Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kører til Piranha V ved Stabsdelingen ved II Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment (genopslag)


Kører til Piranha V ved Stabsdelingen ved II Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment (genopslag)

Stabsdelingen søger en skarp kører til Piranha V, som ønsker at arbejde med bataljonens føringsinstallationer og støtte stabens planlægning.
Om os
Stabsdelingen skiller sig markant ud fra de andre delinger i kampbataljonen. Det er en lille deling på 9 mand med helt unikke opgaver på kamppladsen. For at bataljonen effektivt kan gennemfører sin kamp skal staben – bataljonens hjerne - hele tiden være højmobil, forblive operativ og holde sig bag kampunderafdelingerne. Stabsdelingens kerneopgave er at være stabens nærmeste sikkerhed og bevægelsesapparatet og du som PMV-kører skal være beredt på, at være en del af en tæt gruppe af soldater der altid vil og skal holde bataljonen kørende.

Stabsdelingen hører under Stabskompagniet, som til dagligt, ud over Stabsdelingen, består af en kommandodeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. På øvelser og under operativ indsættelse kan Stabskompagniet vokse til dobbelt størrelse med tilgang af enheder udefra. Det stiller store krav til fleksibiliteten hos kompagniet.

Stabskompagniet og Stabsdelingen går en spændende og travl periode i møde med forberedelser frem mod beredskab i 2024. Det betyder stor fokus på uddannelse inden for indsættelse af Stabsdelingen i rammen af bataljonen, samt uddannelse af de soldatermæssige færdigheder helt ned på enkeltmand.
Om stillingen
Den moderne kampplads stiller store krav til mobilitet og anvendelse af passive overlevelsesforanstaltninger. Stabsdelingens primære opgave er at flytte bataljonen føringsinstallationer rundt på kamppladsen mhp. at skabe forudsætningerne for stabens planlægning og føring. Ydermere at støtte stabsarbejde gennem sikring af installationerne, støtte med IT- og signalmidler, samt støtte staben med udarbejdelse af TN bord, kalker osv.. Med andre ord får du et unikt kendskab til planlægningen og føringen i en kampbataljon.

Dagligdagen vil gå med uddannelse inden for signaltjeneste, hærens taktiske kommunikations værktøjer, rutinering i kørsel med Piranha V og generel forståelse for bataljonens planlægning. Derudover går den daglige tjeneste med at vedligeholde og udvikle sig som soldat inden for de mere gængse fagområder, såsom skydning, kampeksercits, førstehjælp, orientering og idræt.

Som kører i Stabsdelingen vil du indgå i en ung, men erfaren deling, med et godt kollegialt miljø, god tone og med fokus på den enkelte soldats behov og ønsker.
Om dig
Du er konstabel med gode soldaterfærdigheder og har måske allerede erfaring som Piranha V kører. Derudover har du et ønske om at dygtiggøre dig inden for signaltjeneste og hærens taktiske kommunikation værktøjer og har en interesse i at lære og forstå kampbataljonens planlægning- og føringskoncept.
Du vil indgå i en deling på 9 soldater og skal derfor være i stand til at opbygge og pleje gode samarbejdsrelationer, både til dine nære kollegaer, men også til bataljonsstaben. Det er naturligt for dig, at være omstillingsparat og initiativrig.

Du skal have gennemgået og bestået den grundlæggende militære uddannelse fra hæren og hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B og C.

Afslutningsvist så foretrækker vi at vælge den rette person og soldat, frem for en med alle de ønskelige færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Brian Klejn-Christensen på tlf. 23 62 57 20 eller via mail: JDR- 2B-000A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent René Ostenfeld Terkelsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-rot@mil.dk eller telefon 30 45 34 86.

Ansøgningsfrist er 15.04.2023. Samtaler forventes gennemført i uge 15. Stillingen ønskes besat den 01.06.2023, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.04.2023

Indrykningsdato

07.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent