Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Næstkommanderende til Sejlkutteren THYRA


Næstkommanderende til Sejlkutteren THYRA

Er du uddannet sergent og har du lyst til en spændende hverdag, hvor undervisning og sejlads med sejl er en stor del at hverdagen? Har du lyst til at få et stort lokalt kendskab til de danske farvande og lystbådshavne? Er du socialt anlagt, tolerant og har lyst til at lære fra dig? Så er stillingen som næstkommanderende på sejlkutteren THYRA måske noget for dig.
Om os
Søværnets sejlkuttere HDMS SVANEN og HDMS THYRA er skoleskibe for Søværnets kadetter, der uddannes i sømandskab, navigation og ledelse under sejlads hovedsageligt i danske farvande. Skibene udgør en helt særlig del af Søværnets historie, og hverdagen om bord tager udgangspunkt i en lang række af gamle traditioner.

Arbejdet om bord på sejlkutterne indebærer masser af frisk luft, sejlads i nogle af de smukkeste egne af Danmark og vore nabolande, nye relationer med mange forskellige mennesker, samt en god del eventyr og frihed.

Den faste besætning består af fire mand: skibschef, NK/regnskabsfører, kok/kabysgast og dæksgast. Der påmønstrer op til seks kadetter på hvert skib af gangen, som typisk sejler med skibene i en 4 ugers periode. Du har dit eget lukaf, som du samtidig anvender som dit arbejdskontor.
Vi lever alle meget tæt om bord og er gensidigt afhængige af hinanden. Arbejdsdagene kan være lange og til tider hårde, våde og kolde, vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel for besætningen.

Sejlsæsonen strækker sig fra april til oktober, hvorfor der må påregnes tjeneste størstedelen af denne periode. Der planlægges dog sædvanligvis med 3 ugers sammenhængende ferie typisk i juli måned. Derudover vil der ofte være yderligere afspadsering midt på sommeren samt fri i weekenderne under tilrigning i april. Frihedsafvikling må derfor påregnes i vinterhalvåret, hvor der også vil være mulighed for at tage eventuelle kurser.
Om stillingen
Som næstkommanderende og regnskabsfører på THYRA vil du have et særdeles alsidigt job med et stort selvstændigt ansvar og gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
Du kommer til at indgå i en lille, dedikeret besætning præget af sammenhold, samarbejde og åbenhed – og hvor alle brænder for det, de laver. Du må derfor også forvente, at der vil blive stillet store krav til dig, din arbejdsindsats og din ansvarlighed.

I jobbet som Næstkommanderende har du ansvaret for forvaltningen om bord, herunder personel- og tidsadministration. Du forestår forsyningstjenesten samt myndighedsbeholdningen, og du er nærmeste leder for enhedens kok og dæksgast.

Derudover forestår du undervisningen i sømandskab, sejlhåndtering mm.
Du vil blive uddannet til at kunne afløse chefen som vagtchef under sejlads.

Du kommer til at indgå i en lille besætning præget af stort engagement, samarbejde og åbenhed, hvor det vigtigste fælles mål er at skabe de bedst mulige rammer for kadetternes uddannelse.
Om dig
Du er uddannet sergent og det er en fordel, hvis du har erfaring med banjemester funktioner, pengeregnskabsfører, DeMars og undervisning.
Sluttelig er det naturligvis også en fordel, hvis du har erfaring med at sejle sejlbåd, uanset på hvilket niveau eller under hvilke forhold.
Sergentelever kan komme i betragtning til stillingen (kræver et gyldigt Q fra afprøvning til GSU).
I sejlkutterne lever vi mange mennesker på særdeles begrænset plads, hvilket stiller store krav til din tolerance og dine menneskelige egenskaber. Derfor skal du være imødekommende, socialt anlagt og god til at kommunikere - ikke mindst i forhold til undervisning af kadetterne.

Da der overalt, hvor vi kommer frem, er stor opmærksomhed rettet mod skibene, er det vigtigt, at du forstår at optræde og fremstå orlogsmæssigt korrekt og i det hele taget som en værdig repræsentant for søværnet over for offentligheden. Vi stiller høje krav til vores egen fremtoning og professionalisme, da vi som fast besætning skal være gode forbilleder for vores elever.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.


Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef THYRA, KL Jakob H. Johannesen (3ETHYR-CH@mil.dk eller 41309887)

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. april 2023. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

07.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent