Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Er du vores nye specialist på IT-området ved Air Control Wing?


Er du vores nye specialist på IT-området ved Air Control Wing?

Er du en faglært seniorsergent med speciale indenfor IT-området eller oversergent med samme speciale og brænder du for arbejde med operativt IT?
Så har du nu en unik mulighed for at arbejde med operative datasystemer på stabsniveau ved Air Control Wing.

Som datateknisk sagsbehandler i den logistiske stab vil du få stort medansvar for den løbende udvikling af Air Control Wings C2 område, og du vil blive involveret i de mange spændende projekter, som venter forude.
Om os
Ikke to dage er ens når Air Control Wings ansatte overvåger og kontrollerer det danske luftrum. Wingen er en selvstændig myndighed under Flyverkommandoen, og har som vigtigste opgave, at overvåge og sikre Danmarks suverænitet. Skulle det værste ske, er det Air Control Wings opgave, at binde det samlede luftforsvar sammen ved at indsætte fly og missilsystemer i forsvaret af Danmark. Det operationelle arbejde sker fra Karup.

Air Control Wing har også ansvaret for en række radarer i Nordjylland, Sønderjylland, Sjælland og på Bornholm, og det er Air Control Wings opgave at hente data fra radarene samt sikre, at de serviceres og vedligeholdes. Radarhovederne sender dataene videre til Air Control Wings operationsrum på Flyvestation Karup i Midtjylland, hvor de analyseres. Rundt om dette er der en større support- og logistikstab, der arbejder med alt lige fra sikkerhed og dataundersøgelse, kommunikation og presse til vedligeholdelse.

Hos Air Control Wing er der både militære og civile personer – som alle arbejder for at værne om Danmarks sikkerhed.

Det logistiske stabselement er beliggende på Flyvestation Karup, og består af et team på flere sagsbehandlere. Teamet dækker tilsammen alle materielkapaciteter ved Wingen. Elementet sætter rammerne for Air Control Wings Logistics Groups arbejdsområder og anvendelse af myndighedens materielkapaciteter, herunder indgåelse i internt projektarbejde, samt med Flyverkommandoen og Forsvarsministeriets Materielstyrelse omkring nyanskaffelser og udfasning af materiel.

Hos os er helheden på arbejdspladsen i fokus. Vi har fokus på trivsel i hverdagen, så vi har lyst til at komme på arbejde og føler at vi gør en forskel. Og vi forstår, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.
Om stillingen
Stillingen er en faglært IT-teknisk sagsbehandler, som er ansvarlig for dataområdet. Du vil få afgørende indflydelse på enhedens nuværende og fremtidige samlede opgaveløsning omkring luftovervågning, kontrol og indsættelse af fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum. Derudover vil du bidrage til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

Du vil få en afvekslende hverdag, hvor koordination og styring inden for underlagte materielkapaciteter, sagsbehandling og projektarbejde fylder dagene. Dit arbejdsområde vil primært være inden for C2 systemer og taktiske datalinks. Du vil få mange samarbejdspartnere både internt i Wingen og med eksterne myndigheder, hvilket er centralt for sammenhængskraften og opgaveløsningen ved Air Control Wing. Kompetenceudvikling er i fokus og vil blive tilpasset dine nuværende forudsætninger.

Stillingen vil fra start være en projektstilling med senere overtagelse af den faste IT-tekniske sagsbehandler stilling fra sommeren 2023. Vores dygtige nuværende stillingsindehaver går på pension, og overlappet giver god mulighed for overdragelse af opgaverne.

Der vil i stillingen være forskellige møde-, uddannelses- og øvelsesaktiviteter i 2-3 uger om året. Stillingen Tilsvarende forventes det at du vedligeholder din indsættelsesparathed gennem idræt og grundmilitær efteruddannelse, da udsendelse kan forekomme.

Der vil være mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde i stillingen.
Om dig
Du har et positivt og fleksibelt mindset. Du er opsøgende i din tilgang til arbejdet, og har en faglig lyst til at sætte dit præg på det operative IT-område. Det er en forudsætning, at du har en IT uddannelse, det kan f.eks. være som IT-supporter, datafagtekniker eller tilsvarende. Er du i tvivl, så ring endelig og spørg.

Det er en fordel, at du har erfaring indenfor SAP-PM og dets funktionalitet, men er ikke et krav. Ligeledes er projektledelse noget som du kommer til at bruge. Så har du ikke projektlederuddannelse i forvejen, vil du få det som kompetenceudvikling.

Du er imødekommende og kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, og kan skabe forståelse og overblik i de sagsbehandlerområder, som du har ansvaret for. Du medinddrager de relevante bidragsydere i processerne og skaber åben dialog omkring de beslutninger, der skal træffes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sektionschef for Logistic Staff, major Peter Andersen på telefon 72 84 54 50 eller på mail ACW-LS-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler umiddelbart efter.
Stillingen ønskes besat pr. 01. juni 2023, men gerne før, hvis muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

07.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent