Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Dæksbefalingsmand til fregatten ABSALON


Dæksbefalingsmand til fregatten ABSALON

Er du oversergent eller vurderet egnet til udnævnelse, og har du erfaring fra en dæksstilling i Søværnet?
Vil du tage næste skridt i din udvikling som befalingsmand som leder for en stærk og professionel dækssektion på en af Søværnets fem store enheder? Så vil stillingen som dæksbefalingsmand på ABSALON være noget for dig.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver højt – store som små.

Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. stiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON har i 2022 gennemført indsættelse i Operation Meridian, Operation Maritime Sentinel og Operation Cormorant, hvorfor der er tale om en sammentømret enhed med et stærkt kollegialt fællesskab. I 2023 gennemgår skibet et større eftersyn, hvorfor antallet af sejldage er begrænset, og fokus er i stedet på vedligehold og opdatering af platformen, uddannelse og træning. I 2024 gennemføres operativ opkøring i regi af DANSARC og FOST, hvorpå ABSALON igen kan indgå i internationale operationer og NATO-beredskab.

Ombord på ABSALON lægger vi vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning – herunder gennem fællestræning i dækssektionen. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om stillingen
Stillingen som dæksbefalingsmand hører under logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, sanitets- samt forsyningssektionen, og ledes af logistikofficeren. Du vil blive daglig leder af dækssektionen, som har til opgave at vedligeholde skibets ydre og indre, bestride poster som rorgænger, røgdykker, fremskudt indsatsleder, bemande og håndtere skibets fartøjer, praktisk håndtering helikopter i forbindelse med start og landing og uddelegering af opgaver i forbindelse hermed m.m. Dine primære opgaver vil være at koordinere og planlægge sektionens arbejder både til søs og i havn.
Dæksektionen består af fjorten menige og en dæksassistent, som du vil være daglig leder for, samt en dæksofficer, som er din nærmeste fortsatte.

Stillingen som dæksbefalingsmand byder i et værftsår på særlige udfordringer, hvor du vil få brug for hele værktøjskassen som mellemleder. Du bærer, sammen med dæksofficeren og dæksassistenten, ansvaret for at dækkets områder bliver opdateret og klar til DANSARC, samtidig med at du skal have blik for at motivere og udvikle din sektion, der består både af erfarne og nye medarbejdere. Et værftsår byder ligeledes på særlige muligheder for din egen udvikling, da det giver fleksibilitet til gennemførelse af kurser, herunder MAU, såfremt du skulle have ønske herom.

Udgangspunkt for daglig tjeneste er i basehavn ombord på ABSALON i Frederikshavn, men vi tilstræber fleksibilitet ved gennemførsel af kurser oa., og besætningen er bosat i hele landet.

Til søs vil du fungere som FDD mm. i en tørn med DKA. Du vil ligeledes indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn, hvorfor der også kan forventes vagter i basehavn.

Du vil blive en del af et engageret og fagligt stærkt team, der tager ansvar for sine opgaver og for sit stærke fællesskab. Du vil i samarbejde med dæksofficeren og dæksassistenten have ansvar for den daglige ledelse af dækssektionen – og være med til at sikre at både skib og besætning er klar til operativ opkøring i 2024. Du vil udvikle dine evner inden for personaleledelse, planlægning og koordination i et værftsår, der byder på udfordrende tjeneste med mange bolde i luften, men hvor der også er tid til kurser og videreuddannelse.

Om dig
Du er synlig i din ledelsesstil, og har forståelse for jobbets mange facetter, ligesom du er sømand med en naturlig faglig stolthed. Du besidder vilje og fleksibilitet til at få tingene til at ske. Du sætter en ære i at lære fra dig og undervise og udvikle dine medarbejdere.

Kvalifikationer:

Krav:
• Grundlæggende sergent uddannelse(GSU)
• Er du sergent, skal du være vurderet egnet til udnævnelse til oversergent
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Ønskeligt:
• VUT-I for mellemledere eller MAU.
• Skydeleder
• Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning.
• Speedbådsførerbevis.
• Kørekort kat. B.
• Truck-certifikat.
• Epoxy-certifikat.
• Kran D certifikat.
• Befaren eller ubefaren skibsassistent
• Det vil være en fordel hvis du er bekendt med DeMars/SAP.

Du er indforstået med at ABSALON er en operativ enhed, hvilket betyder, at du skal være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3 måneders varighed.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til dæksofficer, premierløjtnant, Niels Mathias Frantsen på tlf.: 42 61 54 53 eller via e-mail: 2E-ABSL-DKO@fiin.dk.
Alternativt kan chefsergent John Rasmussen kontaktes på telefon: 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt uge 15, enten ombord på ABSALON eller via videoopkald. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent