Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Medarbejder til FMI Operationsafdeling – J2 Efterretninger


Medarbejder til FMI Operationsafdeling – J2 Efterretninger

Krigen i Ukraine har skabt forøget opmærksomhed på logistisk parathed, herunder logistisk føring og nøje planlægning af materielfaglige indsatser i såvel nationale som internationale opgaver i en ny Europæisk sikkerhedspolitisk virkelighed.
FMI Planlægnings- og Koordinationsdivisionen, Operationsafdelingen, søger derfor initiativrige, engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere med operativ baggrund.
Er det dig! Så søg denne stilling i den nyoprettede Operationsafdeling i Forsvarsministeriet - Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI).
Om os
FMI Operationsafdeling er en nyoprettet afdeling i FMI Planlægnings- og Koordinationsdivision. Vi sikrer FMI logistiske parathed og varetager logistisk føring og nøje planlægning af materielfaglige indsatser i såvel nationale som internationale opgaver. FMI Operationsafdeling er placeret i Ballerup.

Operationsafdelingen (OP) er under opbygning. I slutopstillingen vil vi bestå af 14 medarbejdere med en samlet set bred taktisk, logistisk og operativ erfaring i såvel føring som planlægning af logistisk støtte til militære operationer. FMI COMCENTER indgår tillige i Operationsafdelingen. OP består af tre sektioner: Operationer, Operationsplanlægning og Operationsstøtte. Når implementeret råder FMI over en permanent operativ føringsenhed til krisestyring (”train as you fight”).

OP er ansvarlig for løsning af pålagte opgaver relateret til den operative planlægning i forbindelse med FMI understøttelse af Forsvarets nationale og internationale opgaveløsning, herunder med særlig fokus på katastrofe, krise og krig. OP dækker følgende funktioner af en J-struktur: J2 Efterretninger; J3 Operationer; J5 Planlægning; J6 Kommunikation- og informationssystemer; J7 Træning og uddannelse.
Om stillingen
Det er et alsidigt job med mange forskellige opgaver, der overvejende dækker OP to hovedområder, hhv. logistisk føring og planlægning.

Den logistiske føring omfatter varetagelse af opgaver med relation til FMI logistiske støtte til operationer – dvs. daglig drift/føring. Dette omfatter tillige intern og ekstern kommunikation af det samlede logistiske overblik. Tjenesten er i et vist omfang vagttjeneste/tilkaldevagt i Føringsstaben (/Operationsafdelingen), fortrinsvis inden for normal arbejdstid.

Planlægningsdelen omfatter en lang række forskellige opgaver, herunder opgaver forbundet med nationalt forsvar, beredskabskrav og andre forventninger til FMI inkl. formidling af dette.

Du vil som J2-medarbejder blive primært ansvarlig for efterretningsområdet. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. opbygning, vedligeholdelse og formidling af E-billede for FMI, E-procedurer, sårbarhedsanalyser og bidrag til fremadrettet operationsplanlægning. Du vil endvidere fleksibelt skulle støtte med løsning af andre opgaver i Operationsafdelingen.
J2 Efterretninger består af to medarbejdere og indgår i operationssektionen (J3/J2).

OP samarbejder internt med FMI divisioner om givne operative opgaver samt med eksterne, herunder primært med Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen. Herudover udvikler og gennemfører OP intern uddannelse af FMI personel og bidrager til gennemførelse af regelmæssig øvelsesvirksomhed forbundet hermed i overensstemmelse med ledelsens direktiver.
OP medarbejdere deltager i mestendels nationale, men også internationale, mødefora og arbejdsgrupper i relation til deres ansvarsområder, herunder med formålet at synkronisere udviklingen af egne med øvriges planer.
Om dig
De væsentligste kriterier for at kunne bestride stillingen på tilfredsstillende vis er, at du er fagligt velfunderet, proaktiv, struktureret, omhyggelig og fleksibel, og at du trives godt med mange og samtidige opgaver.

Du er god til at kommunikere, kan samarbejde med kollegaer med vidt forskellig baggrund og har gennemslagskraft, når opgaverne skal løses. Du kan formulere dig på skrift og i tale både på dansk og engelsk.

Vi forestiller os, at du er officer på M331-niveau – gerne med erfaring fra taktisk/operativ tjeneste og nationalt og internationalt stabsarbejde. Alternativt er du M321, med samme baggrund og erfaring, der går på eller er optaget på MMS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationssektionen, major Mark Alex Hirsch Sørensen på mail FMI-PK-CHJ3@mil.dk eller telefon 2916 0498, eller chefen for Operationsafdelingen, kommandørkaptajn Christian Blegvad Andersen på mail FMI-PK-CHOP@mil.dk eller telefon 4060 3526.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Diana Chabert ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5136.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent