Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - Forplejningshjælper ved 2. Logistikbataljon


Rådighedsstilling - Forplejningshjælper ved 2. Logistikbataljon

Har du mod på at være kok/forplejningshjælper og har sans for det praktiske soldater arbejde? Endnu vigtigere, kunne du tænke dig at blive en del af en forplejningsgruppe og samtidig få uddannelse i rygsækken?
Om os
2. Logistikbataljons kerneopgave er at uddanne soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt levere daglig støtte til Forsvarets enheder og enkeltpersoner i form af kursusvirksomhed.

I 2. Logistikbataljon lægges grundstenene for de soldater, der skal indgå i stående styrke. Derfor er det af afgørende betydning, at der skabes en rød tråd fra Hærens Basisuddannelse over Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til 1. Logistikbataljon.

Det er afgørende, at der i 2. Logistikbataljon er en forståelse for den operative tilgang, som er 1. Logistikbataljon hverdag. Uagtet at 2. Logistikbataljon ikke er en operativ bataljon, er den operative tilgang og forståelse et mantra for bataljonen og skinner igennem i håndtering af opgaver, føringsuddannelser og prioritering af deltagelse i 2. Brigades aktiviteter som en logistikbataljon. Samtidig er et højt niveau på grundlæggende militære færdigheder en naturlig del af tjenesten ved bataljonen.

Reserven ved 2. Logistikbataljon bestrider ligeledes forplejningstjenesten, som i skrivende stund er udmøntet i 1. Forplejningsgruppe, bestående af fire soldater. Denne gruppe har til formål at højne moralen ved kamptropperne og soldater tæt ved frontlinjen. Derfor kræves det at soldater ved 1. Forplejningsgruppe agere professionelle og feltvante.
Om stillingen
Din opgave indeholder to funktioner. Den ene opgave er at kunne støtte i din funktion som bravo i forplejningsgruppen, og vil kunne tage over når gruppeføreren ikke er tilstede.
Den anden opgave vil være som en hjælpende hånd med opstilling af forplejningsområdet og praktikeren der holder området kørende med støtte i køkkenområdet, hvor du vil favne bredt.

Begge opgaver er i såvel felten som i garnisonen.

Det er 2. Logistikbataljons ambition at opbygge og vedligehold et stærk reservekorps, der kan overtage dele af styrkeproduktionen i tilfælde af konflikt. Derfor er der et stort fokus på at uddanne eller rutinere den enkelte reservists kompetencer, heriblandt bravo uddannelse, oscar uddannelse, skydeuddannelse samt doktrin forståelse.
Om dig
Du er konstabel. Du har et godt kendskab til logistiktjeneste, og du har en solid forståelse for den operative virksomhed.
Det er ønskeligt, at du før har begået dig i et køkken eller hotel/restaurant område, men det er ikke et krav.
Vi forventer, at du er selvstændig, engageret, humørfyldt og klar til at indgå i et reservekorps hvor man skal uddannes og uddanne andre. Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i aftalte planlagte aktiviteter, som for det meste placeres på hverdage, men kan ligeledes afholdes i weekender.
Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen og ser muligheder frem for begrænsninger.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og Tandlægevurderinger, samt erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for reserven, major Ronni Algaret på telefon 26 71 54 89.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 2. april 2023.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent