Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Beredskabsfaglig sagsbehandler til Beredskabsstyrelsen Sjælland


Beredskabsfaglig sagsbehandler til Beredskabsstyrelsen Sjælland

Er du en robust officer, som kan samarbejde på tværs af sektorer? Evner du at holde mange bolde i luften? Har du mod på at indgå i et stærkt team, som løser mangeartede og komplekse beredskabsfaglige opgaver?

Kan du svare ja til ovenstående, så er du måske på vej til at blive vores nye, beredskabsfaglige sagsbehandler i beredskabsteamet ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland er en del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi opretholder et døgnberedskab og uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister.

Beredskabsteamet er en del af stabsafdelingen og samarbejder med politikredse, sundhedsregioner, Fødevarestyrelsen, kommunale redningsberedskaber (§60 selskaber) samt Forsvaret.

Beredskabsstyrelsen Sjælland gennemfører endvidere en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
Beredskabsteamet, hvor stillingen er placeret, består af 4 medarbejdere, som ledes af stabschefen. Teamet varetager såvel interne som eksterne opgaver inden for koordination, samarbejde og planlægning af beredskabsfaglige aktiviteter på tværs af sektorer.

Som sagsbehandler vil du have ansvaret for specifikke dele af Beredskabsstyrelsen Sjællands beredskab og samtidig være forbindelsesled til en række samarbejdsparter. Det vil kræve, at du har stærke beredskabsfaglige kompetencer, gode planlægningsevner og anlæg for at favne over mangeartede opgaver på samme tid, og uden at miste fokus og overblik.

Du skal have interesse for og kendskab til redningsberedskabet, gode kommunikative evner og være en troværdig repræsentant for Beredskabsstyrelsen. Dine hovedopgaver vil blandt andet omfatte:

• Øvelsesplanlægning og -gennemførelse
• Operativt stabsarbejde, herunder virke som forbindelsesofficer
• Tværsektorielle samarbejdsfora
• Planlægning og ledelse af større indsatser
• Intern- og ekstern beredskabsplanlægning
• Beredskabsfaglig kompetenceudvikling af øvrige kollegaer
• Kontaktled til Beredskabsstyrelsens samarbejdsparter

Som sagsbehandler bliver du også en del af det vagtgående personel ved Beredskabsstyrelsen Sjælland og skal påregne at arbejde på skæve tider og indgå som vagthavende, hvor du vil have døgnvagt ca. to til fire gange om måneden
Om dig
Den ideelle kandidat er sektionsleder i Beredskabsstyrelsen eller tilsvarende i et kommunalt redningsberedskab. Du har operativ erfaring og et indgående kendskab til såvel nationale- som internationale operationer og
indsatser. Du er velformuleret i både skrift og tale og er god til at opbygge relationer. Der lægges i stillingen særlig vægt på din evne til at arbejde selvstændigt og løsningsorienteret

Du er en positiv og engageret person, som har stor interesse for det beredskabsfaglige område, og du er især optaget af værdien af gode relationer til såvel dine kollegaer, som øvrige samarbejdsparter.

Du har gode samarbejdsevner, som du aktivt bruger til at nå de fastsatte mål, og du formår at spille dine kollegaer gode. Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning og sætter en ære i at levere et godt resultat til den aftalte tid.

Stillingen kan med den rette kandidat besættes med en korpsmester. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om beredskabsofficerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvarsministeriet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende stabschef Erik Breum-Christensen på telefon 53 77 43 54.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer. Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere. Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på BRS.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Næstved, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent