter.

Tiltrædelsestidspunkt aftales med afdelingschefen, men der er et ønske om en forholdsvis hurtig indtrædelse i stillingen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed inden for katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.
Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer. Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.
Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Herning, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent