Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Elementleder til Logistikenheden ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden


Elementleder til Logistikenheden ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Er du en erfaren oversergent eller sergent, og vil du være med til at udvikle en logistikenhed, der stå overfor nye udfordrende opgaver?
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, som varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø. Men vi er også både et kursussted for interne og eksterne kunder, og et uddannelsessted for ca. 250 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsstyrke.
Om stillingen
Vi tilbyder et særdeles alsidigt og udfordrende job. Dit primære arbejdsområde bliver materielvedligeholdelse i vores logistikenhed, hvor du bliver leder af to dedikerede medarbejdere. I dit job er der brug for tætte og gode relationer til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt øvrige eksterne samarbejdsparter og leverandører.

Du er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af Beredskabsstyrelsen Hovedstadens materiel, herunder at lovpligtige og sikkerhedsmæssige eftersyn bliver gennemført. Ud over det er du ansvarlig for det daglige samarbejde med forsyning og værksted, hvor du bliver én af tre sideordnede oversergenter, der sammen varetager planlægning og daglig ledelse af enhedens syv medarbejdere. Du refererer til Chef/logistik.

Du skal som en del af den daglige ledelse af logistikenheden også arbejde tæt sammen med Uddannelsesafdelingens enhedsbefalingsmænd, der varetager uddannelsen af vores frivillige i de forskellige frivilligenheder. Sådan bidrager du via vedligeholdelsesopgaven til at støtte de frivillige enheder i deres arbejde og udvikling af enhederne og beredskabet.

Logistikenhedens forsynings- og vedligeholdelsesopgave står foran en stor opgave, idet vi skal genopbygge Beredskabsstyrelsens mobilhospital, som sidste år blev doneret til Ukraine. Vi forventer, at du som en del af ’logistikledelsen’ kan bistå med udviklingen af nye strukturer for servicering, vedligehold og hurtig udsendelse af fremtidens opgraderede mobilhospital.

Du indgår i den operative vagt ved beredskabscentret som vagthavende befalingsmand. Du har også mulighed for at indgå i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje – måske som nøglepersonel ved opstart af hospitalet i et katastrofeområde?? Vi udsender normalt mandskab i op til ca. 6 ugers ad gangen.

I din dagligdag arbejder du sammen med civile og uniformerede kollegaer; herunder selvfølgelig også vores mange frivillige kolleger. Du vil derfor opleve en variation af personalegrupper, herunder også mange eksterne instruktører. Vi er et lille tjenestested med kun ca. 30 fastansatte medarbejdere – derfor har vi hver især flere funktioner, der i udpræget grad betyder at vi hjælper hinanden på tværs i organisationen. Din oplevelse bliver et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor vi vægter helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejde og faglighed.
Om dig
Du har god ledelsesmæssig erfaring og gerne praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens operative beredskab. Kendskab til arbejde med frivillige vægtes højt.

Du opfylder stillingens uddannelseskrav, eller er indstillet på at indgå en uddannelsesaftale:

• Du skal have kendskab til logistikområdet, og det er en fordel, hvis du er rutineret bruger af PM-modulet i DeMars.
• Du er oversergent (eller sergent) og har gerne en beredskabsfaglig uddannelse på holdlederniveau eller er parat til at gennemføre uddannelsen.
• Du er uddannet HazMat-specialist eller er parat til at gennemføre uddannelsen.
• Du skal have aftjent din værnepligt, gerne i Beredskabsstyrelsen og ellers i Forsvaret.
• Du må gerne have en håndværksmæssig baggrund eller anden teknisk baggrund.
• Du besidder høj fleksibilitet og kan navigere selvstændigt i en travl og omskiftelig hverdag.
• Du er udadvendt og kan kommunikere positivt og konstruktivt.
• Du har blik for detaljen og kan samtidigt bevare overblikket.
• Du er disciplineret, systematisk og grundig i dit arbejde.
• Du kan arbejde resultatorienteret, både selvstændigt og som en del af teamet.
• Du har selvfølgelig gode samarbejdsevner.
• Du trives med pludselige operative opgaver – enten fordi du har vagt eller fordi du hjælper med en hastende operativ, logistisk opgave.
• Du er god til at være ærlig om dig selv og dit arbejde: For selv du kan have en dårlig dag eller blive presset, når opgaverne måske bunker sammen.
• Du er opmærksom på dine kollegers trivsel og indser derfor hurtigt, at du kun er omgivet af fantastiske kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hedehusene.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte logistikschef Geno Møller Pedersen på telefon 40 13 49 96 eller chefen for Beredskabsstyrelsen Hovedstaden Michael Brøndel via beredskabscentrets hovednummer 45 90 66 00.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 24. marts 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 13. Ansættelse pr. 1. maj 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hedehusene, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent