Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Human Interaction Elementet i staben ved Efterretningsregimentet


Chef for Human Interaction Elementet i staben ved Efterretningsregimentet

Kan du tage ansvar og være drivende på Human Intelligence (HUMINT), Counter Intelligence (CI) og Informationsaktivitets (IA) projekt- og udviklingsopgaver i en organisation med stor variation i opgaverne?

Trives du som stabsofficer og sagsbehandler med en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver fleksibilitet, fremsynethed, selvstændighed samt helhedsforståelse?

Vil du være med til at bygge bro mellem doktrin, organisation, teknologi og uddannelse i tæt samarbejde med chefer, andre sagsbehandlere og regimentets enheder?

Så har du den profil vi efterspørger og opfordrer dig til at søge stillingen som chef for Human Interaction Elementet (HIELM) i staben ved Efterretningsregimentet.
Om os
Efterretningsregimentet, som favner hovedparten af Hærens efterretningskapaciteter, består af en regimentsstab,1. Intelligence Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN), idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er, med undtagelse af Elektronisk krigsførelseskompagniet (EWKMP) garnisoneret på Varde Kaserne, idet sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia. EFR er en spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor der hersker et dynamisk og operativt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.

Human Interaction Elementet er en del af tjenestegrensafdelingen og består organisatorisk af 5 medarbejdere.

Vi lægger vægt på frihed under ansvar, fleksibilitet og skaber rum til individuel udvikling. Vi løser opgaverne rettigdigt, i gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for den taktiske udvikling inden for HUMINT, CI, og IA specialerne. Du gennemfører selvstændig sagsbehandling, herunder udvikling af taktiske/tekniske procedurer inden for de respektive specialer.

Du deltager som kursusleder og instruktør i tjenestegrensafdelingens kursusvirksomhed med ansvar for planlægning, gennemførelse, evaluering og efterbehandling af kurser og uddannelser relateret til HIELM.

Du prioriterer tildelte ressourcer og tilrettelægger tjenesten i elementet, herunder bidrager til regimentes aktivitetsoversigt og budget.

LI/LL processen ved elementet er ligeledes forankret ved dig.

Du deltager i tjenestegrensafdelingen kontakt- og inspektionsvirksomhed samt i samarbejdet med nationale og internationale partner inden for fagansvaret.

Du er ansvarlig for udarbejdelse af reglementer, uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner, håndbøger, SOP/SOI og tilsvarende dokumenter inden for specialerne.

Som chef har du naturligvis ledelsesansvar for underlagt personel, hvilket blandt andet indebærer ajourføring og opdatering af udviklingskontrakter, FOKUS med mere. Et område der prioriteres til gavn for fastholdelsen og trivslen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse eller tilsvarende. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af Føringsuddannelsen. I givet fald skal du indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen som funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Du har en analytisk og struktureret tilgang og arbejder professionelt samt målrettet, både alene og i samarbejde med specialister. Du er idérig, tager initiativ, arbejder løsnings- og helhedsorienteret, samt er god til at lede og prioritere stillede opgaver.

Du er en dygtig kommunikator som evner at formidle og underbygge budskaber over for såvel foresatte som regimentets enheder. Du har flair for skriftlig fremstilling, tilpasset til forskellige faggrupper og er i stand til at tale samt skrive klart og tydeligt på engelsk.

Du er empatisk og god til at udvikle relationer og netværk på tværs af enheder og myndigheder, ligesom du forstår HI-kapaciteternes rolle i den større operative og faglige sammenhæng.

Det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring med IA, CI, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed. Erfaring fra international tjeneste er ligeledes en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende ved Efterretningsregimentet, oberstløjtnant Karsten Jørgensen på tlf.: 7282 9002 / mail: efr-ti-ch@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.¨

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent